Foreningen Ulvetid: Vi vil have skærpet straf for ulvedrab – ellers krænker det vores retsfølelse

Foreningen Ulvetid er målsat stor saglighed i kampen for ulven.

.

 

AF: OLE PEDERSEN, FORENINGEN ULVETID, MAGLEMOSEN, KR. HYLLINGE

Publiceret 07. marts 2019

 

Debat.

Ulveretssag: 28. september sidste år blev Mourits Troldtoft fundet skyldig i nedskydningen af en ulv på sin egen matrikel. Dommen var, set med anklagerens og tilhængere af ulve i Danmark, tilfredsstillende, idet Troldtoft blev fundet skyldig i samtlige anklagepunkter.

Anklager Ulrik Panduro, Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, kræver en 66-årig vestjysk mand idømt mindst tre måneders ubetinget fængsel for at have skudt og dræbt en ulv.

Troldtoft blev idømt 40 dages betinget fængsel. Herudover blev hans riffel konfiskeret.

Efterfølgende har der været utilfredshed med dommen fra den dømte og hans forsvarers side. De mener, der kan stilles spørgsmål ved, om det var en ægte ulv eller en hybrid, som Troldtoft skød, hvorfor de ankede dommen. Anklageren var utilfreds med strafudmålingen, idet Troldtoft ikke blev fradømt sit jagttegn og den øvrige strafudmåling var for mild, så han ankede også dommen.

Sagen skulle have været for Landsretten i Viborg 26. februar, men blev udsat, fordi anklageren ville have en “komplet” DNA-analyse, da han mener, der er tale om en hybrid.

Foreningen Ulvetid har lige fra den oprindelige dom blev afsagt været meget forundret over den efter vores mening alt for milde straf. Straframmen for at skyde et fredet dyr er op til to års ubetinget fængsel, og vis forseelsen er begået med forsætlighed eller ved grov uagtsomhed, er det en skærpende omstændighed.

Domme fra Tyskland og Sverige har da også medført domme på omkring et halvt års fængsel for lignende forbrydelser. Set i det lys er en dom på 40 dages betinget fængsel helt ude af proportion med straframmen og praksis i EU-lande.

Anklager Ulrik Panduro: Derfor beholder den dømte sit jagttegn

Det er også helt uforståeligt, at Troldtoft fik lov at beholde sit jagttegn. Mange jægere mener da også, det er yderst problematisk, ikke mindst i forhold til jægernes ry i befolkningen, og Jægerforbundet har efterfølgende valgt at ekskludere den dømte.

For nyligt valgte Mourits Troldtoft at stå frem og kommentere sagen. Han fokuserede at fokusere på to ting, han mener der gør, at nedskydningen af ulven ikke var ulovlig. Dels siger han, at ulven udviste truende adfærd, dels mener han ikke, det var en ulv, han skød – men en hybrid

Ulve-retssager i Norge og Finland viser den danske skal strammes op…!

Til det er der at sige, at på videoen, der viser ulven blive skudt og en anden video, som Troldtofts søn har optaget fra sin traktor, får man et ganske godt indtryk af ulvens adfærd. Den opfører sig på intet tidspunkt unormalt i forhold til hvad man kan forvente af en ulv, som bliver forfulgt af en traktor. Når traktoren nærmer sig, lunter ulven væk og kikker sig tilbage.

Faktisk udviser den dæmpende adfærd eller signaler. De dæmpende signaler bruges i kommunikation med andre individer, de bruges til at signalere “jeg er ikke farlig”. De bruges til at mindske stress, frygt eller aggressivitet.

At ulven ikke flygter, men blot lunter lidt væk, mistolkes af nogle, som påstår, at ulven ikke var sky, fordi den ikke flygtede. Ulve er ikke bange for køretøjer og bygninger. Hvis sønnen var stået ud af traktoren, og ulven ikke var stukket af, var det en helt anden sag.

.

.

Ulven udviser absolut heller ingen truende adfærd, da Mourits Troldtoft vælger at skyde ulven fra førersædet i sin bil. Det er utrolig svært at forstå, hvordan ulven skulle være til fare for Troldtoft, som sidder i sin bil i god afstand fra ulven. Sønnen sidder inde i sin traktor og pløjer, ligeledes et godt stykke fra ulven. Ulven løber i øvrigt ikke i retning af hverken Troldtoft eller sønnen.

Hele debatten om hvorvidt det var en ulv eller en hybrid, er komplet afsporet.

Kampen om ulvens overlevelse kan blive en krig mellem “Dem og Os”

Det er almindeligt kendt, at de fleste nulevende ulves genom indeholder en vis mængde hunde-gener, varierende fra individ til individ. Disse hunde-gener stammer fra en løbende udveksling af gener igennem mange tusinde år. Der er dog ifølge forskerne ikke noget, der tyder på, at disse individer adskiller sig fra “rene” ulve rent morfologisk. Evolutionen har ifølge forskerne favoriseret ulve-gener over hundegener, fordi de individer, der opførte sig mest “ulveagtigt”, klarede sig bedst.

Hybrider er efter disse forskeres definition individer, som er en blanding mellem hund og ulv, hvor blandingen af gener er sket i de seneste generationer, og da alle individer i den tyske og danske bestand har en kendt DNA-profil vil en eventuel hybrid blive registreret relativt hurtigt.

.

.

Ulven, der blev skudt, er DNA-bestemt til at være ren ulv af den centraleuropæiske bestand. Den er individ-analyseret, således at forældrene er bestemt til at være de to ulve, som fik hvalpe i Stråsø Plantage. Begge forældrenes forældre kendes samt yderligere en stor del af deres forældre. Analyserne er foretaget af et anerkendt laboratorium. Miljøstyrelsen fastholder på den baggrund, at der var tale om en ren ulv.

Hvordan Mourits Troldtoft var istand til at vurdere, han skød en hybrid er et spørgsmål, der må stå hen I det uvisse.

Sigtet for ulvedrab har brudt tavsheden: Vi har bøvlet med ulven længe

Under alle omstændigheder er det forbudt at skyde dyret. Hybrider er “fredet” netop for at undgå, at en jæger ville kunne bruge denne undskyldning for at skyde en ulv. Mener man at have observeret en hybrid mellem hund og ulv, skal det indberettes til myndighederne. Derefter er det Naturstyrelsen, som skal foretage det fornødne. Ingen andre må skyde hybrider uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

Når man med sikkerhed ved, at den ulv, der blev skudt, er analyseret til at stamme fra den centraleuropæiske ulvebestand, er det meget svært at forestille sig en dommer i en landsret i Danmark vil underkende stort set alle ulveforskere i verden ved at acceptere påstanden om, at dyret var hybrid og ikke ulv.

Konsekvensen ville i praksis medføre, at hele den centraleuropæiske ulvebestand er hybrider.

Den ene alfa-ulv i Stråsø formentligt skudt….!

Foreningen Ulvetid håber, at landsretten vil finde Mourits Troldtoft skyldig i nedskydning af en fredet ulv og fradømme ham jagttegn samt give ham en ubetinget fængselsdom. Hvis man kan køre ud og skyde en ulv ulovligt, bør man have sin straf. Den straf, der blev afgivet i byretten i Herning, er på ingen måde retfærdig og krænker vores retsfølelse.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

Obduktion af ulv skudt 16 april 2018

Den kommende retssag (26/2 2019) mod Mourits Troldtoft har en lang forhistorie

.