Det begyndte i en ung alder

.

Freudiansk-darwinisme

Vejen til helhedsforståelsen
går via sammentænkningen af naturens
freudianske (psykologiske) og darwinistiske (evolutionære)
lovmæssigheder.

 

 

Charles Darwin
Sigmund Freud

Det hele begyndte i en ung alder med en stor interesse for naturen, der afstedkom, at jeg i mere end 20 år meget aktivt kæmpede en kamp for at beskytte naturværdierne mod menneskets evindelige overgreb på dem.

Trods stor indsats lykkedes det ikke.       

.

Undervejs i dette forløb gik jeg og funderede over, hvorfor der i dyrenes verden var en så gennemført orden, der ikke var til at øjne i abemenneskets (homo sapiens) verden. Kom vi måske ikke af den samme naturlighed?

Med de darwinistiske briller på kunne jeg ikke finde nogen forklaring på de adfærdsmæssige ændringer, som mennesket, i modsætninger til alle øvrige arter, herunder primaterne, har afstedkommet fra de tidligste mennesker og til nutidens mennesker.

Derfor fattede jeg interesse for psykologien.

Ikke med en egentlig psykologiuddannelse, endsige terapeutisk arbejde for øje, men med det sigte, at jeg ville finde svar på et for mig vigtigt spørgsmål.

– – – – – – – – – – – – – – –

Tænkningen
er som et bor,
der hele tiden når ned til nye lag,
med en endnu dybere forståelse af det,
man ellers mente,
man allerede havde forstået.

Bjørn Holmskjold

– – – – – – – – – – – – – – –

Da jeg gennem min altfavnende naturinteresse havde lært mig biologien, og dermed naturlovmæssighedernes regelbundethed at kende, var det ikke svært at overføre disse til psykologien. Med den ikke så overraskende konstatering, at psykologien og biologien passer sammen som hånd i handske. Således var træningen i at forstå dyrenes nonverbale adfærd og kommunikation, den helt samme, som skulle bruges psykoanalytisk i forhold til at forstå menneskets ubevidste adfærd og kommunikation. Der var blot menneskets bevidsthed (evnen til at tænke), der skulle forstås i forhold til det nonverbale ubevidste.

Det tog mig dog alligevel 10-12 år med de så altafgørende psykologiske selvstudier, praktisk og terapeutisk arbejde med psykisk syge, iagttagelser og tænkning at nå så langt, at jeg blev opmærksom på, at det ikke er naturlovens muligheder, man skal have fokus på, men alle lovmæssighedernes begrænsninger. Hvor det helt centrale at forstå i forhold til Homo sapiens, var mor-barn forholdet og den sociale arv. For det er her det psykisk normale kan blive psykisk sygt, og hvor det psykisk afvigende da også er forklaringen på, hvorfor mennesket, i modsætning til alle de øvrige arter, har ændret adfærd fra de tidligste mennesker og frem til nu.

Denne forståelseskombination af biologien og psykologien kalder jeg i almindelighed for den:

Freudiansk-darwinistiske helhedsforståelse.

Freudiansk-darwinisme handler ikke om tro, men om viden.

.

Nemlig den viden, som kan udledes af naturens psykologiske og darwinistiske lovmæssigheder. Det betyder, at det du læser efterfølgende, altid kan kontrolleres af enhver, der har psykologisk og biologisk indsigt. Det er med andre ord den eksisterende virkelighed, der beskrives. Som på ingen måde er afvigende fra den virkelighed, som videnskaben og psykologi forstår sig selv og helheden ud fra.

Hverken mere eller mindre.

Hvis naturens love selv kunne tale, ville de fortælle det, jeg gør gældende. På samme måde, som naturens ufravigelige love, som hele menneskehedens Gud skabte, netop er ufravigelige, da de afspejler Guds ufravigelige vilje med det skabte. Af samme grund skal enhver fortolkning af Gud altid være i overensstemmelse med de naturens love, Gud skabte ufravigelige.

– – – – – – – – – – – – – – –

Det betyder kort sagt
at de samme ufravigelige lovmæssigheder gælder
uanset
hvad du tror.

– – – – – – – – – – – – – – –

Det skulle så vise sig, at denne forståelse allerede var forstået 1400 år tidligere af profeten Muhammed.

