Det højreekstreme Venstres forhold til naturens rovdyr

.

Søren Gade, kendt for sit narcissistiske ”Far her. Jeg er jo direktøren for det hele”, er tilhørende Venstres ekstreme højrefløj, der med Inger Støjberg som næstformand, bliver stadig mere ekstremt. Således blot til orientering.

Søren Gade har tidligere i Holstebro Dagblad gjort gældende, at det skal være lovligt at skyde ligefrem: ”blodtørstige ulve”. Hvad Asger Christensens rolle, som medskribent, er i den sammenhæng, hvis interesse siges at være Cykler med Team Rynkeby og Skleroseforeningen, ved jeg ikke. Men han skal vel bare give folk indtryk af det bragte er meget seriøst. For i samme åndedrag hånes de, som vil en hel natur. Med de har iflg. Søren Gade en ”nostalgisk længsel”. Og det på et tidspunkt hvor alle ved, hvorfor antallet af arter på Rødlisten bliver flere og flere, og hvorfor der globalt varsles om en hurtigt vigende biodiversitet.

”For selvfølgelig skal det være lovligt at skyde bæveren,” skriver Søren Gade. Der er repræsenterende det samme Venstre, der i april 2018 blev irettesat af Vildtforvaltningsrådet for at blåstemple folk som Mourits Troldtoft tager sagen i egen hånd. Det tilkendegav Vildtforvaltningsrådet, som rådgiver for dengang fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), for miljøminister var han ikke bestemt ikke, om forvaltning af ulve. (Altinget, 24. april 2018).

I den forbindelse blev bl.a. fremhævet Uffe Ellemann-Jensen (V), Thomas Danielsen (V), Kristian Pihl Lorentzen (V), der i læserbrev (30. okt. 2019) i denne avis gjorde gældende: ”Fredet eller ej i EU. Blodtørstige ulve, der angriber og flænser folks tamme husdyr skal i min optik kunne skydes en kugle for panden lovligt.” Manden røber i denne ene sætning, sin enfoldighed. For alle ved efterhånden, at ulven ikke går efter får i ulvesikre indhegninger, der er i orden. Og de steder, hvor ” Blodtørstige ulve, der angriber og flænser folks tamme husdyr” er alle steder, hvor der enten helt manglede indhegning til vandløb, eller så ringe vedligeholdt, at ulven ubesværet kunne hoppe over eller krybe under ”indhegningen”.

Det er således det selv samme Venstre, som tidligere i naturbeskyttende kredse blev omtalt som ”Bonde-mafiaen”, hvilket er helt sammenfaldende med de ovennævnte tilkendegivelser omkring ulven, hvorfor det ikke kan komme bag på nogen, at Venstres højreekstremister ønsker jagt på bæverne, der med sin naturlige adfærd er berigende for biodiversiteten. Hvilket naturligvis ikke har Venstres interesse, da der ikke er profit at score på en langt mere urørt natur, hvor træfældning og jagt ikke skal have plads, men hvor naturen selv tager over. Og helt modsat den naturfjendtlige holdning, som Søren Gade og for øvrig hans lokale lidelsesfælle Erik Poulsen (V), er en stærkt medvirkende årsag til vi det land i verden, der har mindst natur.

Jeg gør sandt at sige mit bedste for at undertrykke min dybeste foragt for partiet Venstre, og lykkedes det ikke helt kan det skyldes, at jeg gennem et langt liv som aktiv naturbeskytter har set natur forsvinde i stor stil grundet venstre kommuners kapitalistiske indfaldsvinkel til natur og klima.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

.