England: 200 rapporter om konstateret ulovlig jagt på rovfugle – Jagt skal forbydes…!

Vandrefalk (Falco peregrinus)

.

.

Den engelske fugleforening (RSPB) opfordrer til skrappere lovgivning for at forebygge beskydning, forgiftning og indfangning af fugle som vandrefalken, røde glenter, musvåger og blå kærhøg.

Næsten 200 rapporter om beskydning, fældefangst og destruktion af rovfugle ved udlægning af gift, fælder eller lignende blev registreret af RSPB i 2015, oplyser foreningen.

Hvis søsterorganisation i Danmark hedder: Dansk Ornitologisk Forening (DOF).  

64 ud af de 196 rapporter blev bekræftet, herunder beskydning eller forsøgt nedskydning af 46 rovfugle, herunder 16 musvåger, 11 vandrefalke, tre røde glenter, en aftenfalk) og en blå kærhøg, fremgår det af den seneste rapport fra RSPB.

.

Vandrefalk

.

Der var også 50 rapporterede tilfælde af forgiftning, herunder bekræftede tilfælde hvor 15 musvåger, fire røde glenter og tre vandrefalke blev ofre for forgiftet lokkemad.

Ulovlig forfølgelse af rovfugle er stadig alt for regelmæssigt i England, fortæller RSPB, der opfordrer til strengere lovgivning og håndhævelse for at beskytte fuglene.

.

Rød Glente

.

Fugleorganisationen gentog sin opfordring til ændring af loven omkring godsernes jagt på ryper, herunder et licens system, således godser, der har kapitalistisk jagt på Grouse, skal have en særlig licens, som myndighederne så kan inddrage, dersom rovfugle dræbes illegalt.

.

Dette er ikke jagt, men et alternativ til et skydetelt….

.

“Vi mener, at dette er den eneste måde at skabe en betydeligt ændring i holdningen til jagt og potentielt sikre en fremtid for deres sport,” siger Martin Harper, RSPB’s direktør i en erklæring. “Licens systemer synes at fungere godt i de fleste andre europæiske lande, så hvorfor ikke også her?”

Mere end 64.000 mennesker har underskrevet naturforkæmper, Mark Avery, forslag til den kapitalistiske jagt på ryper helt skal forbydes.

RSPB’s opfordring skal ses i lyset af, at regeringen er med i en handlingsplan, der omfatter lodsejere, jagtforeninger og andre naturforeninger, for at redde den blå kærhøg i det nordlige England.

.

Blå Kærhøg

.

På trods af den plan, der blev lanceret tidligere på året, er blot tre par blå kærhøg observeret på rede i det engelske højland, som økologer vurdere burde have mere end 300 ynglepar.

Hundredvis af par af blå kærhøg yngler i Storbritannien, men i det skotske højland balancerer arten på randen af udryddelse som ynglefugl, som følge af historisk forfølgelse, og altså nu blot tre succesfulde ynglepar i 2016.

Men i hvad der er blevet en stadig mere bitter debat omkring jagt-industrien siger godserne med vanlig overdrivelse, at de bruger millioner af pounds om året på bevarelse at dyrelivet, og at de støtter regeringens Blå Kærhøg genopretningsplan.

Godserne påstår som vanligt, at de ønsker at se en godt spredt bestand af blå kærhøg, som kan eksisterer i samspil (!) med de lokale godser.

.

De er efterhånden få, der ønsker at beskytte naturen… for naturens skyld!

.

RSPB’s direktør, Martin Harper, sagde: “Vore rovfugle er fantastiske væsner og synet af en blå kærhøg dramatiske luftdansende flyvning er simpelthen betagende.

“Alle skal kunne overvære dette, men desværre har mange mennesker på grund af den ulovlige jagt ikke denne mulighed.

“Vore højland er berøvet nogle fantastiske dyrearter på grund af de igangværende ulovlige forfølgelser, og det skal stoppes.”

Kilde: theguardian.com.

.

Løvejagt er blevet et – Kun For Sjov – skydemål for de rige

.