Fem milliarder meget forbrugende middelklasse i 2028

Du må godt få lidt af min mad….

.

Når de store isbjerge langs Grønlands kyster smelter, den stigende vandstand ved Mississippi-floden æder sig støt ind på land, og de stigende temperaturer i Sydeuropa forårsager både tørke og skovbrande, hvad nytter det så, at jeg skærer ned på flyrejser og indtag af kød?

Ikke meget i sig selv, men hvis vi alle begynder at gøre den lille indsats, så kan vi til sidst sammen nå et stort resultat, siger Mickey Gjerris, der er lektor i bio-etik på Københavns Universitet og tidligere medlem af Etisk Råd. Han forsker i de etiske aspekter af menneskets forhold til naturen, blandt andet hvorfor det er så svært for os at lægge vores vaner om af hensyn til klimaet.

For det er rigtig svært for mange, siger han:

– Vi vil typisk gerne være med til at forandre, hvis vi kan se, at andre også gør det. Hvorimod når vi kan se, at andre griller røde bøffer, så virker det omsonst, at vi selv holder kødfrie dage.

En væsentlig grund til, at det er så svært er, at vi ikke med egne øjne kan se konsekvenserne af klimaudfordringen, og fordi vi heller ikke kan se resultatet af de ændringer vi laver i en mere klimavenlig retning, forklarer han.

Mennesket skal med andre ord dikteres en ændring, om de kan lide det eller ej!

Kilde: dr.dk/levnu/psykologi/klimakampen

.

Jorden er alt for lille…!

.

USA har hidtil haft den største middelklasse i verden, men med de seneste årtiers vækst i udviklingslandende har Kina nu overhalet USA.

.

I løbet af 2016 har Kina fået 10 millioner færre fattige. Indkomstløftet er en del af landets plan om helt at udrydde fattigdom i 2020, meddeler de kinesiske myndigheder.

Den ambitiøse plan blev sat i værk i 2015. For at nå målet om at løfte 70 millioner kinesere over på den bedre side af fattigdomsgrænsen i løbet af femårsperioden 2016-2020, skal landet reducere antallet af fattige med mindst 10 millioner om året.

Kina har brugt et rekordstort beløb på 100 milliarder yuan (godt 101 milliarder danske kroner) til fattigdomsbekæmpelse sidste år. Det er næsten 45 procent mere end i 2015.

Ifølge statistik fra FN (link åbner PDF-fil på kinesisk) faldt antallet af ekstremt fattige i Kina fra 61 procent i 1990 til under 30 procent i 2002. I 2014, levede 4,2 procent af den kinesiske befolkning i ekstrem fattigdom. Kinas tigerspring gjorde det ud for mere end 70 procent af den globale fattigdomsbekæmpelse.

Kina opererer med en fattigdomsgrænse, der kategoriserer borgere, der tjener mindre end 2.300 yuan (omkring 3.235 kroner) netto (2010-prisniveau) som fattige. Verdensbankens fattigdomsgrænse ligger på 1,90 US dollars (godt 13 kroner) om dagen.

.

.

Samme udvikling viser en ny analyse foretaget af Credit Suisse, skriver The Telegraph.

Den kinesiske middelklasse vil i år runde 109 mio. voksne mennesker og overhaler dermed for første gang USA, hvis middelklasse består af 92 mio. mennesker.

– Som følge vil vi se et ændret forbrugsmønster såvel som sociale forandringer, idet middelklassen historisk set har spillet en væsentlig rolle i opbygningen af rigdom og stabilitet, siger topchef i Credit Suisse, Tidjane Thiam, ifølge The Telegraph og påpeger, at middelklassen er stærkt voksende i hele Asien.

Den kinesiske befolkning udgør omkring en femtedel af hele verdens befolkning, mens landet ejer omkring 10 pct. af den globale rigdom.

.

Den fattige deler det lidt han har med andre fattige.

Får han så mere end han kan overkommer spise, så bliver han grådig, og vil have endnu mere…!

.

Den globale middelklasse vokser i disse år med hastige skridt og tæller nu 3,2 milliarder mennesker, viser en ny analyse fra den amerikanske tænketank Brookings Institution. Det er 500 millioner flere mennesker end tidligere vækstprognoser har forudsagt.

Middelklassen defineres i analysen, som husstande med indkomster på mellem 10 og 100 amerikanske dollars per person om dagen.

På verdensplan træder 140 millioner mennesker ind i den voksende middelklasse hvert år, og om fem år forventes dette tal at stige til mindst 170 millioner om året.

Med den nuværende udvikling vil flertallet af verdens befolkning derfor om to til tre år befinde sig i middelklassen eller derover.

Selvom en voksende middelklasse, med den nuværende teknologi, giver et større miljø- og klimamæssigt aftryk på verden, fordi mennesker i middelklassen ganske enkelt forbruger mere, er der, ifølge analysen, også en række fordele, der trækker i den anden retning.

“Væksten i middelklassen er tæt forbundet med urbanisering, og vi ved, at det i store træk er mere energieffektivt, når mennesker boer i byer fremfor spredt rundt på landet.

.

Udviklingen i Kina er i de sidste årtier er gået stærkt og har revolutioneret bolig- og livsformer, ligesom Kina over ganske få år har overhalet Vesten, når det gælder byvækst og antallet af ejerboliger.

Derudover vil en voksende middelklasse på sigt hjælpe til at stabilisere klodens befolkning ved cirka 9-11 milliarder mennesker, fordi middelklassefamilier får færre børn, og det betyder ikke mindst, at en meget større andel af klodens befolkning kan forvente et bedre, længere og sundere liv, og det kan deres børn dermed også,” forklarer den verdensanerkendte økonom Homi Kharas, som er hovedforfatter til analysen og tidligere rådgiver for FN´s netop afgåede generalsekretær Ban Ki Moon.

Og det uden at nævner det ekstremt stigende forbrug de færre børn, der lever langt længere, har i forhold til den fattige familie med 8-10 børn!

Den overraskende store stigning i middelklassens størrelse afspejler især nye og mere præcise tal fra Asien og Afrika, der viser, at mange husholdninger i en lang række lande er rigere end man hidtil har antaget. Selvom langt størstedelen af væksten er sket i Asien, er middelklassen også vokset mere end forventet i Afrika, Latinamerika og Mellemøsten, forklarer Homi Kharas.

.

.

I et historisk perspektiv, er væksten i middelklassen accelereret kraftigt de senere år. I 1985 nåede middelklassen for første gang en milliard mennesker. 21 år senere, i 2006, blev dette tal fordoblet til to milliarder mennesker, og ni år senere, i 2015, talte middelklassen  3 milliarder mennesker. En stor del af den stejle vækstkurve skyldes den ekstraordinære udvikling i Kina, og Asien forventes fortsat at blive drivkraften for væksten i den globale middelklasse mange år fremover.

Af den næste milliard mennesker, som forventes at træde ind i middelklassen, vil hele 88 procent komme fra Asien: 380 millioner fra Indien, 350 millioner fra Kina og 210 millioner fra øvrige asiatiske lande.

Ifølge analysens prognoser, forventes middelklassen at tælle fire milliarder om fem år, i  2022, og fem milliarder i 2028.

Kilde: business.dkKilde: verdensbedstenyheder.dkKilde: dr.dk

.

De, der kommer efter os, vil arve en natur, så mishandlet på alle leder og kanter, at den uvægerligt vil slå dem ihjel..!

Men det er faktisk ikke noget de går op i overhovedet!

For 30 år siden startede jeg på: Det sidste kapitel i menneskehedens historie

.