Der ikke længere tvivl om livet på Jorden har et meget dødeligt problem….. Mennesket!

Modsat alle andre arter øges populationen af mennesker med omkring 1,2 mia. individer hvert 12-13 år.

Svarende til hele Kinas befolkning kommer oven i den nuværende befolkning hvert 12-13 år….!!

.

Den moderne verden oplever den “sjette store udslettelse” af dyrearter, selv når de laveste [konservative] skøn for udryddelsen tages i betragtning, advarer forskerne.

Risikoen for at uddø som art i det 20. århundrede er op til 100 gange højere, end det ville have været uden menneskets indflydelse, fortæller forskerne.

Modsat alle andre arter øges populationen af mennesker konsekvent med omkring 1.200.000.000 individer hvert 12-13 år.

Mange miljøforkæmpere har i årevis advaret om, at en masse-uddøen beslægtet med den, der udslettede dinosaurerne for 65 mio. år siden, vil forekomme i takt med mennesket nedbryder og ødelægger arternes levesteder.

.

.

Forfatterne til en undersøgelse offentliggjort for uger siden sagde, at selv når de analyserede de mest konservative udryddelses scenarier, er den hastighed, hvormed hvirveldyr mistes for evigt, langt højere end i de sidste fem tilfælde af masseudryddelser i jordens historie.

“Vi var meget overrasket over at se, hvor slemt det er,” fortæller dr Gerardo Ceballos fra det nationale selvstyrende universitet i Mexico. “Det er meget deprimerende, fordi vi brugte de mest konservative vurderinger, og selv da er de meget højere, end den naturlige udslettelse af arter, hvilket virkelig indikerer vi har et massivt tab af arter.”

Tidligere undersøgelser har advaret om, at virkningen af menneskets forbrug af jord til bygninger, landbrug og tømmer har været afgørende for at arterne uddør med hastigheder uden fortilfælde i Jordens 4,5 mia. år lange historie.

Under en naturlig udvikling for arters naturlige uddøen, viste tidligere undersøgelser, at to arter ville uddø pr 10.000 arter pr 100 år, i stedet for den ene art, som tidligere undersøgelser havde fastslået.

Men med de moderne undersøgelsesmetoder var udryddelsen otte til 100 gange højere, end forfatterne fandt. For eksempel er 477 hvirveldyr uddøde siden år 1900, snarere end de ni, der ville forventes under naturlige omstændigheder.

“Det er virkelig signalerende, at vi har startet den sjette udryddelse, og at den er forårsaget alene af mennesket,” sagde Ceballos.

.

At vi kan det betyder ikke vi må det…..!

.

Hvor slem udviklingen bliver – og hvor hurtigt det udvikler sig?

Hvor hurtigt, ja, før Jordens biologiske skatte af arter er accelererende ud i hvad der vil blive den sjette store masseudryddelse?

Dette er, hvad Gerardo Caballos fra National Autonomous University of Mexico og hans kolleger har vurderet i et studie fra juni 2015.

Det at analyser arternes forsvinden er overordentligt vanskeligt. Der er mange millioner arter, hvoraf mange er flygtige og sjældne, der lever fjerntliggende og farlige steder.

Der er for få dygtige biologer i marken til at holde styr på dem alle. Det demonstreres uden rimelig tvivl af, at det ikke er lige til at vurdere, om en enkelt art er uddød. Det er vanskeligt.

Tænk på, hvor lang tid det tog at overbevise – de fleste mennesker, i hvert fald – at Loch Ness slet ikke husede, det ellers så berømte monster.

.

.

Og det er ikke bare et spørgsmål om at lave en optælling af arter udryddet i moderne tid. Det skal også sammenlignes med en langsigtet “baseline” af udryddelser i vor planets lange geologiske historie.

Dette kan kun udvirkes med et lige så omhyggeligt og vanskeligt arbejde med analyser og identifikation af millioner af fossiler fra de næsten endeløse klippe-, jord- og sediment lag. Ikke overraskende har forskellige undersøgelser på forskellige fossiler givet forskellige baseline viden.

Caballos og hans kolleger har gennemtænkt alle disse vanskeligheder, og er kommet op med det nok mest robuste estimat endnu af, hvor alvorlig den moderne biologiske krise er.

.

.

De har været bevidst konservative – for de er godt klar over farerne ved at over- eller underdrive et emne af så stor betydning, og hvor lidenskaberne er stærke.

Til en start, begrænser de sig til den bedst studerede gruppe af organismer, hvirveldyrene. Derefter kan de fortage en dybere vurdering af baggrunden for udryddelserne ved at sammenligne med de moderne tal, så udramatisk som muligt.

Hvor de kun behandler de dyr, som med sikkerhed vides at være uddøde (det “stærkt konservative” scenario), og så tilføje de udryddelser i naturen, der kan forventes at være sket, men som endnu ikke er bekræftet.

Selv med denne forsigtighed, er tallene stadig chokerende.

.

.

I stedet for de ni udryddelser blandt hvirveldyr, der kunne forventes at have fundet sted under normale geologiske forhold siden 1900, kunne der med deres konservative skøn tilføjes yderligere andre 468 udryddelser, fordelt blandt pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk.

Eksempler på udryddede arter vil omfatte Yangtze delfin [Video] og Costa Rica Golden toad [Video]. Afhængigt af gruppen, er udryddelsesraten fra 10 gange til mere end 100 gange højere end normalt.

