Flere fuglearter er truet af udryddelse

fugle-biaeder

.

.

Flere fuglearter er truet af udryddelse

Tirsdag 13. december 2016

Toke F. Nyborg

.

.

Ikke siden dinosaurernes uddøen har verden oplevet så mange unikke plante- og dyrearter forsvinde med så stor hastighed.

Beregninger lyder på, at arter forsvinder mellem 100 og 1000 gange hurtigere end det normale på planeten. ’Den sjette masseuddøen’ kalder nogle forskere det store tab af dyre- og plantearter.

Også verdens fugle er under pres med en tilbage i den samlede globale bestand af trækfugle med 40 procent.

Den alarmerende tilbagegang skyldes primært ødelæggelse af skove og naturområder verden rundt.

.

.

Næsten 1.500 fuglearter er truet af udryddelse. Det er en seksprocent-stigning sammenholdt med 2015. Det viser den nyeligt offentliggjorte rødliste over truede arter. BirdLife lægger nu pres på stats-og regeringschefer på FN-topmøde.

 

Den centralafrikanske gråpagapagøje og den indonesiske rødbrystet lori er er to konkrete eksempler på arter, som er truet af udryddelse.

De er begge med på IUCN’s internationale rødliste, som netop er blevet opdateret.

Listen over truede fuglearter er udarbejdet af BirdLife International, og udkommer som en del af IUCN’s rødliste over alle verdens truede dyrearter.

IUCN står for International Union for the Conservation of Nature og er en international naturbevarelses- og lobbyorganisation med fast observatørstatus i FN.

Opdateringen af den internationale rødliste falder i år sammen med FN’s topmøde om biodiversitet, som i disse uger afholdes i Mexico.

.

.

BirdLife International deltager i topmødet og præsenterer på vegne af partnerskabet den opdaterede liste sammen med et direkte krav til verdens politikere om et stop udryddelsen af arter – et stop som verdens nationer blev enige om, da de i 2010 underskrev FN’s biodiversitetskonvention.

Men det kræver, at alle lande accelererer processen og lægger handling bag ordene om at stoppe eller nedbringe hastigheden hvormed naturlige økosystemer tabes.

 

Målene skal forbedre den biologiske mangfoldighed. Blandt andet skal hastigheden, hvormed alle naturlige økosystemer tabes, som minimum halveres – og hvor muligt bringes ned til nul i 2020. Også udryddelsen af arter skal være bragt til standsning i 2020.

Men trods en mærkbar indsats i mange lande, og selvom det rent faktisk er lykkedes verdens nationer at fordoble antallet af beskyttede områder siden 1992, er tabet af naturområder stadig væsentligt større.

Der ligger derfor en stor opgave forude, når NGO’er, erhvervsfolk og politikere de næste to uger skal forsøge at finde frem til fælles tiltag, der kan bremse tilbagegangen i naturens mangfoldighed.

.

.

I den nye version af IUCN’s internationale rødliste figurerer alarmerende 1.460 fuglearter, som er direkte truet af udryddelse. Opdateringen viser også en overraskende tilbagegang i bestanden af giraffer med 40 procent på grund af ødelæggelse af deres levesteder, konflikter og krybskytteri.

IUCN’s liste indeholde i dag 85.604 arter hvoraf 24.307 er truet af udryddelse.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

.

natur

Den globale opvarmning: ….. “Game over” …..?

.