Donald Trump: En åbenlys trussel mod menneskeheden og naturværdierne

Grizzly Bear

.

Trump-regeringen har taget skridt til at svække beskyttelsen af truede dyrearter

.

I mere end fire årtier har USA haft en lov, der beskytter truede dyrearter og har holdt kvægdrift, olieselskaber og skovhugst væk fra sårbare naturområder.

Men det vil Trump-regeringen også lave om på.

I et nyt lovforslag lægges der op til en drastisk svækkelse af den nuværende beskyttelse, så myndigheder fra sag til sag generelt vil få mere frie hænder til at give grønt lys for kommerciel udnyttelse.

.

.

Loven er ellers generelt ukontroversiel blandt den brede befolkning.

Ifølge en måling fra Ohio State University støtter 83 pct. af amerikanere loven, som krediteres for at have sikret, at USA’s bestand af den nordamerikanske havørn, gråbjørn og pukkelhvalen såvel som mange andre dyrearter er vokset.

Men mineselskaber, olieselskaber og flere andre har længe udtrykt frustration over de mange og dyre regler, som de skal leve op til for at beskytte truede dyrearter.

Og de brancher kommer Trump-regeringen nu i møde.

.

.

»Det er formentlig den bedste chance vi har haft i 25 år til at lave betydelige ændringer,« sagde Richard Pombo, en tidligere kongresmedlem fra Californien, som i mere end et årti har lobbyet for mineselskaber og vandværker for ændringer, til New York Times.

Hvis loven vedtages, vil dyr, der i dag står på listen over truede dyrearter, stadig få deres naturlige habitater beskyttet, men det vil blive sværere at føje nye dyr til listen, og det vil blive lettere at tage dyr af listen.

.

Tiltaget er ét af mange, som Trump-regeringen har taget for at mindske regler omkring miljøbeskyttelse og CO2-udledning.

.

.

Mens befolkningerne rundt om i Europa, USA og store dele af verden kæmper med de stigende temperaturer, hvor landmændenes høst og eksistensgrundlag pt. mest iøjnefaldende forringes mærkbart af tørke, begår den alvorligt psykisk syge amerikanske præsident, Donald Trump, og hans højreekstreme regering, så at sige klima-terror mod menneskeheden. 

Forslaget er der skal være færre krav til de amerikanske bilers CO2-udledning, ifølge Trump-regeringen, der vil samle alle regler i et sæt.

Tanken bag er, at det vil blive muligt at købe nye, mere sikre biler.
En argumentation, der også er brugt af den borgerlige Venstre-regering i Danmark.

Den amerikanske regering er klar med sit forslag til, hvilke krav der stilles til bilers udledning af CO2.

Et af forslagene vil fryse kravene til bilers brændstofeffektivitet. Kravene fra 2020 skal ifølge forslaget fastholdes indtil 2026.

Det træk vil øge det amerikanske forbrug af olie med to til tre procent, lyder vurderingen.

Omregnet til tønder olie vil det svare til, at USA bruger 500.000 tønder olie mere om dagen i 2030, end det ellers ville.

Et andet element i forslaget skal fratage de klimabevidste delstater deres muligheder for at kræve, at biler skal udlede mindre CO2.

Det har især den ofte orkan-ramte delstaten Californien, der – hvis den var et selvstændigt land – ville være den sjettestørste økonomi i verden, gjort brug af.

Her har den afgående guvernør, Jerry Brown, et mål om, at delstaten skal have fem millioner elbiler i 2030.

Ni andre delstater har fulgt Californiens regler.

I alt 17 delstater ligger i juridisk slagsmål med regeringen om, hvorvidt de må supplere de føderale krav til bilers udledning med deres egne, skrappere krav.

Ifølge forslaget vil ændringerne spare bilproducenter over 320 milliarder dollar til og med 2029.

Samtidig vurderer den amerikanske regering i sit forslag, at 12.700 dødsfald som følge af trafikulykker vil undgås. Tanken bag er, at det vil blive muligt at købe nye, mere sikre biler.

En argumentation, der også er brugt af den borgerlige venstre-regering i Danmark.

.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Jesper Theilgaard: Måske det på tide at udskifte flyveturen med en cykeltur?

.