DR2 sender undersøgelsen: ”Islamisk Stats danske soldater” i dag kl. 21:30.

Syrien mænd redder babyer

Undersøgelsen viser flere syriens-krigere har høje uddannelser.

Uddannelser, der netop giver indsigt i det vestlige vanvid…!

.

Det viser en undersøgelse, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion i samarbejde med DR2 og Dagbladet Politiken har foretaget af 77 danske syrienkrigere.

Debatten om radikalisering af unge kædes ofte sammen med debatten om strømmen af flygtninge.

Fælles for de 77 IS-krigere er, at deres rejse til Syrien er bekræftet af dem selv eller af flere, uafhængige kilder.

Undersøgelsen ændrer ikke på billedet af, at den typiske danske syrienkriger er en yngre mand fra et storbymiljø med baggrund i bandekriminalitet. Men undersøgelsen nuancerer dette billede.

På baggrund af de identificerede danskere, der er rejst i hellig krig, kan DR nu give et forholdsvis detaljeret portræt af gruppen.

Unge arabereMange danske syrienkrigere har et højt uddannelsesniveau, driver egen virksomhed og er aktive i politik eller har frivilligt arbejdet i sportsklubber og velgørende foreninger.

Mindst elleve af de udrejste danske syrienkrigere er konvertitter.

Blandt de 77 udrejste er mindst 15 kvinder. Langt de fleste er dog yngre mænd, enkelte helt ned i alderen 16-17 år.

PET vurderer, at mindst 135 er rejst fra Danmark til Syrien og Irak.

Undersøgelsen viser, at mange af de udrejste er omkommet. Mindst 27 af de 77 identificerede formodes døde. Heraf er én dog død af naturlige årsager efter at være vendt hjem til Danmark og en anden knivdræbt under et slagsmål i København.

En stor del af de danskere, der har været villige til at sætte livet på spil i hellig krig i Syrien, har allerede inden rejsen levet et liv på kanten af loven med baggrund i forskellige former for bandekriminalitet.

Syrien har nedskudt israelsk kampfly – USA støtter åbenlyst Bashar al-Assad

England protest mod bombning i Syrien 2Netop dette bekymrer tidligere operativ chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, fordi man i dette miljø rutinemæssigt er tilvænnet en voldsom eller voldelig adfærd.

– Men hvis jeg kigger ud på det trusselsbillede, som har manifesteret sig i indeværende år, ikke mindst i forhold til den seneste hændelse i Paris, jamen så er det indiskutabelt, at syrienkrigere kan blive et meget, meget alvorligt problem, fordi de er voldsparate.

De er måske trænet på en sådan måde, at de er betydelig mere hærdede til at gennemføre de mest forfærdelige, modbydelige hændelser, der overhovedet kan forestilles, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Kalifatet: Islamisk stat er med få midler blevet et meget dyrt bekendtskab

.

..

Uddannelse giver indsigt i det vestlige vanvid

.

Frankrig Members of the Islamic State team that attacked Paris in NovemberUndersøgelsen tager sædvanen tro udgangspunkt i det danske samfund er det gode og islam er det onde.

På trods af overvægten af yngre, banderelaterede syrienkrigere, så påviser undersøgelsen, at flere af de udrejste danskere har et relativt højt uddannelsesniveau for eksempel fra universitetet eller ingeniørstudiet.

Flere har afbrudte eller igangværende studier som blandt andet maskinmester og gymnasieuddannelse.

Andre har eget firma, blandt andet pizzeria, i transportbranchen, import og salg af fødevarer, rengøringsvirksomheder eller teknologisk rådgivningsvirksomhed.

Desuden er en del af de danske syrienkrigere aktive i frivilligt arbejde, dels i nødhjælpsorganisationer, der er rettet mod Syrien, men også i for eksempel sportsklubber.

støjbergDisse syrien-krigere er med andre ord draget i krig med viden og indsigt i den vestlige verdens altødelæggende “fortræffeligheder”.

UNICEF: 50 millioner børn revet op med rode af krige, vold og ødelæggelser

En række danske syrienkrigere er direktører i til sammen 40 firmaer, hvoraf flere skylder millioner til Skat.

”Helt grotesk”, siger skatteminister Karsten Lauritzen. Der allerede kæmper med mange milliarder skattekroner, der vælter ud af statskassen.

En gennemgang, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion i samarbejde med DR2 og Dagbladet Politiken har foretaget af danske syrienkrigere, viser, at 16 ud af 77 identificerede krigere, enten er eller har været direktører i tilsammen 40 firmaer.

avis danmark krigI flere tilfælde er syrienkrigerne blevet indsat som direktører efter, at de er udrejst fra Danmark.

Det falske firma, som DR har besøgt, er stadig registreret som i normal drift. Firmaet er også stadig registreret på den samme adresse, på trods af, at firmaet aldrig har opholdt sig på stedet.

