Fogh-doktrinen i uddannelsen var forudset

fogh

.

Fogh-doktrinen: Børn behøver ikke at lege

 

Lagt ud på Flix.dk : 29/10-2006

Det kan ikke understreges tit nok.

Børn behøver ikke at lege – for at blive noget stort i samfundet.

 

Af Bjørn Holmskjold

 

Det er hvad, der kan udledes af bogen: “Fogh. Historien om en statsminister”.

7dc2-206a-4c76-87ea-581988111f58

I debatten, om en stadig tidligere indlæring, kan man med sindsro tage udgangspunkt i de erfaringer, som kan udledes af statsministerens egne opvækstbetingelser. Hvor leg netop var tidsspilde. Men trods det, så blev den altid flittige Anders Fogh Rasmussen alligevel statsminister for landets mange uansvarlige forældre, og deres, til landsskadelig virksomhed grænsende, ustræbsomme børn.

Der er derfor ikke noget forunderligt i, at man politisk gør anvendelse af Fogh-doktrinen på uddannelsesområdet. Som naturligvis må nyde stor opbakning i en tidsalder, hvor det er hjernen, og præstationsniveauet, mere end det er mennesket, og det menneskelige, der er i højsæde.

For sagen er jo dén, at man ikke kan få begge dele. Hvilket også kan udledes af ovennævnte bog. Man må således vælge mellem biologien, og det sociale, eller præstationen, og det egocentrerede. Ikke noget svært valg i et samfund, hvor man ikke længere forstår, hvad biologi og naturlighed er for nogle størrelser. Derimod ved man alt om, hvad det vil sige at forbrugerfeste, og det ubesværet med børnenes udsigtsløse fremtid under armen.

Da de frie markedskræfter allerede har elimineret børnenes naturlige leg til et minimum, og da børnene, på grund af de økonomiske interessers fortrin på miljøområdet, alligevel kønsudvikles før skolealderen, da er en Fogh-doktrin på undervisningsområdet ikke spor påfaldende. Den er derimod i tidens ånd! Det mest påfaldende er vel egentligt… Hvorfor først indlæring fra 4 års-alderen?

Den positive sociale arv

Med den store viden indenfor psykologien, der som fagområde helt misvisende tillægges, at skulle fremme menneskets naturlighed, må det være muligt at udvikle teknikker, så indlæringen, af væsentlige samfundsøkonomiske input, kan påbegyndes allerede i fostertilstanden. Man bør derfor af hensyn til konkurrenceevnen afsætte forskningsmidler, med det sigte, at undersøge, om hyppige afspilninger af f.eks. Fogh-doktrinens mantraer vil betinge, at det ufødte barn allerede hér indpodes, at leg er tidsspilde, og derved fremme dets motivation for tidlig indlæring af produktionsfremmende viden.

Man kan til finansiering af denne forskning blot tage de sidste økonomiske midler fra miljøområdet. Hvorfor bruge penge på en naturlighed, som ingen alligevel længere begriber nytteværdien af? Og det set i lyset af, hvor ufatteligt meget godt, der hér kan gøres for menneskehedens skrantende intellektuelle udvikling?

Dette er ikke skrevet på vegne af Adolf Hitler, endsige Bjørn Lomborg.

Men helt på egne vegne….

———————————

???????????????????????????????????????????????????????????

Barnets ret til at blive en psykisk normal voksen