Det norske Fremskrittspartiet ønsker ulven udryddet

Både den norske og danske regering beviser, at naturen ikke kan beskyttes i et demokrati.

.

Rovdyr-forliget fra 2011 har ikke nået målet om lavere konfliktniveauer i distrikterne, siger Frps Terje Halleland. Han synes det er tid til at tænke igen.

“For det første håber vi, at de øvrige partier i Stortinget er enige og enige om, at Rovdyr-forliget skal vurderes. Vi mener, at der er grund til at spørge, om forliget virkelig har bidraget til at bremse konflikterne og begrænse skader på husdyr,” sagde Halleland til NTB.

FRP-repræsentanten mener selv han er klar over, hvad han mener: Rovdyr-forliget i 2011 og ulv-aftalen, der fulgte i 2016, tager for meget hensyn til naturens rovdyr på bekostning af landbrugets husdyr og fjerkræavl.

Kritisk til ulvezone

Da Stortinget nåede til enighed om et Rovdyr-forlig i 2011, var to nøglespørgsmål uklare: Evaluering og mulig ændring af ulvezone og bestemmelse af et nyt mål for ulven i Norge.

Fem år senere kom de to daværende regeringspartier Fremskrittspartiet og Høyre til enighed med Ap og KrF om at fastsætte et mål for ulve på fire til seks nye ulve om året og foretage visse ændringer i den såkaldte ulvezone.

SV, MDG og Venstre var uden for aftalen, ligesom Sp, der netop havde den modsatte grund til at sige nej.

Fremskrittspartiet mener nu, at det er på tide at gennemgå hele ideen om en ulvezone igen.

“Vi erkender, at der er et stort flertal i befolkningen der for ulve i Norge, men hvis det viser sig, at ulvene er blevet rene reserver for ulve, skal vi revidere spørgsmålet igen,” siger Halleland.

.

.

Licens

Hallelands partifælle Morten Ørsal Johansen, der sidder i det norske parlaments ernæringsudvalg, mener, at målsætningen med evalueringen af ​​Rovdyr-forlig skal være, at det ændres markant.

– Målene for antallet af bjørn og jærv er for høje, og ulvezonen skal helt fjernes. I princippet mener jeg ikke, at det burde være et nationalt ansvar for Norge at tage sig af den skandinavisk ulvebestand,” sagde han.

Johansen indikerer, at mange der bor i nærheden af ​​ulve, oplever frygt.

“Frygten er ikke nødvendigvis fakta-baseret, men jeg forstår, at folk frygter for at sende deres børn ud at lege eller lade dem gå i skole alene, hvis der ulve i området,” siger han.

Johansen mener, at regeringen bør overveje at åbne for salg af jagtlicens på ulv til udenlandske jægere, og mener, at en sådan jagt vil være meget populær.

“I vores partiprogram siger vi, at vi skal have en bæredygtig stamme af bjørn, jærv, los og kongeørn. Der er ikke noget om, der skal være ulve”, argumenterer han.

Kilde: nrk.no

– Hauser opp rovdyrkonflikten for å tjene penger

.

Dansk Folkeparti har en ligeså psykisk syg holdning til naturen

.