Søren Engers betegner det som mærkværdigt og skræmmende, at syrienkrigere har så let spil til at blive direktører i Danmark.

– Det er desværre meget nemt at oprette et selskab med en falsk direktør. Og syrienkrigere som direktører, det er langt ude.

Jesper Theilgaard: I dette århundrede vil der kunne komme klima-flygtninge svarende til hele Europa

Statsanklager Morten Jakobsen vil ikke udtale sig om de konkrete sager, men understreger, at der er et meget stort potentiale for svindel i Danmark.

– Desværre er der et stort potentiale for hvidvask i Danmark og vi er opmærksom på, at det i nogle sager har en meget betydelig udstrækning, siger statsanklager Morten Jakobsen.

– Vi ser jo desværre meget ofte, at de kriminelle skubber forskellige stråmænd ind foran sig for at dække over sig selv. Når de kriminelle bruger stråmænd, så er det jo vores opgave at grave os frem til de rigtige bagmænd, siger Morten Jakobsen.

DR afslørede tidligere i år, hvordan spanske terrormistænkte, andre danske syrienkrigere og en dansker på USA’s terrorliste blev brugt som direktører og stråmænd i et omfattende netværk, der udover slik og sodavand også svindlede med afgifter på importeret ost og kylling fra Holland og mobiltelefoner fra Tyskland.

Problemet med økonomisk kriminalitet i forbindelse med mulig terrorfinansiering kan være meget større end hidtil antaget – og ikke kun i Danmark, siger den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.

– Vi vil formentlig se det i samtlige EU-lande, eller lande der har dels et momssystem, dels problemer med udrejste foreign fighters. Der er netop kommet en sag frem i Sverige, hvor der er svindlet med mobiltelefoner for adskillige millioner kroner, og hvor de centrale bagmænd har forbindelse til IS, siger Magnus Ranstorp til DR.

.

Verdens konflikter stopper ikke ved grænsen

.

Når man kigger på etnicitet, topper personer med kurdisk baggrund. 14 personer ud af de 77 har kurdisk baggrund.

Kender af kurdiske forhold Hetav Rojan advarer dog om, at selve præmissen for at kategorisere kurdiske syrienkrigere under én samlet betegnelse kan være upræcis og i værste fald vildledende.

– Vi skal huske på, at kurderne ikke er noget kollektivt handlende meningsfællesskab. Som etnisk gruppe er kurdere i praksis adskilt både politisk, religiøst og kulturelt, siger han til Politiken.

»Vi så eksempelvis den militante salafistiske gruppe Ansar al-Islam (Islams hjælpere) husere i Halabja-provinsen i starten af 90’erne. Flere tidligere medlemmer af Ansar al-Islam har senere tilsluttet sig Islamisk Stat, så der går en lige linje fra dengang og op til de kurdere, der i dag tilslutter sig grupper som IS«, siger Hetav Rojan.

Flere af de militante islamistiske kurdere, som ikke tilsluttede sig andre grupper, flygtede i stedet til Europa. Det gælder blandt andre den forhenværende leder af Ansar al-Islam Mullah Krekar, der i 1991 fik asyl i Norge og siden har været en central radikalisator for militante islamister i hele Skandinavien. I Danmark havde en ledende skikkelse fra den nu opløste salafistiske gruppe Kaldet til Islam, hvorfra en række medlemmer er rejst til Syrien, ligeledes kurdisk baggrund.

.

.

Samtidig har Danmark sammen med Tyskland og de skandinaviske broderlande en stor kurdisk diaspora. Og selv om det lige nu herskende parti i irakisk Kurdistan, KDP, har en konservativ sunnimuslimsk profil, findes der ifølge Hetav Rojan en del kurdere, som føler sig som muslimer snarere end kurdere og derfor ikke kan genkende sig selv i eksempelvis det militante kurdiske parti PKK. Det efterlader et rekrutteringspotentiale for IS og andre militante salafistiske grupper.

Frankrig i panik… og vil nu diktere imamerne den rette fortolkning af islam

Og kurdiske fremmedkrigere – fra Danmark såvel som fra andre lande – er helt centrale for IS, mener Kurdistan-kenderen. De bruges nemlig som brikker i bevægelsens propagandastrategi.

»Det er fordelagtigt for IS at kunne trække på den kurdiske ikkereligiøse stereotyp og sige: ’Se her, selv dem, der er vores værste fjender på landjorden, slutter sig til os’. IS lader, som om kurderne er et samlet handlende hele. Og det er et potent mobiliseringsværktøj«, siger Hetav Rojan.

DR2 sender dokumentarprogrammet ”Islamisk Stats danske soldater” torsdag d. 15. september kl. 21:30.


Kilde: jyllands-posten.dkKilde: politiken.dkKilde: dr.dk

.

kort Kampgrupper

15 år efter 9/11…. er terror-truslen mod Vesten større end nogensinde

.

 

You may also like...