Det er ikke terror at bekæmpe årsagen til klimaændringerne med alle midler…..!

Vil man beskytte naturen og klimaet skal man ikke stemme på borgerlige partier.

Uden derved at tillægge venstrefløjen en meget større vilje.

Men enfoldigheden er ubetinget størst på højrefløjen!

.

.

Videnskabelige fakta har det med at prelle af på Donald Trump, som vand på en gås, og derfor forventes det heller ikke seneste ny chokrapport om klimaforandringerne at få større konsekvenser for USA’s miljøpolitik.

Til gengæld bliver det så et yderligere spadestik, der undergraver præsidentens troværdighed, der ifølge en ny måling fra CNN er begyndt at lide hårdt under de seneste måneders kaos og krise i Det Hvide Hus.

.

.

Mens den amerikanske præsident, Donald Trump, har forladt Washington og er på en 17 dage lang arbejdsferie i sin golfklub i New Jersey, er endnu et læk sluppet ud af hans administration.

En klimarapport, som er en del af USA’s nationale klimavurdering, og som Kongressen giver mandat til hvert fjerde år, er blevet lækket til den amerikanske avis The New York Times.

Vel og mærke inden rapporten er blevet godkendt af præsidenten.

.

For mange blev det en meget bekostelig køretur.

Men det er intet mod, hvad klimaændringerne kommer til at koste hele verden!

.

I rapporten kan man ifølge avisen læse, at temperaturen i USA er steget drastisk siden 1980.

Den gennemsnitlige temperatur i USA er steget hurtigt og drastisk siden 1980, og de seneste årtier har været de varmeste i de seneste 1.500 år, ifølge den seneste føderal rapport om klimaændringerne, som nu afventer godkendelse fra Trump administrationen.

“Beviserne for et skiftende klima finder vi i overflod, fra atmosfærens top til havets dybder”, lyder det i et udkast til rapporten. Et kopi af den er blevet tilsendt The New York Times.

Forfatterne bemærker, at tusindvis af undersøgelser udført af titusinder af forskere har dokumenteret klimaændringer på land og i luften. “Der er mange beviser på, at menneskelige aktiviteter, især udslip af drivhusgasser (CO2), primært er ansvarlige for de observerede klimaændringer”, skriver de.

.

.

Rapporten konkluderer, at selv om mennesket straks stoppede udslippet af drivhusgasser i atmosfæren, vil verden stadig opleve en yderligere temperaturstigning på mindst 0,50 grader Fahrenheit (0.30 grader Celsius) i løbet af dette århundrede sammenlignet med i dag. Den forventede faktiske stigning, fortæller forskere, vil være så meget som 2 grader Celsius globalt.

Den tilsyneladende lille forskel i de globale temperaturer kan gøre en stor forskel i klimaet: Forskellen mellem en stigning i de globale temperaturer på henholdsvis 1,5 grader Celsius og ​​2 grader Celsius kan vil betyde længere og alvorligere varmebølger, mere intense regnvejr og hurtigere nedbrydning af koralrev og lignende konsekvenser.

Hvilket igen vil ændre økosystemerne på helt uforudsigelige måder.

Blandt de mere signifikante af undersøgelsens resultater er, at det er muligt at udlede ekstremt vejr som konsekvens af klimaændringer. Feltet kendt som “attribution science” har udviklet sig hurtigt som reaktion på de stigende risici ved klimaforandringerne.

.

.

Forskere frygter, at Trump-administrationen kan finde på at ændre på eller undertrykker rapporten. Hvor andre de er lige så bekymrede for, at udkastet til rapport samt den større nationale klimaanalyse slet ikke vil blive offentliggjort.

Den tidligere Bush Jr-regering blev taget i at manipulere klimarapporterne.

Modsat hans far for 27 år siden, der i det mindste anerkendte problemet..!

.

.

I hele udkastet til rapporten vurderes det er “ekstremt sandsynligt”, at mere end halvdelen af ​​den globale gennemsnitlige temperaturstigning siden 1951 kan knyttes til menneskelig indflydelse.

Undersøgelsen omfatter hvert hjørne af USA og finder, at det hele er berørt af klimaændringer. Den gennemsnitlige årlige temperatur i USA vil fortsætte med at stige, skriver forfatterne, hvilket gør de seneste rekordår bliver “relativt almindelige” i den nærmeste fremtid. De projekterer med stigninger på 5,0 til 7,5 grader Fahrenheit (2,8 til 4,8 grader Celsius) i det sidste århundrede afhængigt af niveauet af fremtidige udledninger.

Man kan også læse, at de seneste årtier har været de varmeste i 1500 år.

.

.

Forskerne i rapporten konkluderer, at amerikanerne føler forandringerne af klimaet lige nu, og det går direkte imod tidligere udsagn fra Trump og medlemmer af hans regering.

Der har hævdet, at det menneskelige bidrag til klimaforandringerne er usikkert, og at det er begrænset, hvad man kan sige om effekterne af klimaet i fremtiden.

Donald Trump har skabt forargelse blandt verdensledere ved blandt andet at melde USA ud af den internationale klimaaftale, der blev indgået i Paris.

I aftalen forpligter landene sig til at stræbe mod at sænke den globale temperatur, så de livsfarlige klimaforandringer muligvis kan undgås.

Men den amerikanske præsident mente, at USA var blevet snydt i aftalen, som den tidligere amerikanske præsident, Barack Obama, var med til at indgå.

.

Vi skriver nu på det sidste kapitel i menneskehedens historie.

.

Kilde: nytimes.com

.

Klimaændringerne vil snart tvinge milliarder af mennesker mod nord.

.