Et tilfældigt møde, med en tilfældig mand, et tilfældigt sted, gav mig meget overraskende en ny udfordring mod en endnu dybere forståelse af helheden.

.

Der er mange veje til en forståelse af Gud. Derfor de mange religioner. Den jeg fulgte var som udgangspunkt ikke målsat at søge Gud, men målsat at forstå menneskenes besynderlige verden. Når jeg alligevel ved egen kraft fandt frem til islam, da var det fordi den vej jeg fulgte, førte mig til porten til islams rige.

Den vej jeg fulgte var den vej, som Gud lod skaberværket binde sammen med. Og det, som alle kender som naturens lovmæssigheder. Ud af disse kan tolkes en ufravigelig vilje, som konsekvent førte én i en bestemt retning. Hvilken først gik op for mig, da en muslim forundret spurgte, om jeg med det jeg kunne udlede af naturens lovmæssigheder, var muslim. For det var meget genkendelig for den pågældende mand, der fortalte, at han havde den samme forståelse fra den hellige bog koranen.

Når man, som jeg, alene tolker de naturlovmæssigheder, som Gud lod skaberværket binde sammen af, da er det budskab, som her kan udledes ikke forbeholdt muslimerne, mere end nogen anden religion. For Gud er Gud for alle. Om de så tror det eller ej.

Men da naturens lovmæssigheder netop førte mig til porten ind til islam rige, da skyldes det alene, at der er et påfaldende sammenfald mellem det der kan udledes at naturens love, og det som kan udledes af den hellige koran. Derfor muslimens forundring, og derfor min dybe respekt for islam.

Således er naturens lovmæssigheder repræsenterende Guds vilje, i det alt er underlagt naturens lovmæssigheder. Er nogen som helst fortolkning i modstrid med de ufravigelige lovmæssigheder, da er det fortolkningen der er forkert. I modsatfald vil man jo tillægge de af Gud skabte naturlovmæssigheder at være ufuldendte, hvorfor Gud er ufuldendt. Det er Gud naturligvis ikke, Hvorfor det, som kan udledes af naturens ufravigelige lovmæssigheder til enhver tid er overtrumfende de menneskelige fortolkninger af Gud.

Således kan det udledes af naturens lovmæssigheder, at enhver fortolkning overhovedet, religiøs som ikke-religiøs, der ikke er i sammenhængende overensstemmelse med skaberværkets biologiske og psykologiske lovmæssigheder, er en mistolkning.

Således tillægger man Darwin, med sin konstatering af naturens evolutionære lovmæssigheder, at man med dem kunne modbevise Gud. Det er slet ikke tilfældet! Darwins opdagelser påviste kun, at religionerne i deres skabelsesberetninger har tolket skabelsen forkert. Men påviste på ingen måde overhovedet, at Gud ikke er eksisterende.

Derimod kan det af naturens lovmæssigheder udledes, at Gud på den ene side ikke kan bevises, men at Gud på den anden side heller ikke kan modbevises.

Da alt er underlagt naturens lovmæssigheder, som er repræsenterende Guds vilje, da vil Guds vilje med alt der sker på godt og ondt, kunne udledes af naturens lovmæssigheder.

Ud af disse lovmæssigheder kan det ubesværet udledes, at de militante muslimer, i det omfang de handler ud fra en dyb fundamentalistisk fortolkning af islam, handler i fuld overensstemmelse med naturens lovmæssigheder. Islamisterne har således Guds vilje, og dermed naturens lovmæssigheder på deres side. Da alt dette er udledt af naturens biologiske og psykologiske lovmæssigheder, da findes der ikke nogen modargumentation, der understøttet af naturens lovmæssigheder, som kan gøres gældende her. Hvorfor enhver modsatrettet argumentation, der ikke kan underbygges naturlovmæssigt, er en mistolkning af Guds vilje.

Islamisterne handler derfor i fuld overensstemmelse med koranen. Og skulle der i forhold til dette faktum stå noget skrevet i den hellige bog koranen, at det ikke er tilfældet, da er koranen indeholdende fejlfortolkninger af Guds vilje. Hvis evigt overtrumfende vilje kan udledes af de lovmæssigheder Gud skabte så ufravigelige, at ingen vil kunne afbøje dem i nogen anden retning.

.

Brev til en muslim

https://holmskjold.net/brev-til-en-muslim/

.