Espen Lundes nye grønne arbejdsplads tæt forbundet til regeringen

Kristeligt Dagblad: Esben Lunde Larsen har et problem med sin troværdighed.

.

Den tænketank som Esben Lunde Larsen er blevet ansat i har tætte forbindelser til regeringen og modtager økonomisk støtte i form af dansk udviklingsbistand.

Onsdag aften annoncerede forhenværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at han fra oktober er blevet ansat som fellow i den globale tænketank World Resources Institute (WRI).

Og det viser sig nu, at den pågældende tænketank har tætte forbindelser til den danske regering. Det skriver Information.

Tænketanken modtager således millioner i dansk udviklingsbistand. I efteråret modtog tænketanken 75 millioner kroner i dansk udviklingsbistand frem til 2022. Ligeledes sidder præsidenten for WRI i bestyrelsen for den tidligere så omtalte organisation GGGI.

TIDSLINJE GGGI – sagen væltede minister og giver stadig Løkke problemer

Det får Christoph Ellersgaard, lektor ved Department of Business and Politics på Copenhagen Business School, til at betegne ansættelsen af Esben Lunde Larsen som “problematisk” over for Information:

“Helt overordnet kan man komme til at tænke, om det er et spørgsmål om nepotisme – er det, fordi han har haft direkte kontakter, der er gode for ham, at han har fået jobbet, eller er det på baggrund af hans kvalifikationer, at han er valgt,” lyder det fra lektoren, der også er forfatter til bogen Magteliten.

Global direktør i WRI Craig Hanson afviser over for avisen, at regeringen har været involveret i deres beslutning om at ansætte Lunde ligesom han også afviser, at der anvendes dansk udviklingsbistand til at betale Lundes løn.

.

.

Både Greenpeace i Norden og CARE Danmark sætter positive ord på Lundes nye arbejdsplads, men begge organisationer undrer sig over ansættelsen af lige netop Esben Lunde.

“Han har jo ikke just markeret sig med stærkt grønne synspunkter i den danske debat, så på den måde er det overraskende, at han vælger at gå den vej. Men alle folk skal jo være velkomne, hvis de ser, at miljøsagen er værd at kæmpe for,” lyder det fra John Nordbo i CARE Danmark.

Espen Lunde Larsen, Venstre

Der har været vældig meget blæst om landmandssønnen Esben Lunde Larsen og hans forvaltning på miljø- og fødevareområdet.

Først var der sagen om fiskekvoterne. Den endte med at koste Lunde fiskeriområdet, der i stedet blev flyttet over under Karen Ellemann (V), og også to højtstående embedsmænd blev fyret. Og så var der sager om, at ministeren havde tilbageholdt oplysninger om både forværret vandmiljø og usikkerhed om mængden af kvælstof i danske farvande.

I flere sager har Esben Lunde offentligt peget på sit embedsværk som synderen, for eksempel i en sag om antibiotika, og da han blevet fyret som fiskeriminister.

”Jeg har hverken oplevet fejl eller skandaler i min ministertid. Jeg har oplevet et substantielt og grundigt arbejde, og dér, hvor mennesker træffer beslutninger, der sker der fejl. Det gør der overalt i samfundet. Og det har nogle gange konsekvenser, og så forholder man sig til de konsekvenser,” lyder svaret.

.

.

Ene mand på broen

”Man starter ikke fra nul hver eneste gang,” som han siger.

Men samtidig mener han, at der burde være flere politisk udpegede embedsmænd, som bliver skiftet ud samtidig med ministeren. 

”Jeg synes, det ville være gavnligt at have flere politisk udpegede statssekretærer – kald det, hvad du vil – fordi man derved kan skubbe mere på den politiske proces,” foreslår Lunde og afviser, at det handler om flere spindoktorer.

”Det er nonsens. Det har noget at gøre med at drive den politiske proces mere aktivt, end hvis man er ene på broen,” siger han.

Venstres enfoldige “Miljøminister” Esben Lunde Larsen vil enerådende diktere miljøet…!

Espen Lunde Larsen, Venstre

Der er ellers en del, der mener, at Esben Lunde Larsen havde en stærk – måske også for stærk – politisk kontrol med sit embedsværk.

For eksempel vakte det kritik, at regeringen flyttede en del af Miljøstyrelsens medarbejdere ind under departementet og dermed i praksis aflyste armslængdeprincippet i forhold til deres arbejde.

Og Lunde blev af oppositionen og DF anklaget for at misbruge sit embedsværk i sagen om fiskekvoterne.

Men forslaget om flere dobbeltgængere for ministeren handler ikke om at styre embedsværket – det handler om at få en mere effektiv politisk beslutningsproces, siger Esben Lunde.

Som eksempler nævner han, at han hver måned måtte sige nej til utallige invitationer især i EU- og FN-regi, fordi han ikke havde tid. 

Derfor foreslår han 2-3 embedsmænd, som både har en faglig indsigt i området, og som arbejder politisk for ministerens mål.

Kilde: altinget.dk – Kilde: altinget.dk

.

Venstre har kun Landbrugs- og Erhvervsministre

Venstre og miljøminister Ellemann-Jensen jagter stemmer i storbyerne – Naturen lades i stikken

.