EU: Vi er klar til bindende klimaaftale – Der ikke truer forbruget!

513dbb_01ad78c60e9f2a33ce19f0e3add3752d

.

EU: Vi er klar til ambitiøs og bindende klimaaftale

Klimakommissær Miguel Arias Cañete understreger, at EU går til COP21-topmødet i Paris med tårnhøje klimamål og forventninger.

.

.

Verden set fra rummet

.

Jeg har ladet mig fortælle, at NASA fra deres rumstation har bemærket sig påfaldende mange sort striber på det afrikanske kontinent, der bevæger sig i nordlig retning.

.

Man er af den formening, at det kan være klimaflygtninge.

.

Denne antagelse bygger på den konstatering, at de tidligere grønne områder på kontinentet, der før var iblandet blå farver, nu overvejende fremstår sandfarvet.

.

Der er ligeledes konstateret et stigende antal gule striber, der næsten som et langt transportbånd, flytter naturressourcer fra Afrika og i østlig retning mod Kina.

.

Der, i lighed med Indien, i stigende grad også fremstår mere og mere sandfarvet. 

.

På grund af den geopolitiske situation i verden, og af hensyn til aktiemarkedet, vover NASA, så vidt vides, ikke at drage en endelig konklusion på deres mange iagttagelser på jordens overflade.

.

De strækker sig dog så langt, at de anser udviklingen for ”bekymrende”.

.

Iagttager mener dog, at det er en stærk underdrivelse af virkeligheden.

.

Som de selv anser for værende stærkt bekymrende.

.

Lars Løkke Klimatopmødet København

Connie Hedegaard: Venstres slækkede klimamål er et dårligt signal

.

EU-landene møder frem til klimatopmødet i Paris med det, de selv kalder nogle af verdens mest ambitiøse mål for en global klimaaftale.

På et miljøministermøde fredag i Bruxelles har EU-landene besluttet et mandat, der fastholder EU’s ambition om at nedbringe sine CO2-udledninger med 40 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

– Vi er klar til at indgå en ambitiøs, omfattende og bindende global klimaaftale, og vi går efter intet mindre, siger EU’s klimakommissær, Miguel Arias Cañete, der bliver EU’s forhandlingsleder på klimatopmødet i Paris.

 

Islamisk Stat

FRA TERRORBEVÆGELSE TIL LIVREDDENDE MILJØORGANISATION

.

Målet er ifølge Cañete, at udledningerne skal toppe senest i 2020, hvorefter der i 2050 skal være kappet 50 procent af udledningerne i forhold til 1990.

Det langsigtede mål er, at EU i år 2100 slet ikke har nogle CO2-udledninger.

Klimakommissæren siger, at EU bakker op om FN’s mål om at holde den globale temperaturstigning på højst to grader i forhold til tiden før industrialiseringen for at forhindre tørke, oversvømmelser og højere vandstande.

EU: Vi er klar til ambitiøs og bindende klimaaftale

.

MENNESKEHEDEN HAR I DAG OPBRUGT ÅRETS NATURLIGE RESSOURCER

.