Der er under 5 vildsvin tilbage i Danmark

Vildsvinet (Sus scrofa) og regnes som tamsvinets vilde forfader.

“Vi har haft et utroligt godt samarbejde med landmænd, jægere og lodsejere, der har åbnet deres døre for os, så vi i fællesskab har kunnet bortskyde vildsvinene”, siger Vildtkonsulent i Naturstyrelsen, Klaus Sloth.

Der er højest 5 vildsvin tilbage i Danmark. Når det sidste vildsvin er nedlagt, bliver styrelsen ved med at vedligeholde foderpladserne. I flere tilfælde oprettes nye pladser for hele tiden at kunne holde øje med, om der kommer nye vildsvin ind i landet.

“Da vi startede i sin tid, var vi bagud i forhold til vildsvinene, og havde der været f.eks. 500 vildsvin, havde det sikkert været en nærmest umulig opgave at få bortskudt bestanden. Nu er de næsten væk, og derfor handler det om at være godt forberedt, hvis der komme nye vildsvin, så vi er foran dem nu”, vurderer Klaus Sloth, mens han skuer ud over Flensborg Fjord. Visse steder er der kun 1.200 meter over fjorden, som snildt kan tilbagelægges af vildsvin, der er gode svømmere.

Derfor er det ikke utænkeligt, at riflerne igen skal findes frem, hvis vildsvinene kommer til Danmark igen.

“Tyskerne skød i 2020 880.000 vildsvin, og i Slesvig-Holsten skød jægerne rekordmange sidste år. Så man må sige, at vildsvinehegnet har stået sin prøve, eftersom vi ikke har set flere vildsvin i Danmark på det seneste”, mener Klaus Sloth og fortæller, at langt størstedelen af vildsvinene er nedlagt øst for E45-motorvejen og op til Aabenraa.

.

.

Kim Winther har haft det vildsvin på kornet, som fortsat mangler at blive skudt ved Aabenraa.

I 2018 satte Kim Winther sig godt til rette i en stol og ventede på, at en buk kom forbi hans sigtekorn.

Dyret, der kom ned fra skoven og ud i det fri, overraskede ham.

“Jeg ventede på en buk, men i stedet så jeg pludselig et vildsvin. Jeg endte med at lade den gå, for hvis jeg ikke ramte den rigtigt, ville den gå amok, og jeg var ikke særlig godt beskyttet, hvor jeg sad”, forklarer han om sit første møde med vildsvin.

Siden er hans stol blevet udskiftet med et skur, hvorfra han de seneste tre år har haft frit udsyn ned til en foderplads, hvor vildsvin og andre af naturens dyr kommer forbi.

Flere gange har han skudt vildsvin på pladsen.

.

.

“Jeg har indtil videre skudt tre vildsvin. Det seneste i januar, og nu jagter jeg sammen med Naturstyrelsen den samme orne, jeg så for tre år siden, i skoven her”, siger Kim Winther, der ikke ligger på den lade side for at få ram på vildsvineornen.

For et par uger siden brugte han tre nætter i skuret uden held.

Selv om der i jægerkredse og blandt andre naturelskere har været kritik af bortskydningen af vildsvin, har Kim Winther ikke noget problem med at skyde vildsvin.

“Der er tale om en reguleringsopgave, og hvis jeg ikke gjorde det, så vil den lodsejer, hvorfra jeg driver jagt, bare få en anden til at skyde vildsvinene. Jeg vil da håbe, at man på sigt kan få udviklet en vaccine, så tamsvinsbesætningerne kan blive vaccineret, så vi igen kan have vildsvin i den danske natur, fordi den er god for biodiversiteten og også et spændende jagtbytte”, siger Kim Winther.

Kilde: landbrugsavisen

.

Bulgarien opfører vildsvinehegn langs grænsen til Rumænien

.