Finske ulv spørgsmål forsinker Europa-Kommissionens skærpede regler for rovdyrene

.

Finske spørgsmål til Europa-Kommissionens skærpede jagtregler for rovdyrene bremser svar om den svenske ulvejagt, så det bliver nok først til sommer, sandsynligvis først til efteråret, før Europa-Kommissionen kommer med sit nye forslag om strengere beskyttelse af de truede arter, herunder ulvene.

“Kommissionen ønsker at afvente, hvad EU-Domstolen har at sige om de spørgsmål, som den øverste forvaltningsdomstol i Finland har rejst om ulvejagt,” siger Helene Lindahl, fra det svenske Naturvårdsverket.

Sveriges ulve-jagt kan stoppes af EU-afgørelse i denne uge

.

Der er i meget høj grad brug for en meget skærpet beskyttelse af rovdyrene.

.

Sidste efterår blev Europa-Kommissionens forslag offentliggjort, der har til formål at indskrænke muligheden for at jage de store rovdyr. Det var forslag, som Kommissionen havde fremsat inden for rammerne af retningslinjerne for truede og strengt beskyttede arter.

Der var forslag om ulve-veste til alle jagthunde og kollektiv afstraffelse af jægerne ved opdagelse af ulovlig jagt.

Jægerne er imod

“Vi ønsker at stramme op på mulighederne for at begrænse antallet af store rovdyr,” fortæller Gunnar Glöersen, fra Jägareförbundet.

Moderaternes EU-parlamentariker, Christofer Fjellner, advarede om, at forslaget ville føre til ulve i hele landet, selv i hyrde-området.

.

Er lovløse norske terror-tilstande mod ulven nu også Danmark politik?

Estonia har 200 ulve, der tilmed er deres national dyr. Og så er landet meget mindre end Norge, og endnu mindre end Sverige.

Kilde: estonianworld.com

.

Høringen aflyst

Den svenske regering reagerede med at vende tommelfingeren ned i forhold til de skitserede forslag. I de dage, hvor det var planlagt, at Kommissionen skulle fremlægge et revideret forslag, og det skulle drøftes under en høring arrangeret af det svenske miljøbeskyttelsesagentur på regeringens vegne.

Men forslaget er forsinket, og høringen blev annulleret.

– Den øverste forvaltningsdomstol i Finland har stillet en række spørgsmål om ulvejagt til EU-Domstolen. Kommissionen ønsker at afvente Domstolens afgørelse, inden det nye forslag om retningslinjer kommer.

Jeg tror, det kan blive tidligst på sommeren, sandsynligvis i efteråret, siger Helene Lindahl fra den svenske Miljøstyrelse.

.

.

Følger den finske sag

Gunnar Glöersen fra den svenske jægerforening følger udviklingen i den finske sag.

“Spørgsmålet er blandt andet, kan du jage ulve for at beskytte hunde?

Kan du jage ulv for at reducere risikoen for ulovlig jagt?

Kan du jage ulv, fordi det påvirker elg-stammen og for folks sikkerhed?

Spørgsmålene fra den øverste forvaltningsdomstol i Finland skal besvares af EU-Domstolen, siger Gunnar Glöersen.

Kilde: jaktjournalen.se

.

Sverige tillader dyremishandling

.