Det empatiske og det uempatiske menneske

Der er naturlige lovmæssigheder at forstå.

 

Abemennesket og menneskeaben

Er beslægtede, og vil forblive at være det.

.

Når man studerer naturens mange arter er forudsætningen naturligvis, at man studerer det som arterne ér, og ikke dét man gerne vil arterne skal være.

.

Det gælder dog ikke for arten, Homo sapiens. For her vender man logikken på hovedet. For denne art studeres med det sigte, at arten skal være dét, man gerne vil den skal være. Og ikke dét som arten ér…..

Nemlig en Homo sapiens.

Og dermed en art, blandt mange arter. Der alle på hver deres måde er højt specialiseret til at overleve i naturen.

Nedenstående indslag er omhandlende begrebet: Empati

De to antropologer i udsendelsen, Rane Willerslev og Nils Buband, begge professorer i Antropologi ved Moesgaard i Århus, snakker og snakker, og det de siger, bliver mere og mere forvrøvlet. Det samme ville være tilfældet, dersom det var psykologer eller biologer, der drøftede emnet.

For hvad ved psykologerne om Homo sapiens biologi, og hvad ved biologerne om Homo sapiens psykologi?

 .

Ligeså lidt som Sigmund Freud og Charles Robert Darwin. Der hver med deres faglige indfaldsvinkel netop studerede Homo sapiens.

Havde disse to forskere nu talt sammen om deres forskning, da ville de måske havde opdaget, at de i virkeligheden studerede den samme art. Hvorfor begrebet: Freudiansk-darwinisme i dag ville havde været den eneste måde at forstå Homo sapiens på.

Men det skete så ikke, hvorfor forskerne den dag i dag, stadig kæmper en håbløs kamp med at forstå sig selv, menneskene, samfundsindretningen og helheden.

 .120815050045-syria-8-15-06-horizontal-gallery

.

Modsat alle andre arter, så vidt vides, er Homo sapiens den eneste art, der er bevidst om sin egen eksistens. Arten ved derfor, at den en dag vil dø. Det tænker de andre arter ikke på. Hvorfor de ikke gør sig denne bekymring. Derfor er psykologien anderledes hos Homo sapiens, end hos dens nærmeste slægtning Chimpansen (Pan troglodytes).

Og derfor grunden til biologerne skal forstå psykologien for at forstå Homo sapiens. Omvendt skal psykologerne forstå biologien for at begribe årsagen til, at menneskene stedse bliver mere og mere psykisk syge.

Som freudiansk-darwinist ved man naturligvis, at intet er tilfældigt. Alt i naturen spiller perfekt sammen. Hvorfor man straks bliver analyserende, når det ikke er tilfældet.

For så er der noget galt!

Den eneste af alle arter, som handler i modstrid med naturens psykologiske og biologiske love er Homo sapiens. Det er den eneste art, der er opformerende det psykisk syge i bestanden.

Det findes ikke hos nogen anden art i naturen.

Denne forskel skyldes netop den manglende empati.

.

Empati er evnen til at sanse artsfællerne, herunder egen yngel. Det er kun de højest specialiserede arter, der har denne sanselighed for omgivelserne. Og for Homo sapiens er det meget tydeligt, at evnen til empati har noget med den sociale arv at gøre.

Hvorfor Homo sapiens er den eneste art, der er opformerende det psykisk syge.

.

Ungerne hos både mennesket (Homo sapiens) og hos eksempelvis Chimpansen (Pan troglodytes) har det tilfælles, at de fra før de fødes ubevidst går i symbiose med moderens psykiske tilstand. Som lagres i det psykiske ubevidste. Således de ubevidst som voksne giver den psykiske tilstand de selv fik som unger, videre til deres unger.

.

Det sker alt sammen ubevidst.

Det er således evnen til empati der gør, at artsfællerne hos eksempelvis Chimpansen (Pan troglodytes) kan sanse, og dermed aflæse, hinandens fagter og lyde. Vi kender det selv under begrebet: “førstehåndsindtryk”. Psykoanalytisk aflæser psykoanalytikeren alene analysandens (klientens) nonverbale, ubevidste adfærd.

.

 5040514-bt

Helt på samme måde aflæser vi alle ubevidst hinandens adfærd.

.

Men mennesket evnede modsat alle andre arter, at skabe sig helt unaturlige opvækstmiljøer. Hvilket har den konsekvens, at den sociale arv nu sender de psykiske afvigelser, som er konsekvensen af den stadig mere unaturlige opvækst / samfundsindretning, videre til næste generation. Der ligeledes vil sende det psykisk syge videre til de kommende slægtled. Det er grunden til den vestlige verden i dag er overvejende narcissistisk personlighedsforstyrret.

Den narcissistiske personlighedsforstyrrelse er en særdeles alvorlig personlighedsforstyrrelse. Der blandt andet ikke rummer – Empati!

Det er derfor forudsigeligt, at menneskene mister evnen til at danne par, singlerne bliver flere og flere, skilsmisseprocenten er ekstrem høj, hvorfor de infantile mennesker er blevet så mange, at de opleves som det normale, og grunden til at forældreevnen i dag er blevet et skuespil.

Der slet ikke er det, som man gerne vil forældreevnen skal se ud som om.

Således rummer de psykologiske lovmæssigheder evolutionens love:

Dét, der ikke er til artens bedste skal udryddes! 

.

Da psykologerne ikke forstår biologien, da holder de med deres uvidenhed det psykisk syge i live. Og det med den konsekvens, at man skabet det karakterafvigende personlighedsforstyrrede menneske. Eller det i daglig tale….

Det psykopatiske menneske!

.

Natursyn: Empatiens sorte side

Sendt: DR P1, I dag, Start kl. 13:03 – Slutter 13:45

Engang troede vi, at kun mennesker viser empati. Vi tog fejl: Dyr kan også være empatiske. Engang troede vi at empati kun var smuk og positiv. Vi tog fejl: mennesker kan skade andre når de udøver “taktisk empati”. Også taktisk empati har antagelig sine rødder i dyreriget. Tilrettelæggelse: Jens Olesen.

 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/natursyn-70#!/00:03

.

Sharia er Edens Have

https://holmskjold.net/sharia-er-edens-have/

.

.