Der er en natur, mennesket må forstå.

Samfundsindretningen skaber psykisk syge børn på samlebånd.

 

Lars Stampe, Holstebro, byrådsmedlem (S) har i sit indlæg 12/4 så ganske ret i, at mennesket kun har ét liv. Og fortsætter: Tilbageblik i vore livsforløb danner grundlag for de valg, vi tager for at skabe bedre livsbetingelser for vores og vores efterkommeres fremtid. Dette kan de fleste af os genkende og godkende som en betingelse for at leve en nutid i trivsel.

Her halter det slemt med den faktuelle viden om menneskets psykologi. I et andet læserbrev her i avisen, jeg ikke lige kan genfinde, var skribenten inde på man kan bryde den sociale arv. Noget politikerne var meget ind på for nogle år siden, uagtet de så selv skulle være de første til at bryde den. De bliver derimod som befolkningen, der valgte dem, i almindelighed stadig mere infantil barnlige overfladisk i både adfærd og udtryk. For slet ikke nævne statsministerens manipulerende politiske designer show.

Jeg mindes også erhvervsleder for år tilbage, der overvejede leder skulle på kursus for at lære at kommunikere med de unge, der mere end nogensinde lever i deres egen verden. Hvilket for blot en halv menneskealder siden, ikke har været det store problem. Der blev man ikke kun opdraget derhjemme, men også af det omgivende samfund.

Dansk Psykolog Forening røber dens manglende indsigt i psykologien

 

Så kom ungdomsoprøret med dens frie opdragelse.

Når mange nok har det på samme måde, da bliver det oplevet som en naturlighed. Uagtet de mange er psykisk afvigende fra det naturlige. Således kan en person med psykiske problemer går til en psykolog, der er mere psykisk syg, end klienten selv.

Nok så væsentligt er det at vide, at mennesket (Homo sapiens) er den eneste art af samtlige arter, der er opformerende det psykisk syge fra generation til generation. Og det nu med en iøjnefaldende stigende hastighed, som de højtbetalte psykologer ikke har en forklaring på, eller kan gøre ret meget ved. For psykologerne må på det nærmeste se mennesket som en gudskabt skabning ophøjet alle lovmæssigheder, og ikke som en naturskabt biologisk primat underlagt naturens love.

Der positive sociale arv er kendetegnet ved moderen helt ubevidst giver sin naturlighed videre til ungen, der som voksen hun, grundet sin naturlige opvækst, ubevidst giver sin naturlighed videre til sin unge. Afvigelser fra dette overlever ikke længe i naturen.

Supertanker DR1 13. april 2021 røber den fortsatte psykologiske forvirring.

Børnene har reelt ingen forældre

Men i Homo sapiens verden er den manglende naturlige opvækst skabende den negative sociale arv, hvor det psykisk afvigende overlever, og derfor videregiver sine afvigelser fra det normale til næste generation og så fremdeles.

Det er så simpelt og lige til at forstå, at det kun kan undre, de højtuddannede psykologer ikke for længst har stået vagt om naturligheden, men ladet vanviddet udvikle sig til den nuværende ”Jeg er mig selv nok” narcissistiske gennemsnits-normalitet, der allerede danner overgange til den hensynsløse karakterafvigende psykopatiske.  

Måske en psykolog kan forklare mig grunden til dette faglige svigt?

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

 

Bjørn Holmskjold

Nørreport 9, st.

6950 Ringkøbing.

.

I takt med det psykisk syge spreder sig, står psykologerne med et forklaringsproblem: Hvorfor så de det ikke komme?

Demokratiet har et psykologisk problem, Allan Berg, NB.

.