Det er ikke IS, der truer menneskeheden… Det er varmen..!

Klimaet 2016

.

Undersøgelse afslører større klimapåvirkninger af 2C temperaturstigning

Onsdag, den 21. april 2016

.

Analyse af forskellen mellem 1.5C og 2C opvarmning finder, at den ekstra 0.5C vil betyde ekstremt vejr med længere hedebølger, mere omfattende tørke og trusler mod afgrøder og koralrev, samt flora og fauna i det hele taget.

En forskel på en halv grad celsius kan knap være mærkbar dag til dag, men forskellen mellem 1.5C og 2C i forbindelse med den globale opvarmning er et markant skift til en ny, og meget farligere klimasitiuation, ifølge den første omfattende analyse af problemet.

Forskerne fandt en yderligere 0.5C ville føre til længere hedebølger, større tørke i troperne, reduceret høstudbytte og alle koralrev vil komme i alvorlig fare.

.

.

I forbindelse med den globale klimaaftale aftalt i Paris i december lovede man at “holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til et godt stykke under 2C i forhold til det førindustrielle niveau, og iøvrigt fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1.5C.” Sårbare lande, såsom lavt liggende øer, har advaret om, at en 2C stigning af klimaændringerne vil udrydde deres nationer fra landkortet.

Forståelse af de forskellige påvirkninger fra 1.5C til 2C af opvarmning har gjort det mere presserende i forhold til de seneste rekordhøje temperaturer, hvor 2014 og 2015 bryde med langsigtede forudsigelser og ikke mindst de seneste måneders dundrende mod endnu større stigninger. I februar, var den globale temperatur på 1.34C over gennemsnittet 1951-1980, ifølge Nasa data.

Den nye forskning er blev offentliggjort i tidsskriftet Earth System Dynamics, og den ledende forfatter Carl Schleussner, der er videnskabelig rådgiver på Climate Analytics i Tyskland, sagde: “Vi analyserede de klimamodeller, der anvendes af Intergovernmental Panel on Climate Change, der medtager 11 forskellige indikatorer, herunder ekstreme vejrforhold, vand tilgængelighed, høstudbytter, koralrevenes nedbrydning og havstigning. Vi fandt signifikante forskelle på en stigning fra 1.5C og til 2C for alle de påvirkninger af naturelementerne, vi målte på. “

Forskerne fandt: “at de varme-relaterede ekstremer, på blot en ekstra 0.5C, markerer forskellen på den øvre grænse for nutidens naturlige tilstand og en ny, der især vil ramme de tropiske områder.”

.

Sult bliver også radikaliserende en hel verden

Afrika Burkina-Faso

“Det er en katastrofe«: børnene bærer byrden af den ødelæggende tørke i det sydlige Afrika

.

Analysen viste, at de regionale tørre perioder er steget med 7% med en 1.5C opvarmning, men vil øges til 11% med 2C, mens havoverfladen stiger med 10 cm mere i det varmere scenarie. Nogle områder vil være mere påvirket end andre med, for eksempel vand tilgængelighed i Middelhavslandene falder med 9% under 1.5C af opvarmning, men 17% under 2C.

Forskningen fandt høstudbyttet kunne stige på nogle af de høje breddegrader, hvor de “tropiske områder som Vestafrika, Sydøstasien, samt det centrale og nordlige Sydamerika forventes at stå over for betydelige lokale fald i udbyttet, især for hvede og majs. “

Koralrev, der er vitale yngleområder for mange fisk, som folk er afhængige af til mad, ville blive særligt påvirket af en ekstra 0.5C opvarmning. “I et 2C scenarie, kan næsten alle tropiske koralrev forventes at være i risiko for alvorlig nedbrydning som følge af temperatur-induceret blegning fra 2050 og frem.” De bliver reduceret med 70% i 2100 i forhold til 1.5C scenariet, vurdere forskerne.

.

klima jesper

Jesper Theilgaard

19. april kl. 22:19

 

OK – vi vidste det godt fra de japanske globale temperaturdata – sikken en varmerekord. Men når man ser søjlediagrammet (i linket herunder) fra amerikanerne kan man kun sige, at nu må temperaturen falde, fordi el Nino fader ud – men spørgsmålet er jo – vil det ske?

Det er forskerne heldigvis enige om, men hvor meget vil ingen rigtig ud med – forståeligt nok!

Det bliver (alt for) spændende at følge.

Klimaet Japan 2016

.

Jacob Schewe, en fra forskerholdet, der arbejder ved Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, sagde: “Der er naturligvis nogle forskere, der hævder, at der kun er lidt forskel i klimaændringernes virkninger mellem 1.5C og 2C. Men faktisk er det nødvendigt at tage højde for naturlig variation, modellernes usikkerheder og andre faktorer, der kan skjule billedet af de faktiske forhold. Det har vi taget højde for i vores undersøgelse, og ved at fokusere på nøgleindikatorer på regionalt plan, kan vi klart vise, at der er betydelige forskelle i virkningerne.”

Prof Nigel Arnell, ved University of Reading, UK, som ikke var involveret i forskning, hilste den nye undersøgelse velkommen: “Denne undersøgelse viser, at konsekvenserne i 2100 er mindre under en 1.5C temperaturstigning i verden, end under en 2C temperaturstigning i verden, og at forskellen er større for nogle sektorer end for andre.

“Undersøgelsen viser også, at ændringerne over tid er meget vigtige at forstå i forhold til de fremtidige virkninger, herunder for virkelig at forstå forskellene mellem en 1.5C og en 2C verden. Vi er nødt til at arbejde med mere omfattende globale klimamodeller med lavere satser for opvarmning, end dem vi hidtil har anvendte for at se, hvordan klimasystemet reagerer.”

Kilde: theguardian.com

.

klima storm

Klimaændringerne accelererer menneskeheden i afgrunden – Er Islamisk stat eneste redning?

.