Føde nok til mange ulve lider hvert år høst-døden

20.000 rålam samt ukendt mange andre dyr og fugle lider hvert år høstdøden

.

Tager kampen op for at beskytte vildt under høsten

Påkørsel, lemlæstelse eller drab af rålam under høstarbejde er et velkendt problem i landbruget og har været det længe, men ingen har hidtil undersøgt problemets omfang i Danmark. Et projekt under Danmarks Jægerforbund viser, at op mod 20.000 lam dræbes hvert år ved høst i Danmark.

Rådyret har haft stor succes i Danmark og er udbredt over hele landet og er blevet jægerens mest almindelige udbytte blandt pattedyrene. Der nedlægges ca. 110.000 rådyr om året, hvilket svarer til godt og vel en million kilo kød om året!

Høstdrab er derfor ikke en trussel for bestanden, men derimod en markant dyreværnsmæssig og etisk problemstilling.

.

.

For de danske jægere er høstdrab et unødvendigt ressourcemæssigt spild.

Vi vil gerne redde lam for senere på året at nedlægge dem. I stedet for at gå til spilde på en lidelsesfuld måde bør afkastet af en fornybar ressource, som vores råvildt er, forvaltes og anvendeliggøres med respekt. Ifølge jagtforeningerne kunne mange jægere med stor fordel for egne muligheder involvere sig mere i at reducere høstdrabene på linje med andet vildtplejearbejde.

Landbrugsstyrelsen har på baggrund af rådgivning fra Aarhus Universitet udgivet en guide til, hvordan landmænd minimerer risikoen for at skade og dræbe fugle og pattedyr ved høst.

.

.

Hvert år dør mange fugle og pattedyr i forbindelsen med høst af særligt græsmarker og foderafgrøder. Risikoen for, at dyrene kommer til skade eller omkommer, er steget betragteligt i takt med, at landbruget har fået mere effektive høstredskaber, og især jordrugende fugle, harekillinger og rålam har i stigende grad svært ved at undslippe maskinerne. Udover at være et etisk og dyrevelfærdsmæssigt problem, risikerer landmanden at få ødelagt afgrødens værdi, hvis der er rester af dyr i.

Landbrugsstyrelsen har på baggrund af rådgivning fra Aarhus Universitet udarbejdet en guide til, hvordan landmænd kan forsøge at undgå at påkøre og skade vildtet under høsten. Guiden indeholder eksempler på praktiske foranstaltninger og lovende tekniske løsninger, men det pointeres også, at problemets omfang og løsning helt afhænger af afgrødetype og dyreart.

Dels kan landmanden forud for høsten gøre en indsats for at forebygge, at dyrene ikke er på marken. Det kan ske ved at opsætte skræmmemidler så som pinde påmonteret papirposer eller bagepapir strategiske steder. Papirposen er både tynd og let, så den bevæger sig og giver lyd ved selv meget lidt vind – og hvis papiret tilmed bliver sprøjtet med hjortetaksolie, skæmmer både lyden og færten særligt rådyrene væk. En anden mulighed er at afsøge marken med hunde forud for høsten. Hundene finder sjældent lammene, men deres afsatte duft får råen til at flytte lammene til mere sikre omgivelser. 

.

.

Derudover kan landmanden arbejde på at give dyrene mulighed for at flygte ved høsten ved at køre efter et særligt køremønster. Harer, fasaner og rålam er mobile, men vil nødig krydse åbne og/eller nyslåede arealer. Ved at lade en af siderne på marken stå uslået hen og tage det til allersidst, giver man dyrene en mulighed for at flygte væk fra marken. 

I modsætning til brugen af skræmmemidler er metoden her nem og effektiv at bruge i praksis – og det handler mest om at tænke autostyring og nye vaner ind i forbindelse med høst.

Sidst men ikke mindst er en række virksomheder – blandt andet i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet – i gang med at udvikle teknologier, der gør det muligt at opdage dyrene i marken under høst, eksempelvis ved at udnytte kombinationen af droner og varmefølsomme kameraer. 

Selvom der er flere muligheder for at anvende teknologi, er der dog fortsat ikke nogle løsninger, der er konkurrencedygtige i forhold til de mere lavpraktiske metoder nævnt herover.

Ifølge forskerne bør teknologiske løsninger, der tillader et effektivt høstarbejde uden unødvendige pauser, således fortsat være et fremtidigt fokusområde.

Guiden Undgå at skade vildt ved høst kan hentes via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kilde: effektivtlandbrug.dk – Kilde: jaegerforbundet.dk

.

Venstres nye “miljøminister” kommer til vestjysk ulvemøde

.