Dokumentation: Når naturens rovfugle bliver til legetøj for falkonererne er man ude på en glidebane

Det er i Danmark blevet tilladt jæger at holde rovfugle i fangenskab som hobbydyr.

.

De vigtigste bestemmelser i den ny bekendtgørelse om jagt med rovfugle

Jagt og regulering med rovfugle skal som udgangspunkt følge jagtlovgivningens almindelige regler, med mindre andet fremgår af bekendtgørelsen.

Alle rovfugle, der lovligt må holdes i fangenskab, må anvendes, bortset fra hybrider.

Falkonérer skal lovligt holde og træne én eller flere rovfugle, have gyldigt jagttegn, bestå en skriftlig falkonerprøve samt have påtegning om ret til jagt med rovfugle på jagttegnet.

.

Engang var falkejagt nødvendig for at skaffe føde til fattige familier i mangel af skydevåben.

I dag er falkejagt alene en hobby.

Rovfuglene er blevet et stykke underholdende legetøj i menneskenes hænder.

.

”Egnede” rovfugle må anvendes til jagt og regulering på følgende arter: Bramgås, krage, råge, husskade, måger, svømmeænder, troldand, taffeland, hønsefugle, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin. Ved ”egnede” forstås rovfugle, hvis størrelse og adfærd passer til byttedyret, således at byttedyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Rovfugle skal under træning, ved jagt og ved regulering være forsynet med egnet sporingsudstyr, f.eks. radio- eller GPS-sender.

Falkonérer skal indberette, hvor meget vildt, der er nedlagt med rovfugle, herunder hvilke arter af rovfugle, der er anvendt, hvilke arter af byttedyr, hver rovfugl har nedlagt og antallet af hvert byttedyr.

Senest efter fire år skal reglerne i bekendtgørelsen evalueres.

.

I dag er falkejagt alene en hobby.

Rovfuglene er blevet et stykke underholdende legetøj i menneskenes hænder.

.

Kilde: Jaegerforbundet.dk

.

Fra i dag tillades jægerne et nyt hobby-legetøj: Jagt med naturens rovfugle

.