Det bliver en krig at overleve (2)

Dette er den største religiøse udrensningsstrategi, der nogensinde er blevet planlagt i menneskehedens historie,”

 .

Jürgen Todenhöfer har brugt 10 dage sammen med IS, og beskriver sine indtryk af kalifatet, der er under opbygning på en og samme tid med, af det angribes af den vestlige verden.

Der ser sig selv som det bedste, der er overgået mennesket siden profetens saws tid. Hvorfor de ingen respekt har for andre samfund, der ikke er som den vestlige verden.

Hvilket det vil sige den hvide mands verden.

I denne verden er kapitalismen den eneste gud, og den teknologiske udvikling kapitalismens budbringer.

.

Og konsekvenserne er da også til at få øje på! 

DEADLY WEATHER: The Super-Storms (720p)

Offentliggjort den 01/09/2014

Der er en natur at forstå!

.

Det sidste kapitel

Skrevet for 27 år siden

Når Fredningsstyrelsen i bogen ”Status over den danske plante- og dyreverden” finder anledning til også at medtage grøftekanterne som værende af ikke ubetydelig interesse som ”naturområder” for den vilde flora og fauna, så er det blot endnu en tilkendegivelse af, at menneskenes ældgamle kamp mod de før så overvældende naturkræfter nu langt om længe er ved at være vundet. Naturen ligger i dag så at sige døende for vore fødder, i en sådan grad, at man i dag må medregne de sidste grønne strimler langs vejene, for derved at sikre naturens vilde dyr, fugle og planter steder, hvor de kan overleve!

Først nu i ellevte time er vi mennesker måske ved at forstå, at vi i kampens hede måske også har dolket os selv i ryggen. At vi mennesker som art i ét og alt er afhængig af naturen og dens vilde dyre-, fugle- og planteliv.

Nok er Skivholme og Skovby kun en lille del af dette langt større naturproblem. Men ”udviklingen” her, som så mange andre steder i øvrigt, understreger blot de afstedkomne naturødelæggelser og den udtalte mangel på forståelse for de økologiske sammenhænge i naturen.

Måske har vi indtil i dag kunnet undskylde os med, at vi ikke vidste bedre, at grådigheden fratog os evnen til at tænke klart. Blot kan vi ikke længere bruge disse undskyldninger. For i dag ved vi, hvorhen vinden blæser, og hvilke udsigter vi har at se frem til! Faktisk synes nutidens mennesker på mange måder at være langt ringere stillet med hensyn til at kunne overleve, end det var tilfældet for oldtiden, ja, sågar urtidens mennesker. Dengang sloges man i det mindste med en natur i balance, mens vi i dag må slås med en natur, hvis økologiske grundlag efter alt at dømme er ved at skride menneskene af hænde!

Naturens tilstand i dag er bestemt af de dispositioner, som blev draget for år tilbage, hvorimod naturens tilstand i morgen er betinget af de dispositioner, som vi drager i dag. Vi står faktisk i dag, groft sagt, med valget mellem at kunne skrive det sidste kapitel om menneskehedens historie eller at kunne skrive en helt ny bog om et menneskesamfund i balance med omgivelserne. Et valg, vi alle har stor del i. Også vi, der i dag bor og levet i Skivholme og Skovby sogne!

Bjørn Holmskjold.

Medl. af bestyrelsen. Dansk Ornitologisk Forening. Lokalafd. for Århus amt.

Bidragsyder til…

Skivholme og Skovby sognes historie fra oldtid til nutid

Jens Kongsted Lampe

Forlaget Chronos Århus

1987

.

http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ECE1690129/det-sidste-kapitel/

.

Derved bliver der også en Gud, og en Guds vilje at forstå.

Der jo netop skabte naturen og dens love.

Og til orientering til de mange, der ikke lige ved det…

Herunder den hele vestlige verden….!

Så overruler naturens love samtlige menneskeskabte love!

Det betyder, at alt, og det uanset hvad man går rundt og tror, der ikke kan underbygges af naturens love, vil være i strid med Guds vilje.

Til religionerne, der måtte tro noget andet, da kommer de til at tro om igen. Det samme gælder videnskaberne, der måske tror de ved, men som intet har forstået af det hele.

.

Da Gud nedsendte sin vilje til mennesket, da var Guds vilje naturligvis i fuld overensstemmelse med naturens ufravigelige love.

Det siger sig selv!

Hvorfor naturens love er afspejlende Guds vilje.

Hvor islam er i overensstemmelse med naturens love, og dermed i overensstemmelse med Guds vilje.

Der er den vestlige verdens forståelse af naturens i øvrigt velkendt biologiske og psykologiske love helt i modstrid med naturens love.

Derfor paradokset:

Hvor det er Islam, der ved.

Der bliver det Vesten, der tror.

.

 Det er derfor ikke den muslimske verden, der er nogen trussel mod menneskehedens overlevelse….

 ..

Det er den hvide mands verden derimod!

DEADLY WEATHER: Monstrous Typhoons (720p)

Offentliggjort den 01/09/2014

.

Derfor bliver det en krig at overleve…!

Without water, life cannot continue | World Vision – YouTube

Offentliggjort den 7. dec. 2012

.

Når man ikke vil se på konsekvenserne i sin helhed, bliver alle betragtende detaljen. Her bliver følelserne nu dikterende, at vandet er vigtigere for de få, end for de mange.

“Islamisk Stat”

Offentliggjort den 21/08/2014

Mød den dansk Eziditroende kurder Bassah Khalaf. Hun fortæller om Ezidier religionen- den ældste monoteistiske religion- nu hvor dets folk er udryddelsestruet af “islamisk stat”. Du får også et indblik i den nuværende konflikt.

 

Man kan ikke få en bedre verden med et demokrati, hvor mennesket tillades at stemme til egen fordel. Derved opformeres kun en stigende egoisme. Hvorfor er den vestlige verden er fokuserende på individet, og ikke på helheden.

I naturen kommer arten før individet!

I islam kommer Guds vilje før mennesket!

Det er derfor ikke en tilfældighed, at kapitalismen i den vestlige verden kommer før naturødelæggelserne og klimaændringerne!

.

Det bliver en krig at overleve…..!

https://holmskjold.net/det-bliver-en-krig-at-overleve/

.

Det bliver en krig at overleve (3)

https://holmskjold.net/det-bliver-en-krig-at-overleve-3/

.