Et godt spørgsmål kan være Guld værd

.

by Bjørn Holmskjold · 23. oktober 2014

At drøfte de store forhold med en begavet moddebattør, der stiller begavede spørgsmål, er berigende for ens egen forståelse på den måde, at man presses til at forstå det man allerede tænkte, til en endnu dybere tænkning og forståelse af det Gud skabte, og som af koranen kan udledes.

Nedenstående er fra en sådan drøftelse.

 

Det jeg i dag beskriver, er en forståelse, som har udviklet sig over mange års tænkning, der blandt afstedkom, at jeg udover biologien måtte studere psykologi i mange år, for at finde en sammenhæng i min forståelse af tingene. For så at opdage, at det i virkeligheden er ligetil at forstå. Men det forudsætter stadigvæk en dyb indsigt i de psykologiske love.

Det vigtigste at forstå er, at naturens love sætter grænser for de menneskelige aktiviteter. Går mennesket længere, og overskride disse grænser, da får mennesket naturens love imod sig. Hvilket først og fremmest er de psykologiske love. Som nu gør det naturnormale hos mennesket psykisk sygt. Der efterfølgende opformeres, dersom det ikke udryddes. Hvilket vil ske i naturen som konsekvens af de evolutionære lovmæssigheder. Det skete også i menneskenes verden så længe det var lavteknologisk indrettet.

Profeten Muhammed, som har mit største respekt, så jeg på et tidspunkt citeret for at have sagt: ”De tidligste mennesker, (der dengang levede i fuldstændig overensstemmelse med naturens love), var de rigtigste muslimer”

Når profeten kan gøre det gældende, røber det en overmægtig stor indsigt i naturens psykologiske love. For på det tidspunkt fandtes islam slet ikke. Og de psykologiske lovmæssigheder var slet ikke beskrevet på det tidspunkt for 1400 år siden. Det er imponerende! Ligeledes påviser profetens sædvane, at det ikke var sagt uden indsigt. Som følgende beskrivelse viser:

Skrevet af: Dr. Abdurrahman al-Sheha

Han (profeten) var asketisk omkring jordiske anliggender og tilbad Gud hele natten. Samtidig med at han var en tapper og modig soldat, som kæmpede med sværdet, var han også en ufejlbarlig profet – erobreren, der erobrede nationer og lande. Han sov på en måtte af strå og en pude fyldt med grove fibre. Folk kronede ham som arabernes sultan, eller kongen af den Arabiske Halvø, men hans familie levede fattigt og nøjsomt, også efter at han havde modtaget store rigdomme fra alle steder på den Arabiske halvø; rigdommene blev samlet i moskeen. Hans datter Fatima beklagede sig til ham over det hårde arbejde, som hun udførte ved møllestenen og med vandkrukken, som hun bar – og som efterlod mærker på hendes krop. Sendebuddet var på det tidspunkt i færd med at fordele krigsbyttet i form af mandlige og kvindelige slaver mellem muslimerne. Han lod hende ikke få del i byttet; i stedet lærte profeten hende nogle få ord og bønner. Hans ven, Omar kom til hans hus, og kiggede ind i værelset, og han så intet andet end en måtte af strå, hvor profeten lå, og som havde efterladt mærker på hans krop. De eneste forsyninger i huset var en Saa’ (vægtenhed) byg i en skål og en dunk vand, der hang på væggen ved siden af – det var alt, hvad Guds sendebud ejede på et tidspunkt, hvor det halve Arabien var under hans kontrol. Da Omar så dette, kunne han ikke holde tårerne tilbage. Profeten spurgte ham: ‘Hvorfor græder du, Omar?’ Han svarede: ‘Hvorfor skulle jeg ikke græde – Persernes konge og den romerske kejser nyder livet i denne verden, og Guds sendebud ejer kun, hvad jeg ser!’ Guds sendebud svarede ham: ‘O Omar, vil det ikke behage dig, at det er Kongens og Kejserens andel i dette liv, og i det hinsides vil al nydelsen tilfalde os alene?’”

 

Koranen skal med andre ord tolkes som målsat et nøjsomt liv, som de tidligste mennesker. Det er helt præcist samme betydning, der kan udledes af naturens biologiske og psykologiske love.

Da alt, der overskrider naturens love, som Gud skabte dem, ellers vil reagere nedbrydende den eksisterende unaturlighed.

 

På den simple måde, der dog forudsætter tillæring af en omfattende vide, kan det påvises, at koranen er helt i overensstemmelse med de naturens love Gud skabte ufravigelige, da de afspejler Guds ufravigelige med det skabte.

 

Herefter er det ligetil og let at vurdere, om en handling eller en adfærd er indenfor eller udenfor de grænsesætninger, som naturens love viser.

Men naturens love viser tillige, at sharia og oprettelsen af et verdens omspændende khalifah er et påbud, samt det alt, der er afvigende det naturlige skal udslettes. Så vil den vestlige verden at koranen skal reformeres til en moderne forståelse, da vil de blive slemt overrasket. For det vil kunne gøres uden at muslimerne skal ændre praksis på nogen måde. Men konsekvensen for den vestlige verden, der nu kan forstå koranen i en vestlig forståelse, vil give befolkningerne i almindelighed, og hele den videnskabelig selvforståelse i særdeleshed, utallige forklaringsproblemer.

Da Gud ikke har givet mennesket andre ledetråde at forstå hans vilje ud fra, end naturens naturlighed, da er islam dén af de store og betydningsfulde religioner, som i udvist adfærd har tolket naturens love rigtig, og mangler så blot at erkende, at alt Gud skabte, er skabt i sammenhæng med hinanden. Herunder også mennesket.

En erkendelse som er svær. Men til gengæld er det også en erkendelse, som vil gøre islam til denne verdens eneste religion.

For ingen vil kunne modargumentere en religion, der konsekvent er erkendende den hele sammenhæng, og derved har nøglen til den hele forståelse af Guds vilje med mennesket og det hele skaberværk. For der findes ikke noget modargument. Men kun en erkendelse af, at vi alle er underlagt Guds vilje, som ikke kan afbøjes, som ikke kan forhandles. Men som entydigt er dikterende en meget smal sti, som skal følges fra slægtled til slægtled til Dommens Dag!

Således kommer den ugudelige, vantro verden til at erkende deres ugudelighed, deres selvbedrag og deres altødelæggende adfærd, og det i en sådan grad, at de både vil indse den, erkende den og opgive den. For de vil i erkendelse af sammenhængene i hobetal underkaste sig islams fortolkning af Gud. Og de, som ikke evner det, vil blive afviklet denne verden ifølge den fatwa, som Gud har indlagt i de evolutionære lovmæssigheder.