En sjette masseudryddelse er derfor begyndt.

.

.

Forskerne vurderer, at udviklingen, eller rettere: afviklingen, vil vokse til samme omfang, som ved den sidste store katastrofe af fortiden, hvor dinosaurer og mange andre arter uddøde for 65 mio. år siden.

Men denne gang på så kort tid, som i løbet af blot tre menneske generationer, har mennesket skabt en ødelæggelse, der matcher et stort meteor-nedslag.

Igen, dette er det forsigtige (konservativ) skøn.

De mener simpelthen, at de dræbende mekanismer, der er årsagen i dag… er tab af levesteder, rovdrift, forurening, overbefolkning og så videre. Caballos undersøgelse forsøger ikke at inddrage faktor som for eksempel virkningerne af den globale opvarmning eller af hav-forsuringen.

Når disse faktorer medregnes for alvor, vil de feje mange flere arter ud af deres beboeligheds-zoner (ydergrænserne for en arts overlevelse), og øge udryddelsesraten yderligere.

.

.

Med hensyn til helhedsvurderingen vil vi nu gennemlever en af ​​de korte, sjældne episoder i Jordens historie, hvor de biologiske rammer for liv er kortsluttet. Det er i enhver forstand en tragedie, da det er selvforskyldt – men i sig selv, kan det ses som blot endnu en episode af biologisk ødelæggelse i vores planets historie.

Jorden har været her før – og vil være her igen, før dens levetid er helt slukket om en milliard eller flere år ud i fremtiden.

Sikkert er det, at udryddelserne blive drevet frem af effekten af blot en enkelt art, Homo sapiens!

.

.

En sådan type masseudryddelse har ikke fundet sted før. Endnu mere ekstraordinært, denne ene art Homo sapiens er jord-levende, men har også formået at blive det øverste rovdyr i havene, og har forårsaget bestande af hvaler og fisk kollapser.

Denne ene art, Homo sapiens, beslaglægger nu et sted mellem 25% og 40% af den primære produktivitet på Jorden. Omfanget af denne jordinddragelse er en væsentlig årsag til omfanget af den igangværende masseudryddelse af andre organismer.

.

.

Videnskabsmanden Vaclav Smil, fra University of Manitoba, har beregnet, blot målt i massefylde, at mennesket alene nu udgør en tredjedel af samtlige af jordens hvirveldyr, herunder de dyr, som vi holder for at spise – køer, grise, får og så videre – der udgør det meste af de sidste to andre tredjedele.

Alle de vilde dyr – elefanter, giraffer, tigre og så videre – udgør nu mindre end 5% af massen. Det er et mål for, hvordan de er blevet skubbet til kanten af deres eksistens af ​​mennesket.

.

.

Mennesket kan ændrer tingene på andre måder – de styrer udviklingen af ​​de dyr, der er nyttige for dem, ved avl og ved genteknologi: igen er det en planetarisk nyhed.

Energien vores art forbruger opnået gennem fotosyntesen er ikke nok, så vi bruger lagret fotosyntetiske energi fra jorden, i form af kulbrinter (olie, gas m.v), i enorme mængder, og bruge det til vores maskiner.

Endvidere har mennesket neutraliseret de fleste naturlige bestands regulerende mekanismer, som sult og sygdomme. Hvorfor populationen af Homo sapiens stiger uhæmmet med 160 individer i sekundet eller 230.000 individer i døgnet.

.

.

Disse maskiner – biler, fly, computere og meget andet – har sammen med deres menneskelige software, bliver kaldt “teknosfæren” af ​​geologen Peter Haff fra Duke University.

Han ser det som et energi-system med sine egne interne dynamik (og som mennesker i øjeblikket udvikler, men som de på ingen måde har styr på) – i realiteten en udløber af biosfæren. Uanset hvad det er, har det udviklet sig lynhurtigt i forhold til den biologisk evolution.

Disse ændringer i forhold til Jordens biologi, i forhold til den menneskelige teknologi, skaber derfor en rivende udvikling af masseudryddelser, som kortlagt af Gerardo Caballos og hans kolleger.

.

.

Meget kendetegnende forskerne, der fint kan se mennesket er sig selv den største trussel, ligeså kendetegnende er det, at de samme forskere ikke kommer med biologisk funderede anbefalinger til at løse problemet.

Ved helt reelt at anbefale mennesket at lade de evolutionære love, her ikke mindst sygdommene, blive genetableret som den naturlige bestands-regulerende faktor, som sygdommene altid har været.

Således er lægerne og den hele medicinske forskning den største trussel mod menneskeheden og den selvskabte masseudryddelse, som nu er accelererende. 

.

.

Skal man gøre sig noget håb om at bremse masseudryddelsen, skal der anvendes drastiske metoder, der ikke er til forhandling.

For vi har ikke meget tid, og nok så væsentlig… vi har heller ikke noget valg!

Kilde: theguardian.comKilde: theguardian.comKilde: dr.dkKilde: dr.dkKilde: aljazeera.comKilde: theguardian.comKilde: videnskab.dk

.

.

.

Over halvdelen af ​​verdens vilde primater står over for udryddelse

Flere fuglearter er truet af udryddelse

Den globale opvarmning: ….. “Game over” …..?

“Grøn teknologi” når ikke at redde verden fra dræbende klima-kaos – Vi er for langsomme!

.