Foråret er yngletid for de mindste byttedyr til de største rovdyr

.

For blot 50 år siden var det sådan, at fodrede man de vilde fugle gennem vinteren, og de blev skræmte af et eller andet, og tog flugten op i træerne, var det som om træerne fik blade.

.

Sådan er det ikke længere.

Det er som om naturen er dødende.

Det er langt fra som det skal være.

Det er alarmerende langt fra som det har været.

Og vi har kun os selv at takke for det. For vi tager ikke ansvar for noget.

Folk i dag ved ufatteligt lidt om naturen.

.

Landets største og mest imponerende ugle er godt på vej tilbage til Danmark efter at have været udryddet fra landet i mange år.

Vi håber, mange er enige med DOF i, at stor hornugle skal bevares i Danmark.

Naturforeningerne nærmest tigger befolkningen om, at naturens arter også må være her!

Kilde: dof.dk

.

.

Samme besynderlige indstilling til naturens arter ser man i forhold til ulvene, der blev udryddet for 200 år siden, og som kom listende tilbage for straks at blive udråbt af bønder, jæger og politiker, som den største trussel mod alt og alle.

Hysteriet tog fart sidste forår, hvor de berigede naturen med 8 hvalpe.

Den skal bare udryddes var meldingen fra Dansk Folkeparti, hvis miljøordfører er en angstneurotisk husmor, der i sin uvidenhed om ulvene straks udråbte dem som en trussel mod børnene i skovbørnehaverne.

Dette hysteri er i det mindste ved at forsvinde i takt med folk flest har fået mere og mere indsigt i ulvenes natur og adfærd i det år der er gået, siden ulvene fik unger.

Interessen for ulvene er meget stor, og forståelsen for dem er voksende.

.

.

Det er lidt som om folk flest er nået det punkt, at nu kan det være nok med at presse naturens arter for egen vindings skyld.

For man kan med egne øjne se arter, som før var almindelige, nu er fåtallige.

Stærekasserne står tomme, svalerne er få, og insekterne forsvinder…. Alle kan se det sker!

Ulven genkomst kan blive vendepunktet for en udvikling, hvor vi giver ulven, naturens absolutte top-rovdyr, og dermed samtlige andre arter, mere plads, mere natur.

Og hvor vi selv viger tilbage fra en samfundsindretning, der helt påviseligt er ekstremt destruktiv og altødelæggende.

For derved også at redde livet for vore egne børn og børnebørn, mens tid er i forhold til den absolut største selvskabte trussel:

Klimaændringerne!

.

.

Ulveforskerne regner med, at ulveparret i Vestjylland får et nyt kuld unger til maj.

Det har hele tiden været forskernes forudsigelse at ulvefamilien, der har slået sig ned i Stråsø Plantage, har fundet det perfekte tilholdssted, og alt tyder på, at de har slået sig ned for at blive.

Desuden kan forskerne oplyse, at alle otte hvalpe fra sidste år ser ud til at trives i bedste velgående.

Det bliver så årsdagen for det første ynglende ulvepar i Danmark.

Som forskerne godt vidste ville komme op sydfra, for alt i sol og måne pegede i den retning.

Men som alligevel blev lige så overrasket, som alle andre, da en lille video med en ulv og 8 hvalpe blev vist i TV.

Danmark var blevet beriget med et fantastisk top-rovdyr, men for mange også skræmmende. For dens ry og omdømme er jo velkendt fra diverse eventyrbøger og film, hvor den fremstilles som blodigste dræber overhovedet.

Men virkeligheden er en ganske anden.

.

.

Men nu et år efter har panikken toppet, og folk flest har fået et realistisk forhold til ulven. Der hverken har spist Rødhætte, de syv dværge eller Anders And.

Da landmænd og fåreavlerne ikke havde indrettet sig på forkant med ulvens komme, fik de det at mærke med et antal angreb på deres husdyr, hvor dog ikke ulvene stod bag dem alle.

Hvor landmændene i almindelighed, og fåreavlerne i særdeleshed, nu klogt er ved at indstille sig på at sikre deres indhegninger i erkendelse af, at deres husdyr ikke automatisk har forrang for naturens arter.

Eller for den sags skyld de landbrugsjorde, som de hæmningsløst har indtaget fra naturen.

.

Ulven angriber heller ikke de, der forskrækket tror det….!

.

Om de danske ulve fortæller Peter Sunde, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet, at når først et ulvepar finder et sted som Stråsø, hvor der er masser af føde og få mennesker, så flytter de ikke igen. Hvorfor skal vi regne med, at de bliver, og at de får et nyt kuld unger her til maj.

Formentligt seks til otte unger igen, og i de næste fem til seks år frem vil de hvert år få et nyt kuld,

De otte unger, som ulveparret fik sidste år, bliver mere og mere aktive og vandrer længere og længere omkring i deres søgen efter at finde et territorium, hvor de selv kan slå sig ned og stifte familie.

Det at ulveparret får otte unger er et tegn på, at der er de helt ideelle betingelser i Stråsø.

Ungerne vil søge efter en mage. Hvis de ikke kan finde en mage her i Danmark, kan de godt finde på at vandre til Tyskland for at finde én. Det kan også være, at de parrer sig med én søskendeulv, fortæller Peter Sunde.

Sikkert er det, at der bliver holdt øje med ulvene.

.

.

Forskerne ved Aarhus Universitet har i det hele taget godt styr på ulvene i Danmark.

I dag ved de med sikkerhed ud fra dna-spor, at der udover ulvefamilien i Stråsø er en enkelt ulv i Nordjylland. Og de seneste uger har der været indikationer på, at en ulv også har strejfet omkring i det midtjyske.

– Vi følger ulvene i Danmark helt tæt, for det handler om at have så meget viden som muligt, da ulven jo er et stort rovdyr, der sætter gang i mange følelser hos folk.

Hvis ikke folk har viden, danner de let deres viden ud fra fantasi, og så kan debatten godt blive lidt skæv, siger Peter Sunde.

Hvilket jo også har være tilfældet. Godt hjulpet på vej af usaglige jæger, landmænd, politiker og den almindelige uvidenhed.

I Danmark findes der flere områder, der minder om Stråsø Plantage med skov, hede og masser af kronvildt. Og her skal man forvente, at ulvefamilier i de kommende år slår sig ned.

– Fremover forventer vi, at der kommer to ulve ind i Danmark hvert år fra Tyskland. Den tyske ulvebestand er i god vækst, og det vil også smitte af på Danmark, hvor vi får flere ulve fra Tyskland, siger Peter Sunde.

Men det sagt uden han i den forbindelse har forholdt sig til politikernes vildsvinehegn vil lukke grænsen for alle vandrende arter.

Herunder ulvene.

.

Vildsvinehegn: Ulven er også beskyttet mod indavl

.