Esben Lunde Larsen (V) lader hån om stærkt forurenet å i Grindsted

Det er vigtigt for mig, at miljøet for erhvervslivet trives og har det godt.

Det ér og har altid været indbegrebet af Venstres miljøpolitik.

.

Det er regionernes opgave at løse forureningsproblemer, siger Venstres såkaldte “Miljøminister”, som derfor afviser at tage til Grindsted for at se nærmere på, eller møde folk, der har den store forurening af Grindsted Å inde på livet.

Det er regionens opgave at løse forureninger, mener Danmarks såkaldte ”miljøminister” Esben Lunde Larsen (V), der på den måde hurtigt kan ”vaske hænder”, uagtet, at kommunen slet ikke midlerne til den store oprydning.

Vi har slet ikke midlerne til den store oprydning, lyder det fra udvalgs- og regionsrådsformænd, der er skuffede over afslaget.

Det er rigtigt, at det er regionen, som skal løse opgaverne inden for jordforurening, og dem løser vi efter bedste evne. Men når vi har løftet de lovbestemte opgaver, har vi 20-30 millioner kroner om året til oprensninger.

Her taler vi om en forurening, der efter den viden, vi har i dag, ikke bliver løst for småpenge. Så det er ikke noget, vi bare kan løfte, siger Stephanie Lose.

.

.

Hvem i al verden kan finde på at flytte til Grindsted?

.

Undersøgelser har vist, at 100 kilo kræftfremkaldende stof siver ud i Grindsted Å fra Grindstedværkets giftdepoter, skriver Ingeniøren.

Forskere fra DTU har fundet en ny, alvorlig forurening fra en fabriksgrund i Grindsted i Sydjylland mellem Vejle og Esbjerg.

Her deponerede Grindstedværket så langt tilbage som 1970’erne giftigt spildevand.

.

.

Hvert år siver 100 kilo kræftfremkaldende vinylklorid ud i Grindsted Å fra giftdepoter i Grindsted.

Værkets forurening kendes bedst fra flere giftdepoter i Kærgaard Klitplantage ved Vesterhavet.

Vinylklorid stammer fra klorerede opløsningsmidler. De og flere andre stoffer blev brugt på Grindstedværket.

Professor Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø kalder fundene opsigtsvækkende. Han har ledet forskningen.

.

– Der er tale om en meget voldsom udsivning, ubetinget en af de største i Danmark.

Selv på verdensplan er der tale om en meget stor forurening, siger Poul Løgstrup Bjerg.

.

Grindstedværket hørte under Danisco, der er købt af den amerikanske kemivirksomhed Dupont. Værket har efterladt mindst fire depoter med gift i Grindsted by, heraf et på fabriksgrunden, hvor giften siver ud i Grindsted Å.

I 2014 ændrede Danmark jordforureningsloven efter EU’s regler, så overfladevand i søer, åer og havvand skal prioriteres.

Derfor skal forurening, der truer natur og overfladevand, håndteres på lige fod med forurening, der truer grundvand.

Det betyder med andre ord, at det er statens ansvar at få stoppet forureningen.

.

Og dermed er det Miljøministerens ansvar.

Først herefter kan Stat og Kommune forhandle de omkostninger, der er forbundet med oprydningen.

Det er ikke naturen og befolkningens sundhed, der skal betale prisen, Miljøminister Espen Lunde Larsen…!

.

Både røde og blå partier vil have svar på, om miljøministeren har tilbageholdt viden om fejl i kvælstof-tal. Det ligner decideret vildledning, lyder det.

Esben Lunde beskyldes for at skjule nye kvælstof-tal for Folketinget

.

Som argument bruger ministeren blandt andet, at der til alle fem regioner årligt er afsat 420 millioner kroner til forureningsområdet, og at han har tillid til, at regionerne evner at prioritere dem bedst muligt.

