Der er ingen Gud udover Allah og Profeten Muhammad er Allahs Sendebud

jorden

Gud skabte menneskene i balance med skaberværket, og de skal være i balance med skaberværket på Dommens Dag. For kun derved har mennesket bevist, at de har forstået den Gud, som ikke lader sig bevise, som ikke kan modbevises, men som er at finde i alt vi kender.

.

Det betyder man ikke bare frit kan fortolke Guds vilje, som det behager een bedst.

Men ikke nok med det…!

Man kan heller ikke bare fortolke naturens love, som det behager een bedst.

.

.

Bemærk formuleringen

“Mit Islam”

For det er der ikke noget der hedder. Ligeså lidt som der er noget der hedder “Mine naturlove”.

Det hedder derimod menneskehedens Islam…!

.

Når denne formulering bruges, så taler vi om en helt privat udlægning af islam.

Men Islam er ikke et sær-eje, men et fælles-eje, der er gældende hele menneskeheden.

Hvorfor man er påtvunget at forstå islam i sin helhed, og derfor ikke bare kan pille de vers ud, som man selv synes bedst om, og lade resten ligge.

.

Her fortolker alle fem deres helt egen fortolkning af islam.

Og alle fem tager fejl…!

Islam mangler ikke fortolkereIslam fortolker - mit islam

.

De fem må være af den oplevelse, at Gud først skabte mennesket, for derefter at indrette Naturen/Edens Have/Kalifatet til deres velbehag, og således, at der var taget hensyn til den enkeltes frie vilje og interesser.

.

Men virkeligheden er den omvendte.

Således skabte Gud først de fysiske love, derefter de biologiske og de psykologiske love. Og dermed et overordnet lovsystem, der ville skabe orden og naturlige sammenhænge i skaberværket.

Alle indlæg, hvoraf mange er at finde på denne blog, er skrevet i overensstemmelse med de sammenhængende biologiske og psykologiske love, og er i øvrigt, og helt forudsigeligt, aldrig blevet draget i tvivl af kompetente personer med kompetencer indenfor disse fagområder.

Ved at sammentænke naturens love, for mennesket de biologiske og psykologiske love, opnår man en helhedsforståelse af Guds vilje med det skabte i almindelighed og for mennesket i særdeleshed.

 .

Helhedsforståelsen vogter mere præcist grænsen mellem rettolkning og fejltolkning, mellem Gud og Satan, mellem psykisk sundt og psykisk sygt, hvad der er naturligt og hvad der er unaturligt, samt fortolker fortiden, nutiden og hvad der bliver konsekvensen i fremtiden.

.

 Helhedsforståelsens grænse kan illustreres:

 .

Tager man et stykke papir, og på dets midte sætter en prik.

Da er prikken repræsenterende biologiens og psykologiens basale lovmæssigheder. Og dermed Guds ufravigelige vilje med det skabte.

 .

Tegn nu udenom prikken en cirkel.

Denne cirkel – der er helt sammenfaldende med mor-barn psykologiens begrænsninger – er repræsenterende det ”spillerum” naturens basale lovmæssigheder, prikken, tillader mennesket må handle indenfor, uden mennesket kommer i konflikt med naturens love.

 Tegning cirkel med priktegning

.

Alt udenfor cirklen vil afstedkomme konsekvenser, da naturens lovmæssigheder nu vil reagere til skade for menneskets basale psykiske naturlighed eller kombineret, dets basale fysiske overlevelse.

Det skal derfor udryddes….!

 .

islamisk krigere fra Tadsjikistan

Der er ingen Gud udover Allah og Profeten Muhammad er Allahs Sendebud

.

Det er med andre ord en helt påviselig – naturvidenskabelig – kendsgerning, at det er islamisterne, som udråbes til at være “terrorister”, der står vagt om Guds vilje [prikken i midten], og med en kontant fortolkning af sharia, holder muslimerne indenfor for den yderste ring….!

Hvad menes der egentligt med Helhedsforståelsen?

.

Der er en mening med Guds vilje

Islam er en naturreligion

Gud forstår mennesket. Men forstår mennesket Gud?

Koranen kan ikke reformeres på grund af naturens love

Reformeres koranen til vestlige forståelse…..

Hvad er en “Moderat muslim” egentlig?

Islam er unik, og ikke et kopi af kuffars verden

Islamismen er verdens redning

Sharia er Edens Have

Satans yngel

Islamisk Stat versus den vestlige verden

Islam set ude fra

Guds kærlighed er alene menneskets ansvar

Teknologien er ikke løsningen, men problemet!

Videnskaben, religionerne og det Guddommelige

Den kristne Gud har jo ikke nogen hær….

Islam er troens vogter i Europa

Gud er vejledende mennesket, hvad end de tror

Tiden op til Dommedag er beskrevet i koranen