Dommen mod ulvedræberen vil afspejle samfundets ansvarlighed.

Hvis man kun ser på overfladen, ser man ikke dybden…!

.

I morgen onsdag den 25. september 2019 falder der dom ved Vestre Landsret i ankesagen mod ulvedræberen, Mourits Troldtoft, Ulfborg, for hans kyniske nedskydning af en ulv på hans ejendom, beliggende ved Troldtoftvej.

Dommen vil danne præcedens for lignende domme fremadrettet, hvorfor det er afgørende dommen bliver afskrækkende enhver med samme kynisme.

Da sagen kom for Byretten i Herning blev resultatet 40 dags betinget fængsel for at dræbe en totalfredet ulv….!

.

Alle siger de vil redde ulven, bortset fra Jægerne.

.

I forbindelse med sagsbehandlingen i Vestre Landsret, den 23. september, evnede specialanklager for Statsadvokaten, Ulrik Panduro, meget overbevisende at trække sagens mere eller mindre fordækte sammenhænge frem i lyset. Ulven var skudt med fuld overlæg af kapitalistiske årsager, og det uden formildende omstændigheder.

Forsvarsadvokat, Jan Schneider, der allerede fra sagens start i foråret stod overfor en umulig opgave, forsøgte dengang fortvivlet at sammenkoble beskyttelsen af ulven til samme niveau, som beskyttelsen hasselmusen. For så i mangel af saglige argumenter at ty til konspirationsteorien om ulvene i virkeligheden var hybride hunde.

Alle disse usaglige påstande og allehånde konspirationsteorier er i dag, og helt forudsigeligt, manet til jorden. Tilbage står en afslørende pengegrisk kynisme, der ikke kun er betegnende den anklagede, men hele landbrugserhvervet på den ene side, og jagtinteresserne på den anden.

.

Vildforvaltningsrådet: Politikere skal stoppe med at opfordre til selvtægt.

Venstres Jens-Kristian Lütken blæser på biodiversiteten og fredninger

.

Rå kapitalisme

“Vi vil have et land, hvor man kan have husdyr gående ude. Det er vores udgangspunkt og det vil vi fra Landbrug & Fødevarers side holde helt fast i”.

Det siger rigmand og godsejer Frederik Lüttichau, medlem af det rådgivende Vildtforvaltningsråd, i anledning af, at rådet har genoptaget arbejdet med forvaltningsplanen for ulve efter valget og regeringsdannelsen.

Fra Landbrug & Fødevarer er indspillet til det nye udvalgs arbejde, at man nu må have en klar definition af, hvad en problemulv er – og hvad man gør ved den, når den er der.

“Det er utrolig vigtigt, at landmændene føler sig støttet i den her proces”, siger Frederik Lüttichau.

Ulvezonen: Endnu en dårlig indhegning kostede et får og 35 lam livet

Frederik Lüttichau mener grundlæggende, der mangler forståelse for landmændenes situation som den befolkningsgruppe, der møder ulven først og på nærmest hold.

“Vi skal have forklaret bedre, hvordan det er for landmændene: De føler et kæmpestort ansvar for deres dyr. Det at finde dem halv- eller heldøde efter et ulveangreb vækker voldsomme følelser”.

Fra Landbrug & Fødevarers side foreslås det også, at der nedsættes en »Task force ulv«, evt. under Naturstyrelsen, som skal indsamle viden om ulveangreb og om hvilke skræmsler, der virker.

Den skal kunne bemyndige en særlig, faglig konsulent til at skyde problemulve, når en sådan er udpeget.

Den nye ulvegruppe vil blive sammensat snarest efter indstilling fra organisationerne, der er medlemmer af Vildtforvaltningsrådet.

Til forskel fra den gamle ulvegruppe bliver den sammensat af fagfolk og embedsmænd i håb om, at bølgerne i en sådan gruppe vil gå knap så højt som i den gamle, hvor modsætningerne var så indædte og store, at man måtte opgive at nå frem til et fælles udspil.

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Hærværkssag handler om en fold, der slet ikke er i nærheden af at være ulvesikker.

Et bevidst hærværk (?) udløste en ny bølge had mod ulven – Det kan udvikle sig alvorligt!

.