– I 2019 skal staten forhandle med regionerne om prioritering og finansiering af indsatsen mod overflade-vandstruende jordforureninger, og denne sag vil også kunne indgå i det arbejde, skriver ministeren i sit svar, som avisen har fået aktindsigt i.

Det møder ingen forståelse hos partifællen i Region Syddanmark, Stephanie Lose.

– Det er rigtigt, at det er regionen, som skal løse opgaverne inden for jordforurening, og dem løser vi efter bedste evne. Men når vi har løftet de lovbestemte opgaver, har vi 20-30 millioner kroner om året til oprensninger. Her taler vi om en forurening, der efter den viden, vi har i dag, ikke bliver løst for småpenge. Så det er ikke noget, vi bare kan løfte, siger Stephanie Lose.

.

 .

Om der bliver midler til at få fjernet forureningen i Grindsted vil blandt andet afhænge af næste års forhandlinger mellem staten og regionerne.

Opgaven er dog så kompleks, at den handler om meget mere end økonomiske midler, mener regionsrådsformanden.

– Det er ikke så simpelt, som det nogle gange kommer til at lyde. Nogle gange lyder det som om, at hvis vi bare får en kæmpe pose penge, så løser man det hele, men så enkelt er det ikke. Hvis vi drager en parallel til Kærgård Plantage, hvor vi har været i gang med at rydde op i lang tid, var der nogle kæmpestore sikkerhedsafstande og folk i rumdragter. Vi kan altså ikke sende hele Grindsted på ferie, mens vi rydder op. Så det er ikke noget, der bare bliver løst fra det ene øjeblik til det andet, siger Stephanie Lose.

Regionsrådsformanden og borgmesteren vil trods ministerens afvisning invitere de lokale folketingsmedlemmer ud for at se på forholdene.

– Vi er nødt til at få det kortlagt og få noget sat i gang. Vi kan ikke blive ved med at have, at denne sag popper op hver femte eller tiende år, siger Ib Kristensen.

.

.

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for regionens miljøudvalg, kalder ministerafvisningen “uklog og mangel på respekt”.

– Han (Miljøministeren) burde vise noget mere omsorg. Der er tale om en meget stor sag med mange bekymrede borgere. Så bør man også tage ud og besøge dem og se området.

Men som Esben Lunde Larsen skriver, så er forurening ikke statens, men regionens opgave?

– Jo, men vi taler om en af landets største forureninger. Så bør man vise større opmærksomhed for, hvad der rører sig. Så kunne han også få indblik i, hvilke undersøgelser der er foretaget, så han ville have bedre forståelse for, hvad der ligger bag den økonomiaftale, der skal forhandles næste år, siger socialdemokraten med henvisning til de forestående forhandlingerne om, hvor mange penge regionerne fremover skal have til blandt andet forureningsområdet.

Grindstedværket er i løbet af årene blevet til DuPont.

Herfra har det dog ikke været muligt at få en kommentar til forureningen.

Kilde: jv.dk/regionalt – Kilde: jv.dk/indland

.

Er fisken tung skyldes det ikke vægten af kemikalier og tungmetaller i kødet….!

.

 

Kærgård Klitplantage

Bliv klog på en af Danmarks værste forureningssager

Kærgård folder

Over en 17-årig periode blev der dumpet 300.000 tons giftigt spildevand i klitterne i Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet.

Over de seneste ti år har Region Syddanmark fjernet mere end 7.000 tons stærkt forurenet jord, der indeholdt stoffer som cyanid, kviksølv og klorerede opløsningsmidler.

Region Syddanmark overtog forureningssagen ved regionernes dannelse i 2007 og begyndte allerede året efter i samarbejde med Miljøministeriet at oprense forureningen i klitområdet bag stranden. Siden er der fjernet ca. 7.500 tons giftigt sand, slam og træ fra grube 1-4.

Sidste læs med forurening blev kørt fra Kærgård Klitplantage 23. februar 2015.

Kilde: rsyd.dk

.

Landbruget skal nu for alvor gøres natur- og klimaansvarlig

.