Eksperter: Støjberg manipulerer om tvangsadskillelse af unge asylansøgere

Du er ved at blive et dyrt bekendtskab for Venstre…. 

..

Den pressemeddelelse, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i februar sendte ud med overskriften »Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre«, blev opfattet som en instruks.

Det står klart, efter at Politiken har fået aktindsigt i en mail, Udlændingestyrelsen har sendt til Røde Kors og de kommuner, der driver asylcentre.

Og dermed er den forklaring, Inger Støjberg kom med i et fem timer langt samråd torsdag i sidste uge, svækket.

Inger Støjberg brugte sin grundlovstale til at manipulere i debatten om tvangsadskillelse af unge asylpar, vurderer to eksperter. Også på Christiansborg vækker udlændingeministerens tale opsigt. »Det er simpelthen langt over grænsen,« siger Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen.

.

.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bliver nu beskyldt for manipulation i debatten om tvangsadskillelse af unge asylpar.

.

I sin grundlovstale, som hun holdt tre steder i Jylland mandag, langede ministeren kraftigt ud efter venstrefløjen og avisen Politiken, som hun beskyldte for at modarbejde hende i kampen for, at mindreårige asylansøgere ikke indkvarteres på landets asylcentre med deres voksne ægtefæller.

Sagen centrerer sig om en instruks, Støjberg sidste år udsendte til Udlændingestyrelsen om, at alle par på danske asylcentre skal skilles ad, hvis den ene part er under 18 år. En instruks, der viste sig at være ulovlig. Adskillelsen af par skal nemlig altid bero på en konkret og individuel vurdering.

Udlændingeminister Inger Støjberg garanterede på et fem timer langt samråd, at der blev administreret efter loven, da man adskilte unge asylpar.

Flere partier i blå blok har forsvaret ministerens ulovlige instruks med, at det skulle være tilfældet.

Dokumenter fra hendes eget ministerium viser det modsatte. Problemet er, at man ikke har partshørt de enkelte asylpar inden tvangsadskillelsen. Det skal man ifølge dansk lov.

Rød blok kritiserer Støjberg for at lyve under ministeransvar.

I dag vil udlændingeministeren ikke gentage, at der »hele tiden« blev administreret lovligt.

.

TV: Se Støjbergs forsikringer om lovlig sagsbehandling

 

Mindst fem gange på knap 20 minutter afviste udlændingeminister Inger Støjberg kritik af ulovlig adskillelse af unge asylpar med, at der hele tiden var blevet administreret lovligt. Men det var ikke korrekt ifølge hendes eget ministerium.

Udlændingeminister Inger Støjberg garanterede på et fem timer langt samråd, at der blev administreret efter loven, da man adskilte unge asylpar.

Flere partier i blå blok har forsvaret ministerens ulovlige instruks med, at det skulle være tilfældet.

Dokumenter fra hendes eget ministerium viser det modsatte. Problemet er, at man ikke har partshørt de enkelte asylpar inden tvangsadskillelsen. Det skal man ifølge dansk lov.

Rød blok kritiserer Støjberg for at lyve under ministeransvar.

I dag vil udlændingeministeren ikke gentage, at der »hele tiden« blev administreret lovligt.

.

.

DF: Støjberg er den bedste udlændingeminister i VLAK

Hun roder rundt og oversælger sin politik, mener DF om Støjberg, der er fanget i møgsag om ulovlig instruks.

Dansk Folkeparti freder fortsat udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), selv om flere historier om ulovligheder og administrative fejl kommer frem i sagen om adskillelse af asylsøgende ægtepar.

Sagen er ikke stor nok til en ministerstorm, mener DF’s udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Desuden er der måske også en anden god grund til, at DF holder hånden over Støjberg i sagen om den ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller i landets asylcentre.

For selv om DF gerne kritiserer Støjberg, så er alternativerne til hende ikke at få øje på, lyder det fra Martin Henriksen.

– Nogle af ministerens problemer er blevet skabt ved, at hun oversælger sin politik. Handlingen kan ikke følge med politikken. Det er to verdener nogle gange, og det er problematisk.

– Men det er statsministeren, der udpeger sine ministre, og så kan vi vurdere, om de gør et tilfredsstillende arbejde.

