Der er fem – måske kun fire ulve tilbage i Danmark

.

.

Ulveatlas.dk

Der er fem – måske kun fire ulve tilbage i Danmark, viser seneste ulve-data.

I henhold til den kontrakt Miljøstyrelsen har indgået med det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om overvågning af ulv i Danmark, skal konsortiet udarbejde en kvartalsvis aktivitets- og resultatrapport.

I dette notat gives en kort status på afrapportering af aktiviteter og resultater under den nationale overvågning af ulv i Danmark under Miljøstyrelsen i perioden 1. april-30. juni 2018.

To af ulvene vides omkommet, én er skudt og dræbt i Danmark og en anden påkørt og dræbt i Tyskland, mens to andre er udvandret til Slesvig-Holsten, hvorfra de formodes ikke at være vendt tilbage.

Siden er der dog yderligere fundet en ulveunge i Tyskland i juli måned – som ligger uden for rapportens tidsmæssige fokus – der løber fra den 1. april til 30. juni.

– Så der er højst sandsynligt tale om, at der nu kun er fire ulve tilbage ud af de oprindelige ni, siger Peter Sunde.

Antal ulve i Danmark i 2. kvartal 2018

I perioden 1. april-30. juni 2018 er der fundet dokumentation i form af DNA-spor fra fire forskellige individer i Danmark, alle hvalpe fra Ulfborgparret (GW900m, GW923f, GW924m, GW932m). Yderligere to hvalpe (GW930f og GW931f) blev fundet i Slesvig-Holsten i maj, og har med rimelig stor sandsynlighed fortsat opholdt sig i Danmark den 1. april 2018.

Det de få, der ser ulven

Selvom der ikke foreligger dokumentation i from af DNA-spor formodes begge voksne individer i Ulfborgparret (GW675f og GW491m) fortsat at være i territoriet. Denne formodning er baseret på billedet og video af ulve, der efter alt at dømme ret sikkert viser de voksne ulve.

Det kan dog ikke siges med sikkerhed ud fra billederne, da flere af hvalpene fra 2017 udviser nogle af de samme pelsmæssige kendetegn som de voksne og samtidig er ved at være udvokset størrelsesmæssigt.

Alt i alt, giver dette belæg for at der ved indgangen til 2. kvartal (1. april) 2018 befandt sig ni forskellige, identificerede ulve i Danmark.

Af disse ni individer, var højst fem tilbage i Danmark ved kvartalets udgang (30. juni 2018), idet to vides omkommet (GW923f er skudt og dræbt i Danmark, GW931f påkørt og dræbt i Tyskland), og to (GW930f, GW932m) vides udvandret til Slesvig-Holsten, hvorfra de formodes ikke at være vendt tilbage.

Ud over disse tal, er det naturligvis muligt, at der har optrådt flere individer i Danmark, som ikke (endnu) er blevet registreret. Herunder kan de to ulve-hvalpe fra 2017, hvor der endnu ikke foreligger en individbestemmelse, fortsat have befundet sig i Ulfborg-territoriet eller et andet sted i Danmark.

Læs også artiklen her: Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

De skandinaviske rovdyr

Norske bønder ser gerne rovdyrene udryddet

.

 

.

Primaterne er alle udryddelsestruet, inklusivt Homo sapiens (mennesket)…!

FN advarer: Vi er helt konkret ved at udrydde menneskeheden

.