DNA-spor viser Voldum-ulvens færd

.

Naturhistorisk Museum Aarhus, der sammen med Aarhus Universitet overvåger de danske ulve, gør det dels via observationer og ikke mindst med DNA fund rundt om i naturen, og gør på den måde ulvenes færden synlig, hvilken ulv der er tale om, hvor og hvornår, og det sker i samarbejde med den tyske overvågning af deres ulve.

Jo flere DNA-fund, jo tættere bliver billedet af de danske ulves færden, hvorfor vi alle kan bidrage med fund og observationer, og skal blot sætte os ind i hvorledes det skal gøres rigtigt.

En nærmere undersøgelse af DNA-sporet fra ulveangrebet i Voldum viser, at ulven, der angreb en indhegnet fåreflok, stammer fra Stråsø-flokken i Vestjylland.

Ulven, der kort før jul angreb en fåreflok i en indhegning ved Voldum, er med andre ord én af de i alt otte hvalpe, som i forsommeren 2017 blev født ved Ulfborg i Vestjylland.

.

Fåreavler Jørgen Blazejewicz har i dag heste i ulvenes yngle-revir, og ingen problemer med ulvene.

.

Det kostede dengang en fåreavler en del dræbte får, at have dem gående midt i ulvenes ynglerevir. Hvilket skabte mange overskrifter, så man helt fik indtryk af, at får var ulvenes fortrukne fødekilde.

Men det er det slet ikke, hvorfor det nu er mere undtagelsesvis, at sådanne angreb sker.

Det står klart, efter Naturhistorisk Museum Aarhus har bedt om at få dobbelttjekket DNA-profilen fra Voldum og sammenlignet den med dem, der tidligere er blevet indhentet i området omkring Stråsø Plantage, hvor Ulfborg-ulveparret holder til.

– Vi har længe været i besiddelse af DNA-profilerne for seks af de minimum otte hvalpe, som blev født i Vestjylland, og nu er det altså lykkedes os at konkludere, at den ulv, der foretog angrebet i Voldum, er en af de seks, siger forsknings- og samlingschef Kent Olsen.

.

Jægernes hobby ligger i borgernes lomme…!

.

Alt taler for det er samme ulv

Naturhistorisk Museum Aarhus, der som nævnt overvåger ulvene sammen med Aarhus Universitet på vegne af Miljøstyrelsen, tør man næsten konkludere, at ulven fra Voldum og den såkaldte “Djurslandulven” er én og samme individ.

– For os at se er det usandsynligt, at ulven i Voldum og ulven på Djursland skulle være to forskellige ulve. DNA-profilen viser, at ulven fra Voldum er en vestjysk hvalp, og jeg kan ikke forestille mig, at den skulle have kunnet gemme sig et andet sted i Danmark end på Djursland, siden den forlod Vestjylland i april sidste år, siger Kent Olsen og fortsætter:

– En ulv kan ikke gemme sig i så lang tid, uden at vi hører om det. Det eneste sted, hvor en ulv har formået at gemme sig så godt, at det ikke er lykkedes os at fremskaffe en DNA-profil, er på Djursland.

Ulfborg-hvalpene

Ifølge de fundne DNA-spor fra de seks ud af mindst otte hvalpe, som blev født ved Ulfborg i 2017, er status, at det er én og samme ulv, der opholder sig på Djursland og syd for Randers.

En ulv er død, efter den sidste forår blev skudt på en mark i Vestjylland af en 66-årig mand, mens de sidste fire ulvehvalpe sidste forår drog ned gennem Jylland og over grænsen til Tyskland. Her blev én af dem siden dræbt, da den blev påkørt af en bil.

Hvad angår de minimum to sidste hvalpe fra kuldet, er de ifølge Naturhistorisk Museum Aarhus endnu ikke DNA-identificeret. Derfor er det endnu uvist for eksperterne, hvor disse ulve i givet fald måtte befinde sig.

Der har efterhånden været en række ubekræftede observationer af ulv i det kronjyske. Men hvis nogen skulle have tvivlet på observatørernes evner til at genkende en ulv, så kan de godt pakke al tvivl væk igen.

En analyse af en spytprøve har nemlig vist, at det med sikkerhed var en ulv, der natten til 22. december angreb en flok får i en indhegning ved Voldum. Et angreb, der endte med et får, som var dræbt på stedet, et får, der måtte aflives, og op mod fire får, der var blevet bidt.

– En af Naturstyrelsens ulvekonsulenter tog ud og besigtigede angrebet, og i den forbindelse blev der taget spytprøver, fordi bidmønstrene viste tegn på, at det kunne være en ulv, der havde lavet dem. Og det har så vist sig at være tilfældet, siger Forsknings- og samlingschef Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum Aarhus.

Flere har set ulv i området

Konklusionen om, at fåreangrebet i Voldum var begået af ulv, er med til at understøtte en række ubekræftede ulveobservationer, som er blevet gjort i Favrskov Kommune i løbet af december og indtil midten af januar.

For bare en uges tid siden kunne Amtsavisen eksempelvis fortælle om jægeren Kurt Kristensen, der 5. januar havde set en ulv på ganske kort afstand under en drivjagt nær Vissing. Herudover har der blandt andet også været set ulv ved Haurum.

– Vi har i den seneste tid hørt om en række ulveobservationer i og omkring motorvejsområdet, og der er helt sikkert hold i nogle af de observationer. Derfor hører vi også gerne fra andre, der måtte have set ulv eller spor efter ulv i lokalområdet, siger Kent Olsen.

Et drømmesyn for mange, og skræmmende for de få.

Djurslands-ulven er bedste gæt

Det er endnu uvist, om ulven, der har huseret i området syd og sydvest for Randers, er en og samme ulv som den, der formodes at have holdt til på Djursland siden sidste sommer.

For selvom man har DNA fra ulven i Voldum, så er det trods en ihærdig indsats endnu ikke lykkedes at komme i besiddelse af DNA fra Djurslandulven. Og derfor kan de to ikke sammenlignes.

– Vi har ikke mulighed for at fastslå, om det er Djurslandulven, der har været på strejf i Kronjylland. Men det er vores klare formodning, siger Kent Olsen og forklarer, hvorfor man er nået frem til den konklusion:

– Det er på sin vis forventeligt, at Djurslandulven øger sin aktionsradius. Foråret og parringstiden er snart på vej, og eftersom der ikke er nogen hunulv på Djursland, er den nødt til at øge indsatsen for at finde en. Men det er ikke sandsynligt, at den kommer til at slå sig ned i Kronjylland.

Forskningschefen fortæller desuden, at Djurslandulven tilsyneladende er vendt tilbage til Norddjurs efter sit visit i Kronjylland. I hvert fald har man de seneste uger fået kvalificerede beretninger om en ulv, der set i den vestlige ende af Norddjurs.

Kilde: amtsavisen.dk

You may also like...