– Inger Støjberg er nok bedre end så mange andre på den post. Vi synes, at der sker for lidt på udlændingeområdet, men vi kan ikke lige se, at en anden kan gøre det bedre hos de tre regeringspartier, siger DF’eren.

.

Det er hele partiet, der er noget galt med

.

Dokumenter i sagen viser ifølge Politiken torsdag, at der i sagen foruden den ulovlige instruks er begået administrative fejl.

Udlændingemyndighederne foretog i flere tilfælde ikke fyldestgørende partshøringer af de enkelte par, inden de blev tvangsadskilt.

Ifølge dansk forvaltningsret skal parrene have mulighed for at udtale sig, inden man kan tvangsadskille dem. Men det skete først måneder efter, og først efter at Folketingets Ombudsmand var gået ind i sagen.

Det rokker ikke ved, at DF fortsat freder ministeren.

– Hvis en minister søger et fornuftigt samarbejde med DF, og vi har tillid til ministeren, så er det et godt udgangspunkt for samarbejdet, siger Martin Henriksen.

Torsdag i sidste uge var Støjberg i samråd i sagen. Det varede fem timer. Rød blok rystede på hovedet af Støjberg undervejs. Hun ændrede forklaring, mente de og har indkaldt Støjberg til et nyt samråd.

.

De kaldes for barnebrude

.

Radikale opfordrer blå blok og Løkke til at droppe Støjberg

Løgnene bliver ved med at dukke op, mener De Radikale i sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks.

En sag om en ulovlig instruks. En sag om Inger Støjberg. En rigtig møgsag efterhånden.

Blå blok og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bør ifølge De Radikale kigge indad og spørge sig selv, om de virkelig kan have Støjberg siddende som udlændinge- og integrationsminister.

Det siger udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen (R) i sagen om Støjbergs ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller i landets asylcentre.

Dokumenter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Politiken har lagt frem, viser nu, at der også er blevet begået administrative fejl undervejs.

– Der er ikke bare blevet begået fejl. Der er blevet handlet ulovligt og administreret ulovligt. Det er i direkte modstrid med det, Inger Støjberg sagde på et samråd 1. juni.

– Hun har talt usandt på samrådet, hvor hun også ændrede forklaring. Dette lægger nye dimensioner til graden af ulovligheder, der er begået i denne sag, siger Sofie Carsten Nielsen.

– Loyalitet er vigtig i dansk politik, men vi har et retssamfund og et demokrati, der hviler på de grundlæggende retspolitiske principper om, at man skal overholde lovgivningen. Lov er lov, og lov skal holdes.

Hidtil har blå blok holdt hånden over Støjberg. Ministeren kan i øvrigt se frem til endnu et samråd i sagen. Sidste uges samråd varede hele fem timer. Her gentog Støjberg, at der er blevet administreret lovligt i sagen.

Dokumenter i sagen viser ifølge Politiken dog, at udlændingemyndighederne i flere tilfælde ikke foretog fyldestgørende partshøringer af de enkelte par, inden de blev tvangsadskilt.

Ifølge dansk forvaltningsret skal parrene have mulighed for at udtale sig, inden man kan tvangsadskille dem. Men det skete først måneder efter, og først efter at Folketingets Ombudsmand var gået ind i sagen.

– Et flertal i Folketinget, regeringspartierne og ikke mindst statsministeren bør tage det her alvorligt.

– Kan man have en minister, der bevidst udsender en ulovlig instruks, hvorefter der administreres ulovligt, lyder det fra Sofie Carsten Nielsen.

Hun tilføjer, at “vi undersøger hele tiden, hvad mulighederne er” til spørgsmålet om, hvorvidt Støjberg skal politianmeldes, hvis blå blok fortsat freder Støjberg.

.

.

Løkkes svar om ministres sandhedspligt lægger fornyet pres på Inger Støjberg

Ministre har også sandhedspligt i pressemeddelelser, fastslår statsministeren. Men ifølge juraekspert har Inger Støjberg enten talt usandt på samråd eller i pressemeddelelse.

Det var blot tænkt som en pressemeddelelse med et klart politisk budskab. Ikke i første omgang en egentlig instruks til Udlændingestyrelsen. Og derfor blev et centralt forbehold ikke taget med. Sådan lød forklaringen fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), da hun i sidste uge på et samråd forklarede sig i sagen om sin ulovlige instruks om at adskille alle asylpar, hvor der var en mindreårig.

