EU skærper beskyttelsen: Nu fuld kompensation ved rovdyr-angreb

De skandinaviske rovdyr

.

Fuld kompensation for fredede rovdyrs angreb

 

I fremtiden vil EU’s medlemsstater skulle betale fuld kompensation for alle landmændenes omkostninger i tilfælde af rovdyr-angreb.

Utilfredshed i de sydeuropæiske lande må antages at stå bag afgørelsen.

Torsdagens udmelding fra Europa-Kommissionen kom som en overraskelse for både den svenske landboorganisation (LRF) og den svenske Miljøstyrelse og Vildtskadecenter.

Kort sagt bør alle de skader, der er forårsaget af de fredede rovdyr på husdyrene, udlignes fuldt ud af landdistriktsprogrammet. Det samme gælder for de indirekte udgifter til dyrlæger, destruktion, for egen arbejdsindsats samt for erhvervelse af rovdyrhegn eller vogterhund.

.

Bjørn med unger, så er det forår….

.

Ønsker at afbøde konflikter

“Dagens beslutning har til formål at øge støtten til landmænd i områder, hvor der er store rovdyr”, skriver Europa-Kommissionen på sin hjemmeside.

Der er også en begrundelse for, at accepten af EU’s politik for beskyttelse af rovdyr afhænger af, hvordan konflikterne med landbruget og landbefolkningen kan håndteres.

Ifølge Anders Wetterin har der været en stigende i kritisk udtalelse mod ulvens spredning i store EU-lande som Frankrig, Tyskland og Italien, som kan have presset på torsdagens beslutning.

“Debatten i Europa bliver pludselig en anden, når de store lande og de store landbo-organisationer kommer med kritik,” siger Anders Wetterin.

Tidligere kunne kun 80% af omkostningerne til skader forårsaget af rovdyr blive erstattet med national støtte. Kompensationen er nu steget til 100%, og pengene opkræves både fra EU’s landbrugsprogrammer og fra det nationale budget.

.

Canis lupus lupus Eurasiatisk-skogsvarg

.

Kritik fra Sydeuropa

“Jeg har ikke set nogen detaljer i beslutningen, men hvis grundlaget er en 100% kompensation, er det absolut positivt for vores medlemmer.

Og et skulderklap i den sammenhæng, at EU’s statsstøtteregler har været uforståelige og kan være et virkeligt “krat” at finde gennem, siger Anders Wetterin, som er vildtansvarlig hos LRF.

.

Jærv (Gulo gulo)

.

Svenske Fjellner er ikke overrasket

Den svenske MEP Christoffer Fjellner (M) har profileret sig i landbrugs- og landbrugsanliggender. Han er ikke overrasket over beslutningen og konstaterer, at flere medlemsstater i stigende grad belastes af omkostningerne ved rovdyrangreb.

“Hvis du skal være medsammensvoren, er det lettere for dem, der ønsker at forsvare EU’s Art- og Habitat direktiver, hvis Europa samtidig kompenserer mere for omkostningerne. På den anden side er det kun rimeligt, så længe direktivet er så åbenlyst forældet og ikke ajourført, mener Christoffer Fjellner.

Den regelændring, der blev foretaget i 2015-2016, skabte både irritation og økonomisk ulempe.

Tidligere på året var der også nye fortolkningsregler.

.

Europæisk Los/norsk: Gaupe/svensk: Lodjur (latin: Lynx lynx)

.

Ikke fuld dækning

“Der er eksempler på, at nogen kan have modtaget 1.500 kroner, som erstatning for et rovdyr-dræbt lam, men som også måtte betale 700 – 800 kroner for destruktionen,” siger Inga Ängsteg, lederen af Vildtskadecenteret.

Det er især refusion af dyrlægebehandling og destruktion af døde dyr, som det har været vanskeligt at opnå. Hertil kommer, at penge afsat til rovdyrsikkerhegn, er løbet tør for penge hos nogle amters administrative bestyrelser.

– Min forhåbning er, at Europa-Kommissionen med denne beslutning vil have opnået forenklinger i reglerne, siger Inga Ängsteg.

Kilde: landlantbruk.se

.

Sverige: Den ulovlige jagt på ulve stiger

.