Et moseområde er målsat at blive vild på naturens præmisser

Vi skal have meget mere sammenhængende vild natur i Danmark.

.

Områder, hvor klyderne og strandskader kan etablere sig.

Hvor trompeterende tranerne byder forårets komme med deres fanfare, mens grågæssene gør klar til at bygge rede på endnu nøgne fugleøer i søer, hvor svømmeænder i flokkevis ankommer for at yngle eller hvile, før de trækker videre mod nord.

Hvor man pludselig ser en havørn jage og tage for sig af den nye fuglerigdom.

For Peter Hahn, der er biolog i Naturstyrelsen Himmerland, er det en fantastisk at opleve af, hvor hurtigt et varieret fugleliv har kvitteret for genskabelsen af Birkesø.

– Der gik ikke mange uger fra indvielsen, før der lå der store flokke af vandfugle i søen”, siger .

Han er projektleder i det EU LIFE-projekt, som har været med til at bane søvejen for Birkesø. Som den rigelige regn i december og januar var med til at fylde søen på rekordtid, så tusindtallige flokke af overvintrende svaner og gæs kunne bruge Birkesø som sovested i sikkerhed for rovdyr.

I Lille Vildmose er der allerede observeret guldsjakal, og man ser frem til ulven i mosen.

.

.

Sidste år fødtes to elgkalve i Lille Vildmose. I år er der allerede født én, fortæller naturvejleder Jakob Konnerup, og forventer yderligere seks-syv elgkalve i år.

Da der blev udsat fem unge, svenske elge i Lille Vildmose i Østhimmerland i 2016 og yderligere fem sidste år, forventede naturvejlederne i Vildmosen ikke elgkalve de første år, fordi der ikke var en voksen elgtyr blandt flokken. Men det skulle gå anderledes, og de unge teenagetyre har benyttet lejligheden i mangel af dominerende tyre.

»Normalt er det en gammel elgtyr, som bedækker køerne, men de unge tyre har fået muligheden i Vildmosen og benyttet sig af den. Sidste år fødtes to kalve, og der er allerede født en i år. Det er første gang i 5.000 år, at der er født vilde elge i Danmark«, fortæller naturvejleder Jakob Konnerup fra Lille Vildmosecentret.

Naturvejlederne i Lille Vildmose har væddet om, hvor mange kalve der fødes i år. Budene er fra fire til otte, og Konnerup siger, at »besøgende på et tidspunkt måske kan være så heldige at se en elgko med en kalv fra i år og en større kalv fra sidste år«.

.

Socialdemokratiet lover guld og grønne skove op til valget

.

Ulven er velkommen

Kalvene er et tegn på, at elgene trives i mosen. De svenske elge kommer fra tre-fire forskellige elgparker i Sverige. Både fordi Vildmosen ville undgå indavl, og fordi man udvalgte elge, der var så vilde som muligt.

Til at begynde med søgte elgene hen til parkeringspladser, fordi de var vant til mennesker, men de er efterhånden blevet vildere og vildere i Vildmosen. Planen er, at der skal hentes yderligere tre elge, men denne gang fra Tyskland og der skal være en stor tyr blandt dem for at få friskt blod i flokken.

De tyske elge går imidlertid i et meget stort område, så det er vanskeligt at opspore og bedøve dem, så de kan transporteres til Østhimmerland.

I øjeblikket er der 13 elge i det 21 kvadratkilometer store indhegnede mellemområde i mosen, og Konnerup vurderer, at der er plads til 30-40 elge. De er der ikke bare for turisternes skyld, selv om deres tilstedeværelse har betydet, at antallet af gæster i centret er steget med 35 procent, og gæster på guidede ture er øget med 30 procent.

Elgene er først og fremmest naturplejere. Nordens kæmper er specialister i at bevare højmosen og æder løs af pil og birk.

Krondyr er også gode naturplejere, når det gælder om at holde træer og buske nede og bevare mosen. Sammen med elgene blev der udsat 50 krondyr, og de har formeret sig til 70-75, vurderer Konnerup, og trives altså også godt.

Vildmosen er også ved at undersøge, om det er muligt at udsætte den europæiske bison, visenten, i Tofte Skov. Visenten er med i en forsøgsordning i Almindingen på Bornholm.

.

Ulven repræsenterer naturforståelsen i Danmark – eller mangel på samme…!

.

I naturen er døden livgivende

Vilde dyr skal reguleres – det vil sige aflives – hvis der bliver for mange, eller de bliver syge. Normalt aflives dyrene inden vinter, men Vildmosen vil gerne have tilladelse til såkaldt »sen reaktiv«, siger Konnerup.

Det betyder, at dyrene går vinteren over, og så kan man »udfri de svage dyr fra deres pinsler«, eller de dør af sig selv, og de stærke får lov at overleve. Hvis man regulerer inden vinteren, risikerer man at aflive sunde og stærke dyr.

Ådslerne skal i givet fald have lov til at blive liggende og tiltrække eksempelvis rovfugle, for »døden giver liv«, fastslår Konnerup.

Lille Vildmose har allerede tiltrukket store rovdyr. Der er indsat faunapassager i hegnet, så de kan komme ind. En guldsjakal, som er lidt større end en ræv, men mindre end en ulv, blev fotograferet i 2016 og er efterfølgende set to-tre gange i mosen.

Direktør Bo Gregersen sagde i 2017 til Politiken, at man gerne vil have, at »toprovdyr som ulven indtager Mellemområdet og kan bidrage til at holde bestanden af rådyr nede på naturlig vis«.

.

Der er en kamp der skal kæmpes for naturen.

Alene eller sammen.

For hellere død kæmpende, end ikke at have kæmpet kampen.

.

Vildmosen som nationalpark

Den helt store drøm er, at hele Lille Vildmose på cirka 76 kvadratkilometer bliver ét stort indhegnet område og udnævnt til nationalpark, siger naturvejleder Jakob Konnerup.

For øjeblikket er det naturskønne landskab opdelt i tre hovedområder: Mellemområdet, Tofte Skov og Mose og Høstemark Skov.

Kilde: politiken.dk – Kilde: lillevildmose.dk – Kilde: dof.dk

.

Forskere: Verden går mod globalt selvmord – Ulven symboliserer den manglende naturforståelse

.