Ekstremt Landbrug, der føler sig terroriseret af DN, og vil fratage dem fredningsretten

.

Formand for den ekstremt kapitalistiske landbrugsorganisation (økonomisk) Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede bakker op om forslag fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance.

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Det kan ikke gå stærkt nok med at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager.

Sådan lyder det fra den stærkt yderliggående landbrugsorganisationen (økonomisk) Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen i en pressemeddelelse.

Han er således ikke overraskende på linje med de tre miljøordførere Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V) samt Carsten Bach (LA), som i Jysk Fynske Medier er citeret for at ville ændre den lovgivning, der giver DN beføjelse til at rejse fredningssager.

.

.

Blå ordførere vil have fjernet DN’s fredningsret

En aktuel sag om fredning af privat skov ved Fredericia og på Midtfyn har fået tre ordførere i blå blok til at politisere en mindre fredningssag ved at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt DN bør have ret til at rejse fredningssager ved Fredningsnævnet.

Det bør kun være kommuner og stat, der har mulighed for at rejse fredningssager, mener de tre blå miljøordførere fra Christiansborg.

(Økonomisk) Bæredygtigt Landbrug er naturligvis fuldstændig enige.

Landbrugsforeningen ser naturbeskyttelse som et onde for landbruget med dets mange miljøkrav.

Her er de på linje med de borgerlige partier, der kun har en tilsyneladende naturpolitik, som Venstre, eller slet ingen, så som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Derfor er det vigtigt Danmarks Naturfredningsforening har retten til at rejse fredningssager. For havde det ikke været sådan, ville mange naturområder slet ikke have eksisteret i dag.

.

.

Forleden var ejerne af skovparcellerne i Trelde samlet for at drøfte, hvordan man skal forholde sig til, at Danmarks Naturfredningsforening lægger op til en fredning af deres skov.

Naturfredningsforeningen har meldt ud, at de vil rejse en fredningssag for at sikre naturværdierne i skoven og ikke mindst de geologiske værdier. Man vil sikre de rekreative interesser.

Skovejerne har i generationer drevet skovene, og den fremstår i dag som et af de skovområder i Danmark, der har den største biodiversitet – altså forskellige arter i fauna og flora.

– Så vi forstår ikke, hvad det er man vil med fredningen, siger talsmand for skovejerne Ulla Jensen, som selv er skovejer og lagde hus til mødet.

.

.

Trelde-skovene består af knap 600 hektar skov, og ved en fredning vil man blandt andet blive pålagt restriktioner i forhold til, hvilke træer der må dyrkes.

Den store Trelde skov strækker sig i et bælte fra Hyby Fælled i vest til Trelde Næs i øst. Skoven har sandsynligvis ligget der siden sidste istid. Danmark Naturfredningsforening vil have hele skoven fredet.

I dag er den opdelt i skovlodder med skovdrift – bortset fra den yderste spids på Trelde Næs, som allerede er fredet.

Uden fredningen vil skovens artsdiversitet står og falde med kommende generationer lodsejere, og deres dispositioner. Der ikke nødvendigvis er til naturens fordel.

.

.

Trelde-skovene

Bevar forskellighed i Trelde Skov

AF: ROLF MADSEN JENSEN, TRELDE NÆSVEJ 178, FREDERICIA

Publiceret 30. januar 2018

Fredericia Debat.

.

Læserbrev: Forkortet udgave af brev til medlemmerne af Miljø- og Teknikudvalget ved Fredericia Kommune:

Til jeres beslutningsproces m.h.t. Dansk Naturfredningsforenings ønske om at få Fredericia Kommune med i en fredningssag mod Trelde Skov:

Trelde Skov er en enestående stor “bondeskov/brændeskov”, en produktionsskov i mange små lodder.

Hvis ikke den største, så én af de største i Danmark.

Modsætningen er adelens og kongens skove med større andel af store og gamle træer.

Lige præcis “bondeskov” er det største bidrag til den enorme biodiversitet og mangfoldighed; noget drives meget effektivt, andet er reelt urørt og utilgængeligt.

Skovdyrkerne er der først og fremmest, fordi de vil det, de nyder det og passer på forskelligheden.

Hvad sker der, når folk får trukket formynderi og bedreviden ned over hovedet?

Hvem skal så passe det, som andre evt. får fredning og råderet over?

Er det, I gerne vil? Kan I så ikke nøjes med det yderste næs – og gå lige ud og se, hvor naturmæssigt ødelagt det er nu i forhold til skoven som helhed.

Vi skovfolk er lidt forundrede over den måde, man har behandlet Næsset på. Det kan man ikke være bekendt hverken over for natur, gæster eller samfund/erhverv.

Trelde Skov er underlagt Skovloven, og Trelde Skov er fredsskov. Der er skovfogeder koblet på det hele.

Skoven bliver og kan ikke laves om fra den ene dag til den anden.

Vi vil gerne gå en tur med jer til et dejligt sted med mange orkideer. Skoven dér drives ikke ret meget mere, den urørte skov bliver tæt i kronelaget, og orkideerne forsvinder lige så stille.

Sammenlign en urørt skov – ensformig, mur, lukket – med Trelde Skov der har det hele, også det urørte og “vilde”, og det yderste næs som ikke rigtig er noget mere.

Her skal vi ikke komme ind på samfundsøkonomi og dynamik, det kan vi tage en anden gang.

Det er forståeligt, at I kunne få lyst at gå med DN bare for at have lidt styr på, hvad de sætter i værk.

Hvorfor ikke stå op imod dem i stedet for. DN virker lidt ligeglade med den levende natur – DN har demonstreret på et møde, at det for dem kun drejer sig om kontrol på papir.

Med DN’s måde at administrere på risikerer I at give DN lov at ødelægge skoven, da det for dem er et eksperiment.

De kender måske området overfladisk, da de har tilladt sig at trawle igennem på egen hånd, men har ikke sat sig ind i Trelde Skovs egenart og drift.

Kilde: vafo.dk

.

.

– Der er ingen som helst grund til at fastholde en forældet lov og en ret, som ingen andre foreninger har. Dette levn fra gammel tid betyder i dag, at ikke bare landmanden men også den almindelige dansker føler sig terroriseret af DN.

Disse fredninger indskrænker folks råderet over egen jord – og det gælder såvel landmænd som villaejere, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

DN har siden 1937 haft retten til at rejse fredningssager. Dansk Folkeparti, der hverken har en natur- eller klimapolitik, vil ifølge medieomtalen tage sagen op på sit sommergruppemøde og derefter rejse et beslutningsforslag om at få ændret loven.

Bæredygtigt Landbrug har masser af eksempler på, hvordan DN’s mangeårige ret til at rejse fredningssager har været en bremsende for privat initiativer, som eksempelvis ødelæggende kystsikring og ødelæggende aktiviteter fra erhvervslivet i Danmark.

Helt aktuelt truer bl.a. en fredning af området ved Hesbjerg-kilen vest for Odense, hvor i alt 53 lodsejere og samlet 486 hektar jord er berørt af forslaget.

“Her ser flere af vore medlemmer chokeret til, mens en privat forening uden demokratisk legitimitet forsøger at fratage dem deres jord og levebrød”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

.

.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: baeredygtigtlandbrug.dk – Kilde: fredericiashistorie.dk

.

Skal naturens arter overleve med lærkepletter, vibelavninger, insektstriber og veterantræer….?

.