DF: Se pornofilm og spis frikadeller – så er du på rette vej til at blive dansker

Martin Henriksen har sin helt egen bibel

.

Det er måske nok at være for tidligt ude med den næste forventning fra Dansk Folkeparti omkring det at være dansker.

.

Indtil videre er deltagelse i de kristne højtider en betingelse for at kunne blive dansker, mener Dansk Folkeparti, der som minimum opfordrer sine medlemmer og resten af befolkningen, der vil opfattes som rigtige dansker, at deltage i kirkegangen i julen og påsken.

Indvandrere skal også deltage i de kristne højtider og lære om kristendommen for at kunne kalde sig danske.

Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti efter en uge, hvor politikere på Christiansborg har måtte debattere på livet løs, hvad der skal til for at være dansker anno 2017, hvor alt er i opløsning i en sådan grad, at frikadellerne er eneste fælles holdepunkt omkring det at være en rigtig dansker.

.

.

For selv om der er trosfrihed i Danmark, spiller kristendommen en så central rolle, og det er nødvendigt gennemtvinge religions tvang for at befolkningen får kendskab til kristendommen, mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Der så vidt vides fortsat har uledsaget udgang på ubestemt tid.

»Vi mener, at de, der kommer her til landet, langt henad vejen skal blive som danskere er flest, og for at blive det skal man kende kristendommen og dens betydning for det danske folk.

»Og man skal deltage i den del af vores kulturpakke for at opleve de ting, som samler flertallet af befolkningen i nogle fælles ritualer og traditioner,« siger han, der kræver af indvandrere, at de markerer de kristne højtider, men hvordan det sker helt konkret, må være op til hver enkelt.

Et godt råd fra den meget menneskekærlige Henriksen er at gå i kirke i julen, for »så er man da i det mindste på rette vej«.

»Man kunne også forestille sig, at man slår et smut forbi en kirke i påsken, om ikke andet så bare for at se, hvordan det foregår,« siger Martin Henriksen.

Velvidende af landets mange kirker alligevel står tomme hen det meste af tiden, hvorfor det vil glæde præsterne om nogen gad komme forbi.

.

.

Nu er sagen bare den, at det de færreste etnisk fødte her i landet, der i dag ved mere om Gud og alle profeterne, end lige netop muslimerne.

Hvilket skyldes koranen har mange fællestræk med biblen, før den blev forvansket med en nyfortolkning, i hvilken forbindelse de kristne skabte sig en gud i deres eget billede.

Hvorfor det derimod meget kan anbefales de meget lidt danske statsborgere, der i deres ugudelighed går rundt og tror sig at være rigtige dansker, at bruge helligdagene til et smut forbi de muslimske moskeer.

Der fortolker Gud, som Gud skal fortolkes.

.

.

Koranen er ikke blot en bog. Det er bogen….!

.

Da Gud lod nedsendte sin vilje til menneskeheden evnede profeten saws at forstå, hvad der var Guds mening. Nemlig en advarsel om, at mennesket nu var så tæt på den grænse, hvor Gud ville straffe dem, dersom de gik videre udviklingsmæssigt. De var på profetens saws tid så tæt på grænsen, hvor den naturlighed, Gud gav mennesket, ville blive naturlighedens modsætning.

Gud gjorde gældende, at da mennesket fik evnen til at tænke, fik de også ansvaret for deres handlinger, hvorfor de vil blive stillet til regnskab for deres handlinger. Der vil derfor ikke komme nogen til deres undsætning, og ingen tilgivelse givet. Hvorfor mennesket selv skulle begrænse sig deres handlinger, så de ikke overskred grænsen til det unaturlige.

Det er derfor koranen med sharia-lovene er dikterende muslimerne deres adfærd, så de ikke overskrider grænsen, der ikke må overskrides. Og grunden til at de skal oprettet et kalifat, så hele menneskehed bliver efterlevende Guds vilje.

De, der ikke efterlever Guds vilje, skal udryddes…!

Da ingen andre, end profeten saws, har forstået budskabet, så løfter islams muslimer hele ansvaret for menneskeheden.

For Gud gav menneskeheden et kollektivt ansvar, og ikke individet et individuelt ansvar.

Gud ser menneskeheden som en helhed… Startende med de tidligste mennesker. Der med deres naturlighed var de rigtigste muslimer, og med deres nøjsomme levevis var i fuldkommende overensstemmelse med deres skabers vilje.

Profeten saws både påpegede, at de tidligste mennesker var de rigtigste muslimer, og udviste selv stor nøjsomhed.

Men efter profetens saws død er koranen blevet fortolket uden at forstå den hele helhed, som Gud gjorde gældende. Og som er indeholdt i koranen. For muslimerne forblev troende, men uden at studere naturen, Gud skabte som det første, og som mennesket er en naturlig del af… Og som med sine naturlove til evig tid rummer hele Guds vilje med det skabte.

Det er dét, muslimerne skal forstå.

Om de så…., som profeten saws gjorde gældende, ….måtte rejse helt til Kina for at blive klogere…!

Koranen er ikke blot en bog. Det er bogen….!

.

Der ikke længere tvivl om livet på Jorden har et meget dødeligt problem….. Mennesket!

.

En kendsgerning: Menneskehedens overlevelse står og falder med Islam

.

Ud fra den vestlige selvforståelse er det i dag, mere end nogensinde vigtigt, at overvinde Islam. For nu at være helt uden omsvøb.

Men for menneskeheden er det ud fra de psykologiske lov-systemer især, mere end nogensinde vigtigt, at islam overvinder den vestlige verden, og alt det der slægter den vestlige verden på. For nu igen at være helt uden omsvøb. 

På denne hjemmeside er de psykologiske love i forhold til den vestlige verden beskrevet i snart sagt alle mulige vinkler. Med en fælles understregning af, at den vestlige verden med sin samfundsindretning er psykisk sygeliggørende. Det oplever man ved folk bliver stadig mere overfladiske, manglende empati [forældreevne], manglende realitetssans…. Hvorfor mennesket bliver mere og mere psykopatiske. Hvilket har været nedbrydende naturen omkring os i alvorlig grad, og har afstedkommet livstruende klimaændringer i en nu særdeles alvorlig grad.

Alle ved hvem Adolf Hitler var, Josef Stalin, Vladimir Putin, Bashar al-Assad og naturligvis Donald Trump, der her ikke taler om at udrydde jøderne…!

De har alle psykisk hitler-typiske karakterafvigelser i alvorlig grad. Mange andre nulevende kunne nævnes. Men det som ikke mange tænker over er tilstanden snart er hvermandseje… På grund af psykologien [den sociale arvs opformering] i den vestlige samfundsorden. Der er noget af det mest unaturlige, der nogensinde har eksisteret på denne efterhånden meget ødelagte jord.

Disse abnorme mennesketyper vil gøre det modsatte af at beskytte naturen, beskytte det naturlige hos mennesket og det mest væsentlige i dagens verden… stoppe klimaændringerne!

Islam bygger derimod på en lav-teknologisk [bæredygtig] samfundsindretning med klan-samfund.

Og ikke på store civilisationer….!

Læs mere her

En kendsgerning: Menneskehedens overlevelse står og falder med Islam

.

Klimaet: Islamismen er ikke problemet – men løsningen på verdens problemer!

.