Det økologisk kollaps betyder, at intet – intet overhovedet – forbliver som vi kender det.

Børnene får ikke et liv som deres forældre.

Men en dødelig brutal overlevelseskamp på grund af deres forældre.

.

Drastisk tilbagegang for Europas insekter kan betyde, at der vil ske en tilbagegang i antallet af fugle

Den tid er forbi, hvor forruden på bilen er fyldt med sorte og gule pletter, der skyldes døde insekter, som havde ramt forruden. Det måske ikke noget, mange tænkte nærmere over. Sådan var det for ikke så mange år siden, når man i sommerhalvåret kørte en tur i bilen.

Men sådan er det ikke mere. Og det er ikke det dårlige vejrs skyld.

I en undersøgelse, der for nyligt blev offentliggjort i det internationalt ansete videnskabelige magasin, Science, påviste en gruppe tyske forskere, at insektbestandene i Vesteuropa er kollapset i de seneste 30 år.

En tysk forskergruppe har siden 1989 undersøgt insektbestandene i flere end 100 naturreservater rundt om i Vesteuropa. Siden 1989 er mængden af insekter målt i biomasse faldet med mere end 80 procent.

.

.

– Det er et både opsigtsvækkende og stærkt bekymrende resultat, siger den danske biolog, seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet.

Automatreaktionen vil hos mange være, at den drastiske nedgang skyldes sprøjtegifte, men det vurderer Rasmus Ejrnæs som mindre sandsynligt.

– De såkaldte neonicotinoider har en effekt og skal tages alvorligt, men som regel vil det være sådan, at når nogle insektarter dør som følge af insektgift, vil deres plads blive taget af andre arter. Her ser vi i stedet stedet en dramatisk nedgang af insekter målt i biomasse. Der er altså ifølge denne undersøgelse ikke tale om, at nogle arter har det skidt, men at de overjordiske insekter som gruppe har mistet terræn, fortsætter Rasmus Ejrnæs.

En så drastisk nedgang i mængden af insekter tyder snarere på et økologisk kollaps, tilføjer han.

.

.

Det får konsekvenser for fuglene og andre insektædere.

Såfremt den tyske undersøgelse står til troende, er det et ualmindeligt stærkt alarmsignal om, at der er noget helt galt i vores natur.

– Resultatet af den tyske forskningsundersøgelse er så opsigtsvækkende, at det bør bekræftes af andre undersøgelser, inden vi bredt accepterer det som sandheden.

Men hvis vi ser på antallet af insektædende fugle, så kan vi se, at de fleste arter også er i tilbagegang. Det kan godt tyde på, at de tyske forskere har fat i den lange ende, siger Rasmus Ejrnæs.

.

.

Hver femte bifamilie er død

Bier er afgørende for bestøvning af vores afgrøder. Men for fjerde år i træk falder bistanden.

Hver femte danske bifamilie er død i løbet af vinteren. Det er nu fjerde år i træk, at bidøden vokser. Det viser Danmarks Biavlerforenings årlige vintertabsundersøgelse.

Bierne laver ikke bare honning. De har en langt vigtigere betydning som bestøvere af afgrøder. Alene herhjemme anslås den landbrugsmæssige værdi til omkring en milliard kroner.

.

Skal vi overleve som menneskehed, skal vi helt konkret udrydde årsagen til problemet.

.

– Biernes tilbagegang skyldes mange ting. Der er mangel på føde til bierne i et landbrug med store marker med én slags afgrøder. Der er mangel på læhegn mellem markerne, som bierne før kunne spise fra, siger Knud Graaskov, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

– Dertil kommer sprøjtemidler, som skader bierne, og endnu værre udrydder det blomstrende ukrudt, som bierne før kunne æde fra forår til efterår. Desuden spiller varroamiden, der angriber bierne, også en stor rolle, siger han.

Ud over den generelle bidød har en række biavlere i år oplevet nærmest et kollaps i deres bifamilier. Hos biavler Asger Øxenhave på Lolland overlevede kun 11 af hans 179 bifamilier vinteren. Samme fænomen ses andre steder rundt i landet.

– Af mine op mod 100 bifamilier er halvdelen døde denne vinter, siger den erfarne biavler Jens O. Svendsen fra Kongeå Biavl i Gredstedbro nord for Ribe.

.

En dag, om ikke så længe, vil de eneste levende lyde vi vil høre, være dem mennesket selv laver.

.

På grund af bidøden har Danmarks Biavlerforening nu igangsat et nyt overvågningsprogram blandt sine knap 6000 medlemmer.

Det indebærer blandt andet et korps af overvågningsbigårde, hvor biavlerne skal holde ekstra øje med tegn på sygdomme og skadevoldere.

– Vi vil følge udviklingen tæt, så vi kan varsko de øvrige biavlere, hvis der sker noget, der ser truende ud, siger Knud Graaskov.

Samtidig er der de seneste år kommet nye og bedre metoder til at screene for et meget stort antal pesticider. Når bierne har berøring med mange forskellige planter, opstår der også cocktaileffekter, som kan være skadelige.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Klimaet: Dyrene er på vandring mod nord på grund af varmen, og snart kommer klimaflygtningene sydfra

.