Men ministres sandhedspligt omfatter også pressemeddelelser. Det fastslår Støjbergs egen chef, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), nu i et svar til en række oppositionsordførere.

»Ja«, lyder Løkkes korte svar på spørgsmålet, om en pressemeddelelse udsendt af et ministerium efter statsministerens opfattelse er »omfattet af den pågældende ministers sandhedspligt«.

.

Ser Lars Løkke en Donald Trump i Inger Støjberg?

.

Den omtalte pressemeddelelse blev udsendt fra Støjbergs ministerium 10. februar sidste år og gav udtryk for, at alle asylpar med en mindreårig skulle adskilles. Pressemeddelelsen blev også sendt til Udlændingestyrelsen, hvor den blev opfattet som en instruks, men Støjberg forklarede på samrådet forleden, at Udlændingestyrelsen ved siden af pressemeddelelse mundtligt også havde fået at vide, at dansk lov og internationale konventioner altså stadig skulle overholdes, så der kunne være undtagelser fra adskillelse.

Løkkes svar er ifølge lektor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing ikke overraskende – loven taget i betragtning – men udstiller ifølge Bønsing to muligheder: Enten brød Støjberg sandhedspligten i sin pressemeddelelse fra 10. februar i fjor, eller også talte hun usandt på samrådet i sidste uge.

Bønsing har fulgt sagen tæt, og adspurgt, om pressemeddelelsen var sand, svarer han, at »det kompliceres jo lidt af, at det kommer an på, hvad det er, der er virkeligheden«:

»Hvis det er rigtigt, som hun siger det (på samrådet, red.), at samtidig med pressemeddelelsen er der givet en mundtlig instruks om, at sagerne skal behandles individuelt og så videre, så er pressemeddelelsen jo ikke sand. For den giver udtryk for, at man entydigt over én kam behandler sagerne på en ganske bestemt måde. Nemlig at alle par skal adskilles. Punktum«, siger Bønsing.

Og hvis vi omvendt tager udgangspunkt i, at pressemeddelelsen faktisk var sand, hvad siger det så om det, hun sagde på samrådet?

»Ja, så er det selvfølgelig ikke sandt. Det er klart«, svarer Sten Bønsing

.

.

Glæde over Løkkes svar

Den socialdemokratiske ordfører, Mattias Tesfaye, er tilfreds med Løkkes svar:

»Jeg er glad og lettet, fordi vi blev efterladt med et indtryk af, at ministre kan udsende pressemeddelelser, der ikke er omfattet af de regler, en minister normalt er omfattet af. Det er afkræftet nu«.

»Følgen må være, at når vi diskuterer, hvorvidt Støjberg med åbne øjne har brudt loven, så kan hun i hvert fald ikke bruge som undskyldning, at det ikke havde nogen betydning, at hun fjernede den her passage (om forbehold i pressemeddelelsen, red.), fordi det bare var en pressemeddelelse«, siger Mattias Tesfaye, der opfordrer Løkke og de øvrige borgerlige politikere til at »overveje med sig selv, om det her er en acceptabel måde at have forvaltet sin magt på som minister.

Politiken har bedt om et interview med Inger Støjberg om statsministerens svar, og om hun vil fastholde, at pressemeddelelsen var sandfærdig. Interviewet er blevet afvist. I stedet sender hendes ministerium en skriftlig kommentar, som vel at mærke ikke er fra ministeren selv.

»Ministeriet er naturligvis enigt i, at en pressemeddelelse udsendt af et ministerium er omfattet af sandhedspligten. Som oplyst under samrådet den 1. juni 2017 var hensigten med pressemeddelelsen af 10. februar 2016 at sende et politisk signal til omverdenen, der stod helt klart«, lyder det.

Også Alternativets Josephine Fock er tilfreds med Løkkes svar og mener, at det må stå klart, at Støjbergs pressemeddelelse var usand: »Hun siger jo til Folketinget på samrådet, at hun administrerede efter loven, og i pressemeddelelsen gav hun udtryk for en administration, der ikke vil være lovlig«.

Kilde: b.dk/politikoKilde: jyllands-posten.dkKilde: jyllands-posten.dkKilde: politiken.dkKilde: politiken.dk

.

Inger Støjberg forsøges reddet af “Fanden hytter sine”.

.