FN mener ikke befolkningstilvæksten på 250.000 i døgnet er stor nok

Overbefolkning 2

.

Mens klimaændringerne skaber stadig mere ekstreme vejrforhold verden rundt, der forudsigeligt vil skabe enorme folkevandringer nord på, har alle afrikanske lande, der i dag kun har 1.1 mia. mennesker, og som kun forventes at være steget til 4,2 mia. år 2100, derfor vedtaget at følge FN’s strategi for at udrydde malaria.

Hvert år dør omkring 438.000 mennesker af malaria, 70 procent er børn under fem år.

Det skal være slut nu, siger man i FNs afdeling for eksplosiv befolkningstilvækst.

På et netop overstået møde i den etiopiske hovedstad Addis Abeba har de afrikanske lande enstemmigt besluttet at tilslutte sig rammerne for, hvordan man regionalt vil arbejde for et mere folkerigt Afrika, der er fri for malaria.

.

.

Det skriver FN i en pressemeddelse udgivet 15. juni, har blandt andet som mål at reducere malariatilfælde i Afrika med mindst 90 procent i 2030, samt udrydde sygdommen fuldstændig fra mindst 20 lande samt forhindre, at sygdommen genetablerer sig i lande, hvor den tidligere er blevet udryddet.

Metoden er først og fremmest at sikre, at alle har adgang til forebyggelse, diagnosticering og behandling af malaria.

Man vil også forøge indsatsen for, at områder, som erklæres fri for malaria, efterfølgende ikke inficeres igen. Det skal ske ved at forpligte landene til at gennemføre den nødvendige lovgivning og stille krav til lokalpolitisk handling.

»Malaria er i dag ikke længere den største dødsårsag blandt børn i Afrika syd for Sahara.

Siden år 2000 er dødstallen faldet med 66 procent, hvilket betyder, at der er blevet reddet omkring 6,2 millioner mennesker. Størstedelen af dem er endnu ikke yngledygtige børn«, siger Dr. Matshidiso Moeti, regional direktør for FN’s verdenssundhedsorganisation WHO i Afrika.

.

.

overbefolkning pakistani-sunni-muslims-return-back-to-their-Sideløbende med at øge befolkningstilvæksten i Afrika, arbejder FN også på at løfte verdens skønsvis 2-3 mia. fattige ud af fattigdommen, så de med et øget forbrug kan bistå den rige verden med at nedslide naturens tilbageværende ressourcer.

Således fik Kina mange rosende ord med på vejen da de oplyste, at de forventer at kunne løfte 500.000 ud af fattigdommen årligt. En målsætning Indien forsøger at leve op til, uagtet der ikke er toiletter til alle.

I Danmark bifalder politikerne FN’s overbefolkningspolitik.

På højrefløjen ser man en stigende befolkningstilvækst i verden som flere kunder i butikken og dermed mere omsætning. Hvilket vil skabe flere arbejdspladser, og dermed endnu mere omsætning.

Dansk Folkeparti vil dog have garanti for, at den varslede strøm af utallige millioner klimaflygtninge fra Mellemøsten, Indien, og Afrika, ikke kommer til Danmark.

På venstrefløjen, hvor man i dag kun finder Enhedslisten, er kravet om accelererende seksuel mangfoldighed altafgørende.

Men langt overvejende er der blandt politikerne stor opbakning til FN’s overbefolkningspolitik.

.

Flames whipped by strong winds burn though a hillside before destroying camper vans during the Blue Cut Fire in San Bernardino County, California

Klima-kaos: Skovbrande i USA har drevet 82.000 på flugt

.