Flyrejser giver klimaekspert Jesper Theilgaard dårlig samvittighed

Klimaekspert Jesper Theilgaard

.

2018 tørken i Danmark, Sverige og Norge giver mange en stadig tydeligere oplevelse af de alvorlige konsekvenser, som de mange klima-rekorder signalerer går i den helt forkerte retning.

Men det er ikke klimaændringerne politikerne, medierne eller folk i almindelighed går op i. Men derimod om mere og mere vækst, og de manglende hænder, til at øge væksten endnu mere.

Maj 2018 den varmeste nogensinde målt.

Det der politiske så gøres i forhold til klimaændringerne er begrænset til, at det ikke må skade væksten i samfundet.

Denne tankegang er derfor den største trussel mod alt og alle, og vil i sagens natur ikke få stoppet temperaturen i at overstige de max. +2 grader, som FN tilstræber verden klogeligt holder sig under.

For konsekvenserne, som vi mærker i dag, hvor den globale temperatur blot er cirka +1 grad over den førindustrielle tidsalder, er intet at regne i forhold til en temperaturstigning til +2 grader eller meget mere over den førindustrielle temperatur.

Fremfor at fremhæve “forsigtighedsprincippet”, og minimere det ekstremt accelererende CO2-forurenende overforbrug til man har sikkerhed for, hvad konsekvenserne kan blive for klimaet, da man jo netop ikke kan skrue klimaet tilbage, når det først er gået amok, lader selv klimatolog Jesper Theilgaard, der er klimaekspert, dette forhold mere eller mindre ude af betragtning i interview med Jyske Vestkysten.

.

Jesper Theilgaard: Flyvning er kommet for at blive, men teknologien kan forhåbentligt snart komme med løsninger for vores dårlige samvittighed.

.

Meteorolog Jesper Theilgaard, hvad foregår der egentligt med vejret, når maj med 15 graders middeltemperatur slog den hidtidige rekord på 13,8 grader helt tilbage fra 1889?

– Man skal være varsom med at koble en stabil, varm periode med klimaforandringer. Man er nødt til at se vejret i et større perspektiv. Jetstrømmen i 10 kilometers højde skiller den kolde og varme luft, og man mener, at den er svækket på grund af varmen i Arktis. Konsekvensen kan være større udsving, og vi har set varme på Nordpolen og kulde i Nordafrika. Indicierne peger i den retning, men andre forskere mener, at vi får mere stabilt vejr med længere hedebølger og køligt vejr i længere tid.

Og vi må acceptere en maj i sweater som i fjor og én som i år, hvor vi kan drikke et glas hvidvin i haven hen under midnat?

– Ja, der er markante udsving, og vi kan ikke lukke øjnene for klimaforandringerne.

Hvordan oplever du bekymringen, når du holder foredrag?

– Folk tænker over klimaet. Spørgsmålet er, om vi vil gribe til afsavn. Men det hjælper ikke noget, at én ændrer livsstil. Vi skal have politiske tiltag, for vi har ikke tid til at vente på en løsning fra markedet. Men det går stærkt med løsninger, og elbilmarkedet er et eksempel på disruption. Du kan påvirke folk ved at give dem stof til eftertanke. At vi hjælper vores børn og børnebørn ved at gøre noget i dag.

Hvad gør du selv?

– Jeg spiser meget mere fisk, men ja, jeg flyver af praktiske grunde. Flyvning er kommet for at blive, men teknologien kan forhåbentligt snart komme med løsninger for vores dårlige samvittighed. Vi kan lægge afgifter på flyrejser som svenskerne, men det skal være globalt, og midlerne skal gå til forskning.

Hvordan vil klimapåvirkningerne ramme vores pengepung?

– Danmark vil vi få et positivt output med en længere vækstsæson. Men folk kommer til at lide andre steder i verden, forudser Jesper Theilgaard.

Hvordan bliver resten af sommeren?

– Det må du snakke med andre om.

Hvordan udnytter du selv det gode vejr?

– Jeg nyder det som alle andre. Det vil være dumt andet, siger Jesper Theilgaard.

Kilde: jv.dk

.

Tørken 2018 skaber store problemer med at skaffe foder til husdyrene

Klimaændringerne skaber stigende panik på landet

.