Er det regnskovene miljøministeren vil EU skal redde?

Toucan (Ramphastos Toco)

.

Miljø- og fødevareministeren har som formand for Amsterdam-partnerskabet opfordret EU-Kommissionen til at sætte ind med handleplan mod afskovning inden årets udgang.

Ifølge miljøorganisation er der et direkte link imellem skovrydning og dansk landbrugsindustris import af soja.

Hvert år ryddes et skovareal større end Danmark. Og det ødelægger naturlig biodiversitet, lokale økosystemer og bidrager til global opvarmning.

Det er budskabet fra Venstres miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der nu vil lægge pres på EU for at stoppe den afskovning, som EU-lande via import er ansvarlige for.

Det er dog ikke nævnt på hans egen Facebook side overhovedet!

»Vi har kun en jordklode, og den skal vi værne om på bedst mulig måde. Afskovning er med til at ødelægge naturlig biodiversitet og lokale økosystemer, og det bidrager til at øge den globale opvarmning. Derfor skal vi hurtigst muligt handle og sikre, at bæredygtig produktion og forbrug erstatter den rovdrift på naturen, som der i øjeblikket sker,« skriver ministeren i en mail til Information.

Størstedelen af skovrydningen sker for at gøre plads til mere landbrugsjord – særligt i troperne.

Som formand for det såkaldte Amsterdam-partnerskab – bestående af Danmark, Holland, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Norge – er Jakob Ellemann-Jensen afsender på et brev, hvori ministeren opfordrer EU-Kommissionen til at fremlægge en handleplan allerede inden årets udgang.

“Det er rigtig positivt. Vi glæder os meget til at se, hvordan det bliver fulgt op. Ministeren har udtalt, at meget skal løses på EU-niveau. Derfor er det vigtigt, at vi nu tager teten”, siger Gry Bossen, politisk konsulent i Verdens Skove.

.

.

Også Greenpeace roser miljø- og fødevareministeren.

“Det er vigtigt og glædeligt, at der kommer en opfordring til kommissionen om, at vi nu skal have den plan. Det vil vi gerne kvittere for”, siger Jan Søndergård, politisk rådgiver i Greenpeace.

Det er langtfra første gang, at Danmark agerer politisk frontløber, når det kommer til at imødegå ødelæggelse af skovområder uden for EU’s grænser.

I 2015 gik Danmark således som ét af blot fem lande i brechen for, at EU fra 2020 skulle undgå al skovrydning fra landbrugets forsyningskæde i den såkaldte Amsterdam-erklæring. Og senest i marts appellerede Danmark atter til, at EU-Kommissionen fremlægger “en ambitiøs strategi til at bekæmpe importeret skovrydning”.

Og i september efterlyste EU-Parlamentet en lovgivning, der sikrer, at EU-landenes forsyningskæder hverken direkte eller indirekte bidrager til skovrydning.

.

.

Men som Information skrev i oktober, viser en rapport fra Verdens Skove og den globale miljøorganisation Mighty Earth, at der – stik imod den politiske kurs – er et direkte link mellem skovrydning, overtrædelse af de lokale folks rettigheder og den danske landbrugsindustris import af soja.

Ifølge rapporten kan en væsentlig del af Danmarks omkring 1,6 millioner ton sojaimport kobles til svineproduktionen. For når landbruget skal mætte de omkring 32 millioner svin, som Danmark årligt producerer, bruger de proteinrig soja.

Derudover er varer som palmeolie og kakao ofte forbundet med afskovning.

.

»Er godt både for naturen og vores nationaløkonomi.«

.

“Det er nødvendigt, at vi også lokalt i Danmark agerer på at mindske vores bidrag til afskovningen. Derfor har vi øget fokus på at styrke den hjemlige proteinproduktion, så vi kan komme til at importere mindre soja fra udlandet”, skriver Jakob Ellemann-Jensen. Han mener, at det danske erhvervsliv har gang i flere gode initiativer, der fremmer produktionen af proteiner i Danmark, hvilket »er godt både for naturen og vores nationaløkonomi.« Derudover bør der stilles krav til den soja og palmeolie, der fortsat vil blive importeret:

“Her kan en mulighed være, at virksomhederne køber certificeret soja og palmeolie, så man støtter op om afskovningsfri og ansvarligt produceret soja og palmeolie”, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Men ifølge Jan Søndergård kræver det en større indsats, hvis Danmark for alvor skal nedsætte trykket på verdens skove.

“Den rigtige løsning er at se på vores enormt store produktion af svin og fjerkræ. De initiativer, ministeren nævner, kan potentielt inden for tre til fem år erstatte omkring en tredjedel af den nuværende danske import af soja med danskproduceret foderprotein. Men der efterlades stadig et kæmpestort hul”, siger Jan Søndergaard.

Han mener samtidig, at der er behov for at se på, hvordan Danmark forpligter sig til den mest bæredygtige soja via certificeringsordninger.

.

.

Hos Verdens Skove er man enige i Jakob Ellemann-Jensens udlægning.

“Ministeren bør stille forslag om, at danskimporteret soja som minimum skal være certificeret, samtidig med at man indarbejder en sikring af forsyningskæden, så man undgår soja, der har forårsaget skovrydning og overtrædelse af lokalbefolkningens rettigheder”, siger Gry Bossen og tilføjer, at de eksisterende ordninger ikke er en total garanti.

“Men det er et stort skridt på vejen”, siger hun.

Kilde: information.dk

.

Afrika vil i 2050 have mistet halvdelen af alle pattedyr og fuglearter på grund af mennesket

.