DF panik: Tyrkiet står bag byggeri af flere moskeer i Danmark

.

DF panikker: Stop for udenlandske penge til religiøse bygninger.

Tyrkiet står bag byggeri af flere moskeer i Danmark, og det panikker DF naturligvis over.

.

Der er bygget flere nye statsstøttede tyrkiske moskéer i disse år i Danmark. Som en del af en større tyrkisk religiøs ekspansion i Europa, siger den fransk professor Samim Akgönül, der forsker i Tyrkiet, Diyanet og dets imamer ved universitetet i Strasbourg i Frankrig.

Den tyrkiske stat er i færd med at udvide sit religiøse netværk i Danmark i disse år.

.

.

To nye statsstøttede tyrkiske moskéer er på vej i henholdsvis Roskilde og Holbæk. I Fredericia og Aarhus er der åbnet nye tyrkiske moskéer inden for et års tid. I Køge udvidede den tyrkiske forening med et kulturcenter ved moskéen sidste år, og i Ringsted og Hedehusene indviede man nye moskéer i 2013. Derudover fik man i Slagelse nej til et lignende ønske i 2015.

Dermed er 8 ud af de i alt 27 tyrkiske moskéer i gang med at ekspandere deres virke i Danmark – eller har ønsker om det.

I Roskilde er det planen, at den nye Ayasofya-moské med to minareter indvies inden for de kommende måneder.

.

Angstneurotiske tilstande spredes let til andre med en skadet psyke.

Således er Dansk Folkeparti blevet partiet til fremme af angstneurotiske tilstande i Danmark.

.

Dansk Folkeparti kræver at udenlandsk finansiering af religiøse bygninger bliver standset.

– Vi kræver en klar tilkendegivelse fra regeringen om, hvorvidt den støtter udviklingen eller ønsker at stoppe den.

Der er ingen mellemvej her, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

.

.

Han kalder det grotesk, at kommuner giver tilladelse til moské-byggeri, når det forværrer integrationen.

– Og det er endnu mere grotesk, at regering og Folketing holder hånden under Erdogans forsøg på at islamisere Danmark og Europa.

Fælles for landets 27 tyrkiske moskéer er, at de hører under Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, som igen hører under den tyrkiske ambassade i København og det tyrkiske religionsministerium i Ankara.

For at forstå denne angst for islam skal man overordnet forstå, at Martin Henriksen, og med ham Dansk Folkeparti og de øvrige partier, alle er repræsenterende en samfundsindretning, der er ved at gå i opløsning, netop på grund af samfundsindretningen.

Der helt påviseligt skaber psykisk syge børn på samlebånd i mangel af naturlighed i opvæksten.

Martin Henriksen er ikke særligt godt begavet, og forstår det derfor ikke.

.

.

Han evner end ikke at forstå sin egen verden. Hvilket han langt fra er ene om.

Det er kendetegnende samtlige politiker, der jo alle er mere eller mindre opvækstskadet af den manglende naturlighed i samfundet. Og derfor kun evner at tale om mere uddannelse, mere vækst og ikke mindst om penge, uanset hvad der drøftes.

Denne enfoldighed er iøjnefaldende og symptomatisk for den manglende realitetssans, der igen er en konsekvens af den overordnede og nu meget udbredte narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som man oplever i Danmark i almindelighed, og i den vestlige verden i særdeleshed.

Narcissismen rummer ikke empati, og derfor ingen naturlig forældreevne, rummer ingen naturlig realitetssans, hvilket skyldes narcissismen skaber infantile mennesker, der uanset alder er alderssvarende præ-pubertetsbørn i større eller mindre dele af deres personlighed.

Hvorfor befolkningen som konsekvens oplever deres selvvalgte politiker taler hen over hovedet på dem, som befandt de sig i en anden verden.

Hvilket de psykologisk set jo netop gør!

.

.

Islam er ikke en trussel mod naturligheden.

Tværtom er hele fundamentet i islam at værne om naturligheden. Hvorfor familien for en muslim er noget af det helligste. Hvilket langt fra er tilfældet i Danmark. Hvor børnene ingen værdi har for familien. Hvorfor børnenes forældre svigter dem i stor stil til fordel for materielle ting, så som bilen, deres smartphone, fladskærme….. eller sammenfattende deres såkaldte selvrealisering.

Hvilket så via den sociale arv bliver børnenes “normalitet”, og så fremdeles med de kommende generationer.

Modstanden mod islam hos de mest opvækstskadede skyldes de ikke længere evner at genkende naturligheden, og derfor frygter naturligheden.

Denne ubevidste modstand er et velkendt fænomen i enhver psykoterapeutisk behandling.

Islam vil på samme måde kunne omforme det psykisk syge i samfundet ved at blive kontrollerende normaliteten i samfundet. Præcist som det er tilfældet i en psykoterapeutisk proces. Hvor analysanden skal have omformet sin forvrængede virkelighedsforståelse mod en realistisk virkelighedsforståelse.

Alternativet vil jo være et overvejende psykopatisk samfund.

Som forventes at indfinde sig i Danmark indenfor de næste 30 år.

Kilde: dr.dk – Kilde: kristeligt-dagblad.dk

.

Det er umuligt at skabe naturlige børn i et unaturligt samfund.

.