Esben Lunde Larsen: EU skal have fælles plan mod afrikansk svinepest

.

Afrikansk svinepest truer flere europæiske landes svineeksport.

.

Derfor vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen have EU til at styrke den fælles indsats mod sygdommen.

Der er mange milliarder eksportkroner på højkant i en række europæiske lande, hvis afrikansk svinepest forsætter med at sprede sig.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kommer på et rådsmøde i dag med et forslag om at styrke den fælles europæiske indsats med at udrydde afrikansk svinepest.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

.

.

Konkret opfordrer ministeren til, at der nedsættes en international ekspertgruppe til at udarbejde en udvidet plan for, hvordan afrikansk svinepest bekæmpes og udryddes i EU.

“Vi ser fortsat nye tilfælde af afrikansk svinepest i EU. EU er nødt til at reagere nu. Afrikansk svinepest er et fælles problem, som risikerer at ramme mange EU-landes svineeksport. Derfor bør vi i EU udarbejde en plan for, hvordan vi vil bekæmpe afrikansk svinepest på europæisk jord”, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ministeren ser gerne, at bekæmpelsesplanen blandt andet fokuserer på for eksempel udvidet brug af vildthegn, hvordan man forebygger spredning af sygdommen via transport og at der afsættes midler til forskning i afrikansk svinepest. Derudover foreslår ministeren, at EU’s landbrugspolitik rustes bedre til at håndtere dyre- og plantesygdomsudbrud.

.

.

Flere nationale initiativer i EU

Regeringen og Dansk Folkeparti blev den 22. marts 2018 enige om en række initiativer, som skal forhindre afrikansk svinepest i at nå til Danmark. Blandt andet opsættes der et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse, jagten på vildsvin intensiveres og bødestørrelsen for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark, hæves væsentligt.

“Jeg vil ikke løbe nogen risiko – og det bør EU heller ikke gøre. Hvis vi får afrikansk svinepest i Danmark, vil al eksport til lande uden for EU lukke. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale for at forhindre, at afrikansk svinepest kommer til Danmark. Men den nationale indsats kan ikke stå alene. Der er behov for at intensivere og igangsætte fælles europæiske initiativer til at udrydde sygdommen”, siger Esben Lunde Larsen.

Andre europæiske lande har også iværksat nationale initiativer for at forebygge afrikansk svinepest. I Polen har regeringen meddelt, at de ønsker at opstille et vildthegn langs landets østlige grænse, mens Tjekkiet allerede har opsat et vildthegn, der isolerer vildsvin med afrikansk svinepest i et bestemt område.

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

.

Fakta om afrikansk svinepest

.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark, men er konstateret i både tam- og vildsvin i lande tæt på Danmark. Rammer sygdommen Danmark, vil det koste milliarder i tabte eksportindtægter. Samtidig vil de alvorligt syge dyr skulle aflives og destrueres.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik derfor før Påske en aftale om en række initiativer, der skal forhindre afrikansk svinepest i at nå Danmark. Læs mere her.

.

.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder følgende initiativer:

.

Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur

.

⦁ Etablering af vildtsvinehegn ved den dansk/tyske grænse
⦁ Ændring af vildtskadebekendtgørelsen ift. øget regulering af vildsvin
⦁ Øget overvågning i vildsvinepopulationen og gratis undersøgelser af nedskudte vildsvin i Danmark for husdyrsygdomme
⦁ Intensiveret indsats i Sønderjylland på statens arealer og på private arealer
⦁ Faglig opgradering af schweissregistret
⦁ Styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund
⦁ Jagtlejekontrakter

Veterinær indsats

⦁ Lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme
⦁ Styrkelse af det veterinære beredskab
⦁ Opsætning af skilte på rastepladser
⦁ Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald
⦁ Rådgivning til frilandsbesætning om smitterisiko fra madaffald.

.

Forholdsregler fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen opfordrer allerede i dag til, at personer og virksomheder, der har kontakt til de berørte områder, er særligt påpasselige med smittebeskyttelse, blandt andet sørger for grundig rengøring og desinfektion af transportvogne, der har transporteret svin, og sørger for blandt andet at skifte tøj, inden de kommer ind på danske besætninger.

Kilde: foedevarestyrelsen.dk

.

Miljøorganisationen Verdens Skove samler underskifter mod grænsehegn

.