Fakta: Psykologerne forstår hverken menneskets psykologi eller dets biologi.

Den amerikanske præsident Donald Trump er så iøjnefaldende psykisk syg, at det han er folkevalgt, røber samfundsnormaliteten hos amerikanerne.

.

.

Det største problem med moderne børneopdragelse er ikke de pylrede curlingforældre. Det er præstationssamfundet

LEDER i Information 2. juli 2017

.

Hele ugen har folkestemningen (endnu en gang) bandet og svovlet over curlingforældre. Sagen handler denne gange om Roskilde Festival, der har modtaget en håndfuld vrede Facebook-beskeder fra forældre, der klager over, at festivallogistikken og det våde vejr er for hårdt for deres børn. »De er våde og frysende, og det er bare ikke i orden!,« skrev en. Og så brød helvede løs.

Suzanne Bjerrehuus var forarget, der kom læserbreve i Politiken, og Folkekirkens Nødhjælp udsendte en ironisk video, der opfordrede alle til at donere penge til ’ofrene’ ved at sende en SMS med ‘Curling’ til 1911 – videoen er blevet set knap to millioner gange. Det var hele Danmark, der buhede af de dumme curlingforældre.

Imens forsøgte professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet Dion Sommer at mane til besindighed.

»Der er intet empirisk belæg for det,« sagde han til Jyllands-Posten. »Jeg har undersøgt 4.500 danske forældre med børn og spurgt til deres opdragelsespraksis og omsorg, og andelen af overbeskyttende curlingforældre var nede i promiller. Så det er et fantom.«

Men ingen lyttede. De havde alt for travlt med at vise verden, hvor afslappet de selv tog forældrerollen – det gøres nemlig bedst ved at skælde ud på noget, som slet ikke findes: curlingforældrefantomet.

Men folkestemningen retter sin forargelse imod det forkerte. Den største udfordring for den moderne børneopdragelse kommer nemlig ikke fra overpylrede forældre – den kommer fra det konkurrenceprægede præstationssamfund.

»Samfundet er blevet mere krævende, barskt og råt i forhold til vores små børn,« sagde Dion Sommer til Jyllands-Posten. »Alle kommuner har en agenda om tidlig læringsstyring og test fra småbarnsalderen, og så har vi en testskole, som man aldrig har set lignende.«

Flere målinger har vist, at danske skolebørn trives dårligt – den seneste udkom i forrige uge og konkluderede, at hver fjerde elev mistrives i folkeskolen.

I stedet for rituelle buhråb af et halvt dusin overbeskyttende forældre, bør vi kritisere de virkelige problemer: Et test- og kontrolregime i offentlige institutioner og en kultur med stadigt større fokus på konkurrence og selvoptimering.

Den slags kan gøre det hårdt at være barn. Og det er – modsat curlingforældre – ikke et fantom.

Kilde: information.dk

.

Den moderlige mand..?

Udviklingspsykologi betyder ikke, at psykologien har ændret sig siden de første mennesker.

Men det tror professoren i udviklingspsykologi tilsyneladende i sin totale uvidenhed om de psykologiske lovmæssigheder!

.

Det narcissistiske samfund udrydder den naturlige forældreevne

.

Der findes naturligvis masser af forældre, der har mistet forældreevnen, der i mangel af samme overcurler eller undercurler deres børn.

Det kan ikke være anderledes i et samfund, hvor begrebet “naturlighed” aldrig drøftes. Hvorfor man da heller aldrig hører nogen fagperson gøre gældende, at man skal passe på naturligheden i samfundet.

Disse såkaldte “eksperter” er af den oplevelse, at naturligheden er gældende for alle andre arter, end mennesket. Der modsat alle andre arter, er en ganske særlig art, der uden konsekvenser, kan indrette sig som de vil, uden det får konsekvenser.

Uagtet det biologisk er fastslået, at mennesket er en Homo sapiens, der slægtsmæssigt har udviklet sig fra primaterne, og derfor er en art, underlagt helt samme lovmæssigheder, som samtlige andre arter, er det ikke faldet biologerne ind, at gøre dette lovmæssige forhold gældende i forhold til mennesket.

.

Den unaturlige overmoderlige samfundsindretning skaber feminine mænd på samlebånd.

.

Denne manglende psykologiske forståelse hos biologerne er så årsagen til psykologerne ikke forstår psykologiens biologiske komponenter. Hvorfor ingen af de to faggrupper forstår Homo sapiens hele oprindelige naturlighed. Og derfor ikke råber vagt i gevær i forhold til en samfundsudvikling, der aldrig nogensinde har være mere unaturlig, end den vi ser i dag.

