Forældreulve bag drab på fårene i deres yngleområde

Ulven er repræsenterende hele naturforståelsen.

Forstår man ikke ulvens betydning, forstår man slet ikke naturen.

.

I et notat til Miljøstyrelsen slår forsker fast, at det er forældreulvene, der står bag husdyrdrabene ved Holstebro og Ulfborg.

Det er forældre-ulvene i Stråsø-koblet, der står bag alle ulveangreb på husdyr mellem Holstebro og Ulfborg, hvor der i de seneste par år har været en lang række ulveangreb på især naturpleje-får.

Det fastslår seniorforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet.

“Dette synes at være mønstret i alle husdyrdrab fra Stråsø-koblet, hvor der foreligger identifikation ved hjælp af DNA-profiler”.

Det burde ikke overraske, da det er ulvefamiliens revir.

Miljøstyrelsen har bedt forskeren svare på forskellige spørgsmål om problemulve i forhold til en eventuel regulering af ulve i for eksempel området ved Holstebro.

Af notatet fremgår det, at Peter Sunde advarer mod at bortregulere forældre-ulve, da det kan påvirke resten af koblet negativt og få dem til at opsøge boliger:

“Der foreligger ikke detaljerede undersøgelser af ændringer i ungers adfærd som respons på tab af forældredyr. Det regnes dog som almindeligt accepteret viden blandt ulveforskere, at bortfald af forældreindivider (især begge, men undertiden også kun tæven) undertiden fører til, at flokkens yngre individer begynder at strejfe og opsøge menneskelig beboelse i deres søgen efter føde”.

Forskere i udlandet har derfor ifølge notatet anbefalet, “at man i forbindelse med reguleringsjagt på bestande under genetablering begrænser udtaget af dyr til enkeltindivider eller par uden unger, eller ved regulering af familiegrupper fjerner hele flokken”.

.

Kampen om ulvens overlevelse kan blive en krig mellem “Dem og Os”

.

Hele koblet må væk

Journalist Erik Poulsen (V)

Det siger Erik Poulsen, fra facebooksiden ‘Her er ulven i Danmark’ og kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre med det formål at undergrave beskyttelsen af Europas ulve.

“Ulveforskeren gør en regulering af problemulve i Stråsø-koblet som konsekvens af de gentagne husdyrangreb i den vestjyske ulvezone til et spørgsmål om ‘alt eller intet’. Det er da også urealistisk at forvente, at det er let at skelne husdyrdræbere fra andre ulve i et kobbel. En bortregulering af hele koblet er derfor desværre nødvendigt, selv om det kunne være undgået, hvis myndighederne havde grebet effektivt ind, allerede da husdyrangrebene begyndte, og før parret fik hvalpe”,

Han kritiserer videre, at det i notatet fremstilles som om, at det i Tyskland endnu ikke er dokumenteret, at problemulve gentagne gange har forceret anbefalede beskyttelseshegn.

– Det er ikke korrekt. Officielle oversigter fra Tyskland viser, at ulve i flere tilfælde har dræbt husdyr bag ulvesikrede hegn. Oven i købet også i folde med vogterhunde. Det er derfor, at man i Tyskland arbejder med krav om endnu højere hegn, ligesom den tyske regering ønsker en bedre regulering af ulve i Europa, skriver Erik Poulsen.

Danmark er ikke for lille til ulven – Det er kapitalismen der fylder for meget

.

Det er ikke ulvene men fårene, der skal væk.

Det, at der er får midt i ulvenes ynglerevir, der slet ikke er robuste og utilstrækkeligt hegnede i forhold til ulve, giver ikke overraskende problemer.

For i rovdyrenes verden er det svageste bytte altid det foretrukne.

Det er elementær logik.

Det stiller to spørgsmål.

1. Skal man overhovedet pleje naturtyper, der ikke er naturligt selvbærende?

2. Og i givet fald, skal det så ske ved brug af husdyr, der ikke er robuste over for naturens arter. I dette tilfælde ulvene?

Sammenfattende er spørgsmålet, om mennesket skal man udrydde en naturlig art, som ulven, for at beskytte nogle får, der afgræsser nogle naturtyper, der ikke er naturligt selvbærende?

Naturligvis skal man ikke det!

Derimod skal der mere robuste arter på banen, som ulvene ikke bare lige kan hamle op med. Det arter som elge, bison, vildheste og lignende.

Da ulven altid går efter det svageste bytte vil ulvene som konsekvens helt naturligt flytte fokus over på hjortevildt, der nu bliver det fortrukne bytte.

.

.

Mennesket skal vige for at skabe natur for naturens skyld

Politisk er man langt om længe blevet klar over, at naturen dør omkring os, og tilmed bevidste om, at menneskeheden selvforskyldt er i gang med at skabe den 6. masseudryddelse i klodens historie.

Og det som konsekvens af den udviste artsegoisme, hvor menneskets behov sker på bekostning af naturens overlevelse.

Vi er rent faktisk ved at begå kollektivt selvmord i lutter selvtilstrækkelighed.

Derfor skal mennesket vige, så der skabes meget mere og sammenhængende natur for naturens skyld. Og det bliver som udgangspunkt i de tyndtbefolkede vestjyske områder, hvor landbrugsjordene er blandt de ringeste.

Størstedelen af det vestjyske vil derfor blive udlagt som et stort sammenhængende selvregulerende naturområde, hvor naturens arter igen bliver at finde, herunder blandt mange arter også elge, bison, vildheste og toprovdyrene så som ulvene.

Det betyder områderne også bliver jagtfrie områder.

Ulven er repræsenterende hele naturforståelsen

Forstår man ikke ulvens betydning, forstår man slet ikke naturen.

Læs hele notatet her

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Et moseområde er målsat at blive vild på naturens præmisser

.