Donald Trump vil fylde verdenshavene med boretårne efter olie- og gas

.

Mens verden forsøger at redde de sidste arter fra udryddelse, har Trump-administrationen planer om at skabe amerikansk dominans på energiområdet med omfattende olieboringer i meget sårbare havområder.

Trump administrationen har afsløret en plan, der vil åbne næsten alle amerikanske offshore områder til olie og gas boring, herunder tidligere beskyttede områder i Atlanterhavet, Arktis og Pacific oceaner.

.

.

Indenrigsminister, Ryan Zinke, sagde det nye olie og gas leasing program, som ville løbe fra 2019 til 2024, ville stille mere end 90% af den ydre kontinentalsokkel til rådighed for udvinding af fossile brændstoffer, hvilket ville være det største antal udbud af leasing salg til olievirksomheder nogensinde.

Bestræbelserne på at få øget olie- og gasproduktionen bliver stærkt kritiseret af miljøgrupper. men også mange embedsmænd og visse erhvervsgrupper frygter olieudslip og tilbageslag for turismen ved kysterne.

Udkastet til planen omfatter næsten 50 leasing salg i alle undtagen ét af 26 planlægningsområder i amerikansk farvande, herunder 19 leasingsalg ud for kysten af Alaska, syv i Stillehavet, 12 i den Mexicanske Golf og ni i Atlanterhavet.

.

.

“Vi ønsker at opdyrke vores nations offshore energiindustri, i stedet for langsomt at overgive det til fremmede kyster,” sagde Zinke. “Dette er en klar forskel mellem energi-svaghed og energi-dominans. Under præsident Trump vil vi have den stærkeste energipolitik og være den stærkeste energi stormagt.”

Der indbefatter havområder, som Obama-administrationen helt udelukkede for fremtidige olie- og gasboringer.

.

.

Heri gør han det klart, at initiativerne er en del af Trump-administrationens plan om at skabe amerikansk dominans på energiområdet.

Indenrigsministeriet har identificeret 47 potentielle områder til leasingaftaler. Der blev kun fundet 11, da præsidenten hed Barack Obama.

– Det er det største antal af lease-salg i USA’s historie, som er blevet udbudt i en føderal femårsplan, hedder det.

Få uger før han forlod Det Hvide Hus, forbød Obama nye olie- og gasboringer i de amerikanske dele af Atlanterhavet og Stillehavet.

Det skete for at beskytte et farvand på 46,5 millioner hektar ud for Alaska samt 1,5 millioner hektar fra New England til Chesapeake Bay.

.

.

Rick Scott, den republikanske guvernør i Florida, sagde, at han modsatte sig, at der blev boret ud for statens kyst på grund af miljøhensyn.

“Jeg har allerede bedt om at mødes med sekretær Zinke for at drøfte de bekymringer, jeg har med denne plan og det kritiske behov, der er for at fjerne Florida fra disse overvejelser,” sagde Scott.

Andre stater reagerede med samme fjendtlighed over for den nye plan, hvor guvernørerne i New Jersey, Virginia, North Carolina og South Carolina alle udtrykker bekymring over den potentielle indvirkning på de marine økosystemer og kystbefolkningernes økonomier, der er afhængige af turisme og fiskeri.

Guvernørerne i West Coast staterne – Californien, Washington og Oregon – har også fordømt udsigten til boring i Stillehavet for første gang siden 1984.

.

.

Modstandere af boringer har henvist til 2010 dybvandsboringen med den katastrofale eksplosion i den Mexicanske Golf, en af de værste miljøkatastrofer i USA’s historie. Hændelsen med BP boreriggen forårsaget at 215 mio. gallon af råolie strømmede ud i Golfen, ødelagde strande, dræbte havfugle og efterlod en giftig arv til lokalbefolkningen, som de stadig slås med.

BP har betalt mere end $60 mia. i sanktioner siden katastrofen.

.

.

“Trump forsøger at omdanne vores oceaner til oliefelter,” sagde Kristen Monsell, juridiske direktør på Center for biologisk mangfoldighed. “Hans hensynsløse plan ville udsætte dyreliv og kystsamfund for ødelæggende olieudslip.

“Offshore drilling er beskidt og farlig, og mange kystsamfund ønsker ingen dele af det. At slippe olieindustrien løs i vores oceaner vil betyde mere dødbringende katastrofer. Og når de store olieudslip sker i Arktis, vil de være umulige at rydde op.

“Denne forfærdelige plan bør være en opfordring til alle om handling, der ønsker at kommer ud af den beskidte energipolitik fra fortiden.”

Kilde: theguardian.com

.

2017 varsler starten på 2018 og en fremtid, der bliver… selvudslettende!

.