Eksperter: Det går ikke fremad for naturen under den borgerlige regering

Borgerligt vanvid i jakkesæt

.

Regeringens nye status for verdensmålene får kritik for at tage alt for let på naturens tilstand.

.

Ifølge to natureksperter tegner Finansministeriet et misvisende billede, når der i afsnittet om tilbagegangen i biodiversitet fremgår, at “der dog er tegn på, at udviklingen er vendt, blandt andet som følge af målrettet indsats, for eksempel i forhold til højmose og visse arter.”

For virkeligheden er ifølge lektor ved Københavns Universitet, Hans Henrik Bruun, det stik modsatte. Der er helt overordnet set ikke tegn på, at tilbagegangen i den danske natur er ved at vende.

Finansministerens status på verdensmålene giver et helt forkert billede af naturområdet, lyder det fra eksperter.

Det går nemlig slet ikke så godt.

.

Finansminister Kristian Jensen: 

Vi kan ranke ryggen, når vi nu ser det samlede arbejde med at gennemføre de 17 verdensmål i Danmark, som jeg personligt er meget optaget af. Den nye rapport viser, at vi herhjemme har forbedret en række forhold lige fra overlevelsen for kræftpatienter til stigende beskæftigelse for flygtninge. Det er godt, at vi samlet er med til at bidrage til, at verden bliver bedre, men der er ting, vi kan gøre endnu bedre, og det vil regeringen påtage sig.

 

I regeringens status for verdensmålene skriver Finansministeriet i afsnittet om tilbagegangen i biodiversiteten, “at der er dog tegn på, at udviklingen er vendt, blandt andet som følge af målrettet indsats, for eksempel i forhold til højmose og visse arter”.

Men ifølge en række eksperter er det langt fra sandheden.

Det skriver Altinget.

“Sandheden er, at det ikke går den rigtige vej. Vi har reelt ikke modvirket de negative faktorer, der fører til tab af biodiversitet, som stadig foregår,” siger lektor ved Københavns Universitet, Hans Henrik Bruun.

“Det, de trækker frem, er pyntegrønt. Det er cherry picking af noget, som overfladisk set ser ud som noget godt. Men man sætter et billede op, som ikke holder,” siger Hans Henrik Bruun.

.

Ufattelig stor arealer og medfølgende CO2-forurening er prisen for pyntegrønt til en aftens forbrugerfest

.

Han bakkes op af museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Morten D.D. Hansen.

“Det er tegn på, at udviklingen for enkelte artsgrupper er vendt. Der er steder, hvor vi har været nede og smage kanvassen. Men det gælder altså ikke udviklingen som helhed. Udviklingen er ikke vendt,” siger han.

Regeringen er kommet med en status på det danske arbejde med at føre verdensmålene ud i livet.

Her er et af dem at standse naturens tilbagegang.

Finansministeriet skriver om målet, at den danske natur generelt er presset af flere faktorer, og at det giver udslag i, at en stor del af de danske naturtyper er i ugunstig bevaringsstatus.

Hos ministeriet beklager man, hvis formuleringen har givet anledning til misforståelse. Og så præciserer man, at den positive formulering kun handler om “nogle områder”.

.

Stemmer man borgerlig, stemmer man for klima- og naturødelæggelser.

Det er ikke en nyhed, for sådan har det altid været.

.

Valgkampen er begyndt med en omgang valgflæsk i grønkålssuppe

.

Regeringen lover en rig og beskyttet natur

Regeringen ønsker et bæredygtigt og grønt Danmark, som samtidig er sikret bedst muligt mod de voldsomme naturkræfter.

Til det formål er der gjort adskillige tiltag i finanslovforslaget for 2018.

.

Rettidig vejrvarsling
Når voldsomt vejr rammer Danmark har rettidige og præcise varsler stor værdi for borgere og virksomheder i de berørte områder. Derfor vil regeringen modernisere it-infrastrukturen hos DMI, så den teknologiske udvikling udnyttes bedst muligt til at sikre bedre prognoser. 

Samtidig skal et nyt Klimaatlas sikre et opdateret og kvalificeret overblik over, hvilke områder i landet der er mest udsatte i forhold til voldsomt vejr.

Bedre kystbeskyttelse

Danmarks kyster skal sikres bedre mod den stigende vandstand i de omkringliggende farvande. Til det formål ønsker regeringen at gennemføre en række initiativer, der blandt andet kan understøtte kommuners og grundejeres etablering af forebyggende kystbeskyttelse, ligesom der skal sikres en hurtig og effektiv behandling af ansøgninger og klager om kystbeskyttelse.

.

Kapitalisme handler kun om vækst, vækst og kun vækst.

Det kommer Brian Mikkelsens børn, børnebørn og deres børn til at betale for med livet.

.

Naturpulje
Den danske natur skal være kendetegnet ved et rigt og varieret plante- og dyreliv, og danskerne skal have god adgang til naturen. Derfor vil regeringen prioritere 80 mio. kr. over de næste fire år til konkrete indsatser, som blandt andet skal beskytte ferske enge og overdrev. 

Samtidig skal naturkanonen fra 2009 opdateres, så kendskabet til den danske natur udbredes.

Væk med skadelig kemi
De danske forbrugere skal i videst muligt omfang skærmes mod skadelig kemi, og med en ny kemiindsats vil regeringen styrke informationsaktiviteterne mod både forbrugere og virksomheder. Samtidig prioriteres forskning i kemikaliernes virkning, ligesom regeringen vil sætte fokus på den internationale regulering på området.

Kilde: fm.dk – Kilde: altinget.dk – Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Ny klimaadvarsel = Økologer kan blive nødt til at reducere kvægbestanden

.