Den vigende artsdiversitet vil udrydde menneskeheden.

 

Man har i årtier misbrugt naturen, som det billigste skidt, uden at tænke på mennesket selv er forbundet med naturen.

Undersøgelser viser, at op mod 40 procent af Jordens insektarter er truet af udryddelse.

En udbredt bekymring er, at færre insekter betyder mindre bestøvning af planter og mindre føde til dyr, der lever af insekter.

Frygten er, at det i værste fald kan gøre det svært for mennesker at skaffe føde fra frugter, bær og måske også visse dyr, som vi ellers er vant til at spise.

Det så udbredt, at folk stadig husker, at en køretur i sommerlandet var ensbetydende med, at bilens front og forrude var klistret til med insekter. Det ser man ikke mere.

.

.

I de senere år er der kommet stadig mere alarmerende rapporter og undersøgelser af situationen for insekter i den europæiske natur og det europæiske landbrugsland. En tysk undersøgelse viser, at der i de seneste 27 år er forsvundet henved 70 % af mængden af insekter i luften.

Det skal ses i lyset af, at mangel på bestøvere såsom vilde bier kan skade landbrugets udbytte, da bestøvning er afgørende for udbyttet såvel som for naturens flora i øvrigt.

Samtidig er en række fuglearter under pres. Dansk Ornitologisk Forening anslår således, at der i de seneste 40 år alene i Danmark er forsvundet omkring tre millioner fugle. Naturen har ikke længere de mange sangfugle, som var almindelig førhen.

Senest gør en miljøkommissær gældende, at det er en konkret “trussel mod vores overlevelse”, med baggrund i med rapport om nedgang i bestøvere.

.

.

Nedgangen i mængden af bestøvere – bier og sommerfugle – er fortsat alvorlig i EU. Det viser en statusrapport fra EU-Kommissionen torsdag.

Rapporten gennemgår EU’s initiativer til bevarelse af bestøvere, der blev søsat i 2018.

“Den rapport, der er offentliggjort i dag, viser, at vi tydeligvis er nødt til at gøre endnu mere, siger EU’s miljøkommissær”, Virginijus Sinkevicius, i en pressemeddelelse.

Der sker en nedgang i populationen hos en ud af tre bi- og sommerfuglearter. Hver tiende art er truet af udryddelse.

Bestøvere er afgørende for dele af landbruget. Derfor er denne udfordring også tæt knyttet til Europas fødevaresikkerhed.

80 procent af afgrøderne og de vilde blomster er ifølge rapporten mere eller mindre afhængige af disse bestøvere.

“Den alarmerende tilbagegang for insekter, som bestøver vores afgrøder og vilde planter, udgør en risiko for fødevaresikkerheden og truer vores overlevelse i almindelighed og naturen som helhed”, siger Sinkevicius.

Det konstateres i rapporten, at nogle af de initiativer, der er taget efter 2018, har haft effekt. Men det er ikke tilstrækkeligt. Der må gøres meget mere, lyder formaningen.

Rapporten om EU’s første bestøver-initaitiv udsendes samme dag, som EU’s landbrugsministre sidder og forhandler i Bruxelles om en omfattende reform af den fælles landbrugspolitik.

Heri er der initiativer til beskyttelse af naturen og biodiversitet, som i disse år er alvorligt udfordret i hele EU. Danmark er blandt de lande, hvor situationen er værst.

Flere EU-lande har signaleret vilje til at ville reducere eller udvande de initiativer, som blandt skal sikre en bedre biodiversitet.

Et af dem er idéen om at indføre en bruttoareal-model. Den model vil betyde, at landmænd ikke længere skal opgøre arealer i dyrkede områder og natur for at beregne støtten.

Tanken bag er, at de kan få støtte for at lade marker udvikle sig til fri natur, hvilket blandt andet vil kunne styrke biodiversiteten.

Kilde: sciencedirect.com – Kilde: landbrugsavisen

.

I dag fredag har Danmark opbrugt sin del af naturressourcer for hele 2021

.