Economic Forum 2018 beskriver en syg og dødende verden

Alison Martin Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group

Jeg frygter, at vi forspilder muligheden for at gå i en mere bæredygtig retning, og som forælder gør det mig dybt bekymret over den fremtid, vi overlader de kommende generationer.

Vi må handle i fællesskab, og vi skal handle nu.

.

Alison Martin. Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group

 

.

Hvert år udarbejder The World Economic Forum en rapport om de globale risici i samarbejde med eksperter og beslutningstagere over hele verden for at identificere og analysere de mest presserende risici, menneskeheden står over for.

Efterhånden som forandrings-tempoet i verden accelererer, og i takt med de sammenspillende risikofaktorer på kryds og tværs bliver dybere, bliver års rapport om den voksende belastning, som vi lægger på mange af de globale systemer, vi er afhængige af, kun mere og mere alvorlig.

Den globale risiko-rapport 2018 er offentliggjort i en tid, hvor alt gøres for at fremme den globale økonomiske vækst.

.

.

For verdens ledere og beslutningstagere er der ingen tid at spilde: det er hastende for at kunne imødegå de mange udfordringer, der er blevet intensiveret i det forløbne år med stigende tegn på usikkerhed, ustabilitet og skrøbelighed.

Dette års rapport dækker over flere risikofaktorer, end nogensinde, men fokuserer især på fire nøgleområder: miljøforringelse, brud på cyber-sikkerheden, økonomiske belastninger og geopolitiske spændinger.

I et nyt afsnit kaldet “fremtidens chok” advarer rapporten mod selvtilfredshed hos politikerne, og fremhæver behovet for at forberede sig på pludselige og dramatiske samfundsforstyrrelser i fremtiden.

2018-rapporten præsenterer også resultaterne af den seneste globale risiko-undersøgelse, hvor næsten 1.000 eksperter og beslutningstagere vurderer sandsynligheden for og virkningen af 30 globale risici over en 10-årig horisont.

 

Klima og teknologi udgør den største risiko for vores verden i 2018

.

.

Vi lever i en æra med hidtil usete teknologiske, videnskabelige og finansielle ressourcer. Vi ser ofte utrolige nyskabelser – bare se på de genmanipulerende teknikker og muligheden det giver for at helbrede, snarere end blot at behandle betingelser som blindhed eller reagere på den stigende trussel om antibiotika resistens.

Alison Martin er stadig optimistisk med hensyn til fremtiden, men risiciene for vores verden stiger. De er alle sammenspillende med naturen og det kræver en kollektiv vilje til at løse dem.

.

.

Det sker desværre netop på det tidspunkt, hvor nationalisme, protektionisme og populisme er stigende, og hvor multilateralismen er faldende.

Alison Martin frygter, at vi forspilder muligheden for at gå i en mere bæredygtig retning, og dermed en retfærdig og inklusiv fremtid. Som virksomhedsleder, medlem af samfundet og forælder siger hun, “dette gør mig dybt bekymret over den fremtid, vi overlader de kommende generationer. Vi må handle i fællesskab, og vi skal handle nu”.

.

.

Miljø-problemerne bliver mere og mere fremtrædende

.

Miljøkonsekvenserne, som kun er vokset i løbet af den globale risiko-rapports 13-årige historie, er et område, der vækker særlig bekymring.

Rapporten om den globale risiko 2018 ser på fem kategorier af miljørisici: ekstreme vildt vejrs forhold, temperaturene; der igen fremskynder tabet af biodiversitet, forurening af luft, jord og vand; manglende afbødning af og tilpasning til de risici i forbindelse med klimaændringerne ved overgangen til lav CO2-udledning.

Alle disse risici er placeret højt på begge dimensioner af sandsynlighed og virkning.

Det er ikke overraskende: September 2017 var den mest intense måned med hensyn til rekorder for ekstreme vejrforhold, såvel som de blev de dyreste i den amerikanske orkan-sæson siden 2005 med økonomiske tab på over $300.000.000.000. Og USA var ikke alene om at opleve ekstreme vejrforhold: Irland, for eksempel, havde sin værste tropiske storm i mere end 50 år.

.

.

Det seneste år er også blandt de tre varmeste år nogensinde, og det varmeste år uden en El Niño nogensinde.

Som følge heraf blev 2017 præget af store skovbrande i USA, Chile og Portugal, hvilket førte til betydelige økonomiske omkostninger og mere end 100 dødsfald i Portugal alene.

