Der er lys i mørket – Hvad angår masseudryddelsen af dyr og planter

Adelie penguins

.

Den 6. masseudryddelse vil med al sandsynlig følges af en syvende genopretning af liv på jorden. Men det er ikke nogen trøst for mennesket, der med utallige arter selv vil blive udryddet fra jordens overflade.

.

Ringhalet Lemur

Så sent som i sidste uge havde flere danske medier historien om, at næsten alle lemurarter er truet af udryddelse.

Historien udsprang af, at den Internationale Naturbeskyttelsesunion, IUCN, havde opdateret sin såkaldte rødliste, som vurderer plante- og dyrearters risiko for at uddø.

Men lemurerne er langt fra de eneste dyr, der nu er i overhængende fare for at blive udryddet fra jordens overflade.

Flyvende insekter i eksempelvis Tyskland er faldet med 75 procent, omkring 70 procent af verdens havfugle er forsvundet, og 90 procent af verdens fiskebestande er enten fuldt udnyttet, overfisket eller på grænsen til kollaps.

Det der på rødlisten hedder “kritisk truet”.

Stod det til de norske jægere fandtes der ikke los, jærv, ulv eller kongeørne i Norge.

Det kan derfor ikke overrasker nogen at et stigende antal forskere mener, vi lige nu står over for den sjette masseuddøen. Og det store tab af arter skyldes netop menneskets aktiviteter og ikke mindst dets ekstreme uforstand.

Det er en naturlig del af evolutionen, at arter uddør over tid, fordi naturen selv ændrer sig over tid grundet netop evolutionen. Men den proces vi ser nu sker udryddelsen af arter mange hurtigere, end det på nogen måde kan forklares ud fra naturen.

Det skyldes en kombination af flere faktorer såsom klimaforandringer, skovhugst, og ikke mindst den stigende overbefolkning, med den deraf stigende overudnyttelse af naturen, der så betinger færre leveområder for dyrene.

IUCN har nu mere end 120.000 arter på rødlisten. Af dem er 32.441 kategoriseret som truede i forskellig grad. Og der kommer stadig flere og flere til. Herunder et ukendt antal arter, som vi endnu ikke har opdaget findes i naturen.

Nutidens børn og børnebørn vil forudsigeligt dømme forældre- og bedsteforældregenerationerne på, hvad de har gjort, og her ikke mindst det meget de ikke har gjort for at stoppe vanviddet. Med den konsekvens, at naturen ender ud i et selvaccelererende sammenbrud. Der i konsekvens vil afstedkomme omfattende konflikter og krige om noget så basalt, som mad og drikke. Hvor mennesket i konsekvens heraf vil se samtlige naturens arter, herunder deres kæledyr…. som mad.

Rydningen af regnskoven er nu tilbage på nogenlunde samme niveau som i 1990’erne, og halvdelen af vores koralrev er forsvundet på 30 år.

Forskningen fortæller også om voldsomme tilbagegange i alt fra geparder og elefanter til verdens abearter og næsehorn.

Herhjemme er 12 arter af dagsommerfugle og 53 af vores bi-arter forsvundet de seneste 50 år. Danske fuglearter som stæren, viben og sanglærken er under massivt pres. Og endelig viste den seneste NOVANA-rapport, at 11 ud af vores 17 naturtyper er i forværring.

Den helt store chok kom i sommerferien, hvor forskere rapporterede om udviklingen i bestandene af hele 27.000 forskellige dyrearter overalt i verden.

De konkluderede, at halvdelen af alle individer i bestandene er gået tabt blot de sidste 100 år. Og hos landpattedyrene har halvdelen af arterne mistet op til 80 procent af deres oprindelige leveområde.

Rent videnskabeligt svarer det til en massedød på linje med den, verden oplevede, da dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden.

I alt dette er der en faktor, der hedder en tidsfaktor i forhold til klimaet, og så er der en faktor, der hedder viljen til at ændre noget overhovedet.

Politikerne tager sig god tid med den såkaldte “grønne omstilling”

Ser man på den hjemmelige natur- og klimapolitik, så er målsætningen, at borgerne ikke skal mærke noget, underforstået koste dem noget økonomisk, for det så vil skade virksomhedernes omsætning, og dermed det kapitalistiske velfærdssamfund. Hvilket i givet fald så vil koste partierne stemmer. For borgerne er slet ikke indstillet på at nedsætte deres forbrug.

De sender så at sige “regningen ind på børneværelset”

Klimaet er accelererende, mens politikerne med redningspakker vil øge forbruget…!

På globussen fylder det stærkt overforbrugende Danmark ikke meget mere end en flue kan dække, og kan vi ikke finder ud af være det foregangsland, som politikerne påstår vi skal være. Hvordan i alverden kan man så forvente alle øvrige lande, såsom Kina, Indien, Rusland, Mellemøsten, Asien, Latinamerika, USA….. vil ændre politik?

Sandsynligheden for disse lande vil ændre politik i nogen væsentlig grad er mikroskopisk lille. Dels på grund af deres stærkt narcissistiske forstyrrede statsoverhoveder, og dels på grund af de mange magtpolitiske forhold, som gør sig gældende rundt om i verden.

.

Så det løb er reelt kørt.

Mennesket repræsenterer en enestående artsegoisme, der ikke findes magen til i naturen, og vil uden den mindste tvivl betinge jorden den 6. masseudryddelse. Og det med en biodiversitet, der ender på et eller andet lavt niveau. Hvorfra livet måske så genstarter.

Som det er sket 5 gange tidligere.

Så set fra den vinkel kan der trods alt være et lille lys i mørket.

Kilde: altinget.dk

.

Socialdemokratiet er bestemt ikke et troværdig “grønt” parti.

Forbrug, forbrug, forbrug…. Verden til døde

.