Fælles for samtlige art er, at deres unger skal have en helt naturlig opvækst, der for mennesket betyder en opvækst i et lavteknologisk samfund, der udelukkende lever af det jorden kan bringe.

Hvilket vil sige et før-industriel bonde-klansamfund på 50-300 individer.

Sådan har menneskeheden overlevet i langt størstedelen af dets eksistens, uden at bryde med den menneskelige naturlighed.

.

Under naturlige forhold vil bedsteforældrene være der, når moderen ikke lige er der.

Muslimske mænd løber af samme grund ikke rundt og er mor for børnene!

.

Førnævnte professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet Dion Sommer forsøger derfor at finde en sammenhæng, uden den basale grundforståelse for, hvad mennesket egentlig er for en størrelse.

Han har i den forbindelse undersøgt 4.500 danske forældre med børn og spurgt til deres opdragelsespraksis og omsorg, og andelen af overbeskyttende curlingforældre var nede i promiller. Forældrene på deres side ved godt, hvilket svar de selv har det bedst med at give, hvorfor undersøgelserne giver et andet og meget mere positivt resultat, end det faktiske, der afspejler virkeligheden.

Curlingforældre skal forstås som overomsorgsfulde forældre, typisk moderen, i forhold til deres børn, der så ikke får de udfordringer, der er med til at skabe en robust personlighed. Ligeså ødelæggende for børnenes naturlighed er de forældre, der undercurler børnenes personlighedsdannelse ved ikke at være nærværende og støttende barnets udvikling.

Hos begge forældretyper er årsagen den, at de ingen naturlig forældreevne har.

.

Det nyfødte barn fødes med forudsætningerne for at blive et menneske.

Det er derfor opvækstforholdene er altafgørende.

For det barnet møder er det, som barnet ubevidst koder ind som det naturlige.

Om det en abe eller et mennesker, dét efter fødslen ser som sine forældrene, er ganske uden betydning.

.

Forudsætningerne for forældreevnen er medfødt, men forudsætter, at barnets opvækst er helt naturlig. Det vil sige opvæksten er med psykisk naturlige forældre i et psykisk naturligt samfund.

Det betyder, at man ikke kan skabe psykisk naturlige børn i et samfund, hvor forældrene og/eller samfundsindretningen ikke er naturlige.

Det ser man eksempelvis i Danmark. Der er producerende narcissistiske individer på samlebånd.

I psykologien hedder dette forhold: Arv og Miljø – Hvor arven er den sociale arv, der sender primært moderens naturligheden eller unaturlighed videre til sine børn, og dermed til de kommende generationer, og miljøet er naturligheden eller mangel på samme hos de øvrige slægtning og det omgivende samfund i øvrigt.

Begge dele er sammenspillende og altafgørende for dannelsen af barnets basale naturlighed.

.

Allerede sidst i fostertilstanden, umiddelbart efter fødslen og det første år formes barnets helt grundlæggende psykologi.

Og dermed dets adfærd resten af livet.

.

Alle afvigelser fra det naturlige skader barnets naturlighed i form af kroniske psykiske afvigelser.

Der grundet den sociale arv nu ikke længere sender forældrenes (primær moderens) naturlighed videre til næste generation, men de psykiske afvigelser.

»Samfundet er blevet mere krævende, barskt og råt i forhold til vores små børn,« fortæller Dion Sommer til Jyllands-Posten. Men påpeger ikke den helt iøjnefaldende manglende naturlighed i samfundet.

Og det uagtet han tituleres som professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet…!

.

Med evnen til at tænke er Homo sapiens den eneste art, der kan ændre sit naturlige opvækstmiljø til det mest unaturlige nogensinde på jorden.

Dét, at vi kan det, betyder ikke, at vi må det.

Hvorfor Homo sapiens er den eneste art, der er opformerende det psykisk syge fra generation til generation.

Til det bliver så sygt, at det nedbryder sig selv.

Det skyldes de psykologiske lovmæssigheder er kommet af evolutionen, og derfor rummer de evolutionære lovmæssigheder.

Der udrydder det, som ikke er til artens bedste!

.

Dette røber den manglende forståelse for, hvordan de psykologiske mekanismer fungerer. Det kan naturligvis også skyldes, at pågældende professor i udviklingspsykologi ikke er mand for at turde beskrive fakta. Da det vil undergrave hele den psykologiske forsknings manglende forståelse for psykologiens basale udgangspunkt.

Der naturligvis, og vel ikke spor overraskende, begynder med forståelse af Homo sapiens som en art, der er underlagt de samme lovmæssigheder, som samtlige andre arter.

.

Hvad er psykologi egentlig for en størrelse?

.