Stigende temperaturer er en stor risiko for landbrugssystemerne, især monokultur produktion. Der er nu en 5% chance for hvert årti, at naturkatastrofer kan forårsage en samtidig fejlslagen høst af majs i Kina og USA (som tilsammen producerer 60% af den globale forsyning), hvilket vil fører til udbredt hungersnød og opstande.

I 2017 fandt tyske forskere, at der har været et fald på 75% i bestanden af insekter, der er afgørende for fødevareproduktionen, i de seneste 27 år, og har øget frygten for “økologisk sammenbrud”.

Den primære drivkraft for tab af biodiversitet er fortsat de menneskelig ødelæggelser af levesteder til landbrug, minedrift, udvikling af infrastruktur og olie- og gasproduktion. Den stigende efterspørgsel efter kød er ved at blive en væsentlig risiko for miljøet – og de fremtidige landbrugssystemer.

.

.

Forurening er i dag ansvarlig for et ud af 10 dødsfald på verdensplan, hvor 90% af verdens befolkning bor i områder med niveauer, der overskrider WHO’s retningslinjer.

Skabelsen af flere megabyer vil kun fremme denne tendens.

Nye undersøgelser viser, at plastaffald i verdens have finder vej til mennesker, hvilket også er problematisk.

Mikro-plast fibre bliver i stigende grad fundet i fødevarer og vandet. Bekymringen er, at de kan binde giftige pesticider eller metaller, og på måde finder ind i menneskekroppen.

I 2017 steg CO2-udledningerne for første gang i fire år, og førte til ekstrem vejr og ekstreme tørker. Oceanerne fortsætter med at blive varmere, og deres evne til at absorbere CO2 kan være faldende. Forværres dette, hvilket forskningen tyder på, skyldes det de tropiske skovenes naturlige optag af CO2 falder, hovedsagelig på grund af nedbrydning og skovrydning.

Nye risici forventes også at opstå, hvor overgangen til en CO2-fattig og miljømæssigt sikker verden fremskyndes. Dramatiske ændringer i den måde, hvorpå energi produceres, vil sandsynligvis udløse økonomiske, samfundsmæssige og geopolitiske problemer på tværs af lande og regioner.

Desværre er der over lang tid gjort for lidt for at afbøde klimaændringerne, og der er ikke meget håb om, at dette vil ændre sig i tide.

Ifølge Alison Martin viser analyser, at sandsynligheden for, at Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til +2ºC eller derunder, er mindre, end sandsynligheden for at temperaturene stiger med mere end de 2 grader.

Dette vil utvivlsomt forværre virkningerne af de globale miljøproblemer væsentligt.

.

.

Voksende teknologiske risici

Dette års globale risiko-rapport afspejler også stigende bekymring for de økonomiske konsekvenser af nye teknologier, især de, som er drivkraft for ulighed.

To af de tættest forbundne risici er “negative konsekvenser af de teknologiske fremskridt” og “høj arbejdsløshed eller underbeskæftigelse.”

Desuden truer de nuværende innovations mønstre levedygtigheden af “rulletrappen til et højere indkomstniveau”, hvilket tvinger industriarbejdere til at finde arbejde i de lavtlønnede servicesektorer.

Kunstig intelligens (AI), for eksempel, præsenterer mange muligheder, men kortsigtede incitamenter kan føre til brug af nye teknologier på måder, der forårsager uoprettelige skader, såsom at bruge AI-PILOTED droner til at udslette store populationer af globale fiskebestande.

Nye globale normer og institutioner er nødvendige for at forhindre destruktiv brug af denne teknologi.

.

.

Kunstig intelligens (AI) er også knyttet til udbredelsen af misinformation gennem sociale netværk, som fortsat er yderst relevant for 2018, hvor “falske nyheder” nu har opnået en fremtrædende plads globalt.

Disse risici og andre, der er undersøgt i 2018 rapporten om de globale risici, er så strukturelle og indbyrdes forbundne, at de truer selve det system, som samfundene, økonomier og internationale forbindelser er baseret på.

I en sådan sammenhæng vil hensynet til erhvervslivet kontra menneskets fremtid skulle overvejes nøje, med øje for hvad der kan påvirke det.

Effektiv risikostyring kræver, at vi tager hensyn til den indbyrdes afhængighed og risiciene, og kræver en virkelig holistisk risikostyrings metode med en bevidsthed om vores kognitive skævheder.

Det er ikke for sent at opbygge en mere modstandsdygtig fremtid, men vi er nødt til at handle med en stærkere følelse af, at der er en meget kort tidshorisont.

Kilde: weforum.org – Kilde: weforum.org.agenda

.

Klimakaos i USA: Fra den ene yderlighed til den anden….

.