DOF: “Den grønne” regeringens overgreb mod beskyttet natur større end hidtil antaget

Det er en kæmpeskandale.

Danmark har i forvejen for lidt natur, og regeringens oprindelige forslag var allerede et absurd overgreb.

.

Regeringen vil fjerne endnu mere EU-beskyttet natur end først meldt ud.

Yderligere 2200 hektar beskyttet natur skal miste beskyttelsen i forhold til det oprindelige forslag, hvis det står til den nye miljøminister.

Skandale for naturen og i strid med regeringens egen grønne snak, mener DOF.

.

Fredede rovfugle som hvepsevåge har brug for mere natur for at yngle, ikke mindre. Foto: John Larsen

.

Natura 2000-skandale eskalerer: Regeringens overgreb mod beskyttet natur større end hidtil antaget

lørdag 2. juni 2018

Af Uffe Rasmussen

.

Regeringens forslag om at fjerne beskyttelse af ti procent af Danmarks særligt beskyttede natur, de såkaldte Natura 2000-områder, var i forvejen rystende og til skade for fugle som svaner, gæs, hjejler og sjældne rovfugle som havørn, rød glente og hvepsevåge, som DOF tidligere har påpeget.

Men nu viser det sig at være endnu værre, end ministeriet tidligere har meldt ud.

Regeringen med den nye miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, vil nu fjerne beskyttelsen af yderligere 2200 hektar af den EU-beskyttede natur i forhold til det oprindelige forslag, som den tidligere miljøminister Esben Lunde Larsen fik sat i værk.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en mail, som DOF er kommet i besiddelse af.

– Det er en kæmpeskandale. Danmark har i forvejen for lidt natur, og regeringens oprindelige forslag var allerede et absurd overgreb. Nu vil man så fjerne endnu mere beskyttelse af den natur, som EU har forpligtet os til at beskytte. Det er en kulsort handling, som efterlader miljøministerens grønne ord om at sætte miljø før landbrug som tom snak, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Egon Østergaard.

.

.

Langt fra Borgen tog emnet Natura 2000 op med formand i SF, Pia Olsen Dyhr, og Miljøordfører i Liberal Alliance, Carsten Back, om mere eller mindre natur

Begge røber i omtalen af naturen en meget overfladisk forståelse for, hvad natur er for en størrelse, og hvor vigtigt et område de befinder sig i, og hvor lidt der er tilbage af den.

Landmand, Niels Tobiasen, mener selv han passer på naturen.

Udsendelsen kan ses her

.

.

”Lev op til grøn snak og stop vanviddet”

Regeringen var i forvejen godt i gang med at begå overgreb på Danmarks særligt sårbare og EU-beskyttede natur ved at fjerne beskyttelsen af et areal svarende til Langelands størrelse.

Nu kommer der altså et areal på 2200 hektar svarende til arealet af øen Anholt oveni.

Mange af arealerne er i dag agerjord, men de er alligevel vigtige for gæs, svaner og andre fuglearter, som hviler og finder livsvigtig føde på trækket mellem ynglepladser og vinterkvarterer forår og efterår.

.

Befolkningen skal aktivt støtte op om naturen, før politikerne tager den alvorlig.

.

Det er derfor vigtigt, at de ikke plantes til med for eksempel juletræer eller på anden måde forringes som levesteder for fuglene.

I stedet skal arealerne gøres endnu mere værdifulde for sårbare og sjældne fugle.

Nogle af arealerne, regeringen vil fjerne fra beskyttelse, rummer derfor gode muligheder for at blive til værdifuld natur frem for at blive opdyrket.

– Det er forkasteligt, at regeringen og den nye miljøminister står bag dette angreb på dansk, beskyttet natur, når de samtidig svømmer over med flere grønne ord og intentioner end nogensinde. Det er nu, regeringen og miljøministeren kan bevise, at de ikke kun er grønne ord, men at man rent faktisk vil omsætte dem til grøn handling, som vores trængte natur får gavn af, siger Egon Østergaard.

– Det er ganske enkelt: Stop dette vanvittige overgreb på vores natur, siger Egon Østergaard.

.

.

Naturen overhørt i ny høringsrunde

De ekstra 2200 hektar er pludseligt skrevet ind efter første høringsrunde, hvor alle parter blev hørt.

I anden høringsrunde har alene lodsejerne og de berørte kommuner været inddraget.

Hverken DOF, DOF’s lokalafdelinger eller de andre naturorganisationer, som ellers har leveret mange indsigelser for at redde naturen, har fået mulighed for at komme med indsigelser igen.

På den måde har naturen mistet muligheden for at blive hørt, mener DOF.

– Det er jo rystende, at man bare øger udtagningen af betydningsfulde naturområder uden mulighed for, at vi ngo’er høres. Vi kan kun tolke det, som at man i høringsprocessen har lyttet meget til godsejere og landmænd og ikke til alle os, der har gjort indsigelser mod overgrebene på naturen, siger Egon Østergaard.

.

.

DOF klager til miljøminister og EU

DOF vil nu kontakte den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen og protestere dels over overgrebene, dels over at de bliver større end hidtil meldt ud, dels over, at processen er et demokratisk makværk, som udelader de grønne stemmer i sagen.

– Vi skal have os en grøn snak med en minister, der handler sort i denne sag, selv om han har sagt, at miljøet kommer før landbrug. Det er nu, han kan bevise, at han er andet end ord, og får dette vanvid stoppet, siger Egon Østergaard.

.

Venstres stærkt narcissistiske fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen ved intet om naturen.

Hvorfor han er stærkt manipulerende, når han påstår det.

Han er slet ikke naturens minister…!

.

Offentliggjort den 24. maj 2018

Kort efter han havde åbnet Naturmødet 2018 i Hirtshals besøgte Jakob Ellemann-Jensen Danmarks Jægerforbund telt på Naturmødet 2018. Det blev til en god snak om naturen i det åbne land og en tur i kreds 1’s skydebiograf.

.

.

En del af de foreslåede områder er desuden allerede udpeget som Ramsar-områder, som er særligt vigtige vådområder med særligt stor betydning for fuglelivet.

Europa-Kommissionen skal endeligt godkende regeringens forslag.

DOF vil klage til EU-Kommissionen over regeringens uhørte overgreb på EU-beskyttet natur.

Kilde: dof.dk

.

Vibe (Vanellus vanellus) Foto dofnord.dk

DOF: 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land

.