Det gode spørgsmål: Hvad er planen, Mette Frederiksen?

 

Mette Frederiksen: Naturligvis lover jeg ikke mere før valget, end jeg kan trække det meste af det tilbage efter valget…!

Man skal være barnlig naiv at hoppe på den limpind. Og de findes, der ikke er klogere. Det er da også disse infantile mennesker, Mette F håber på er loyale tilbedende, som også Donald Trump har sine loyale tilbedende.

I mange kredse drøftes statsminister Mette Frederiksens politiske mediestrategi, som af gode grunde er meget påfaldende, men også meget planlagt på et niveau, der nok ligger en del over Mette Frederiksens intelligensniveau, lige hvad det angår.

De mange selvportrætter er en vigtig del af manipuleringen. Som reklamerne er det for salget.

Mette Frederiksen er født 19. november 1977, og dermed et barn af curling-generationerne, der i dag er den mest udbredte mennesketype, og grunden til vi i dag har et overvejende narcissistisk personlighedsforstyrret samfund, og i konsekvens grunden til de mange psykisk syge børn.

Et stadig mere iøjnefaldende fænomen er de mange højtuddannede specialister i psykologi, der forventes at kunne påpege årsagen til de stadig flere psykisk syge børn og unge. Men det kan de tydeligvis ikke.

Men så langt så godt omtales samfundet i det mindste som “narcissistisk”, hvilket røber nogle af de højtuddannede specialister i psykologi i det mindste har forstået lidt af det hele.

Lidt baggrundsforståelse….

Mette giver den som “mor” for curlingmødrene, der som børn manglede en nærværende mor.

Den narcissistiske personlighedsforstyrrelse er en alvorlig kronisk sindslidelse, der fratager mennesket dets naturlige evne til sanselig empati, og dermed dets forældreevne. De bliver så at sige følelsestomme individer, der i mangel af naturlig personlighedsdannelse, lader som om de har en sådan.

Den narcissistiske personlighedsforstyrrelse kan groft opdeles mellem selvudslettende og grandiose mennesketyper, der adfærdsmæssigt enten underspiller eller overspiller, for at få opmærksomhed.

I overført betydning for at få den naturlige opmærksomhed, som et hvert barn skal have, for selv at blive et helt naturligt sansende menneske. I mangel på naturlighed har de narcissistisk personlighedsforstyrrede ingen naturlighed at give deres børn.

Hvilket så er grunden til vi i dag har et overvejende narcissistisk personlighedsforstyrret samfund, og i logisk konsekvens de mange curlingforældre, der er foruden realitetssans.

 

Den usynlige ven

Jeg har naturligvis ikke kunnet følgende samtlige debatter om Mette Frederiksens større eller mindre magtarrogance. Men jeg undrer mig over, at man i de mange drøftelser om hendes mediestrategi forbigår hendes gode ven og bedste støtte.

.

.

DR-udsendelsen: Hvad var planen Martin Rossen?

Folketingsvalget 2019

Statsministeren: Tak til folketingsgruppen. Til vores hovedbestyrelse. Og til min nærmeste, igennem 8 år, nære ven, og min vigtigste rådgiver, Martin Rossen.

Tidligere højre hånd for statsministeren, Martin Rossen, er blevet kendt for sin magt, sine strategiske evner og for aldrig at have givet et interview. Han har fået æren for at have ført socialdemokratiet til regeringsmagten.

Hvor stor magt han havde er der vist ingen tvivl om, men hvor stor magt han stadig har, som statsministerens usynlige og største støtte, må da nok siges at være… det gode spørgsmål?

Intervieweren i programmet, Michael Jeppesen, er en langt mere skarp analytiker, end han med sin tilsyneladende lidt drenget, og sin tilsyneladende lidt overfladiske facon, giver indtryk af, og det får Martin Rossen til at føle, det er ham, der har kontrollen over situationen, og kommer i sin selvtilfredshed selv ind på, at det er ham magtpåliggende, at det er Mette Frederiksen, der alene står og falder, om strategien ikke lykkedes.

Da jeg studerede psykologi, kom jeg i kontakt med to brødre i forbindelse med mit arbejde, der var midt i 30érne, hvis far var rendyrket psykopat, og dermed grunden til brødrene havde udprægede karaterafvigende problematikker, men på hver deres måde. Storebroren var den grandiose, den let antændelige og var helt reelt livsfarlig. Hans bevægelser mindede mest af alt om en stor gorilla i læderjakke. Hvorimod lillebroren var den selvudslettende, og var ikke specielt iøjnefaldende.

Jeg vandt begges tillid, hvilket gjorde lillebroren i en snak fortalte dels om deres opvækst med en helt igennem brutal far, men nok så interessant om sine særlige evner til at manipulere mennesker, så han fik magt over dem. Og det ved, som han fortalte, at han var lynhurtig til at fornemme styrker og svagheden hos andre, hvor han så stille og roligt manipulerede de psykiske svagheder større og større, så vedkommen blev mere og mere hjælpeløs, og i takt hermed mere og mere underdanig. Modsat hans storebror, der bankede folk sønder og sammen for at have følelsen af kontrol.

Som børn var storebrorens reaktion mod faderens aggressivitet, hvor lillebroren overlevede ved at blive meget sansende faderens humør, for i tide at være særdeles eftergivende for ikke at provokere faderen. Som voksne er begge brødrenes ubevidste reaktioner uforandrede, selv om situationen er en ganske anden, og faderen for længst er død. For begge handler det ubevidst om at have kontrollen i kontakten med andre mennesker (i overføringen deres far).

Et år efter begik lillebroren selvmord grundet dybe frustrationer, der meget ofte er en følgekonsekvens af psykopatien, ved at springe ud fra 15 sal fra et højhus. Storebroren fik jeg indlagt helt frivillig på psykiatrisk hospital i Risskov. Jeg har ikke længere kontakt med ham, og ved derfor ikke, om han stadig er i live. Hvilket jeg gætter på han ikke er.

Den falske kærlighed, man fik som barn, bliver ligeså falsk, som opvæksten, når pågældende i tilknytning med andre mennesker giver sig ud for at være kærlig. For de kan selvsagt ikke give en dybtfølt kærlighed videre, om man ikke fik en dybtfølt kærlighed som barn.

Men hvor om alting er, så er det noget jeg altid tager i betragtning, når jeg analysere.

I udsendelsen, der kan ses her, kommer der da også påfaldende ting frem, som jeg hæftede mig særligt ved…

Intervieweren i programmet, Michael Jeppesen, sidder sammen med Martin Rossen på en altan, og hyggesnakken går, og så tager det ene ord det andet… Se med fra:  4:10 – 8:33

– Om den opvækstbetinget tvangstanke fra 16:00 – 24: 36

– Om strategiplanerne fra 25:53 – 28:37

Samt til sidst depressionen 33:40 – 38:40

.

Det er den rene børnehave

Enfoldig miljøminister er en trussel mod sårbar dansk art….

.