Den vestlige verden er alvorlig psykisk syg

 

Hvorfor er det så vigtigt at forstå psykologien?

 

Af den nærliggende grund, at alt mennesket gør er underlagt psykologien!

 

Og det uden undtagelser!

.

Det er psykologien, der bestemmer hvad du gør, siger og tænker. Du tror dig måske frit tænkende. Men det skyldes så, du ikke forstår det psykisk ubevidste. Måske har du en forventning om, at psykologerne forstår psykologien.

Men det gør de ikke!

For havde de forstået de psykologiske love, ville de slet ikke havde tilladt det psykisk syge at overleve overhovedet.

Hvorfor de som de første ville havde være de mest aktive til at modvirke det psykisk syge i at opstå.

Men det er psykologerne jo så ikke!

Derfor reagerer psykologerne ikke på, at den vestlige verden bliver mere og mere psykisk syg.

.

Italienerne har ladet sig underlægge en iøjnefaldende udpræget narcissistisk præsident i årevis.

Og det uden at psykologerne gjorde dette forhold gældende.

.

Det er i dag de mest psykisk syge, der er verdens ledere!

..

Hvor syg skal verden være, før vi ser det og erkender det?

 ..

Psykologerne ved ikke, at det psykisk syge skal udryddes, da det ellers vil brede sig.

Deres indsigt svarer til at de vil bekæmpe koldbrand eller cancer ved hjælp af samtaleterapi.

Med det ene resultat, at det blot breder sig mere og mere.

Mennesket er den eneste art på jorden, der er opformerende det psykisk syge.

Burde det ikke i sig selv få videnskaben til at tænke?

.

 

Kendetegnende psykologerne flest er den kendsgerning, at de valgte uddannelsen som en løsning på deres egne psykiske problemer.

I den tro, at de så selv blev raske…..!

På den måde bliver det syge kun mere sygt.

.

.

I naturen bliver alt, der ikke er til artens bedste udryddet.

Men forstår mennesket naturens love?

.

..

Mennesket er ikke en særlig art. Men blot én af de mange arter.

Således er mennesket en Homo sapiens. Og er derfor underlagt naturens orden.

Alle arterne er hver på deres måde højt specialiseret.

Men ingen af dem er ophøjet naturens orden.

Vi er alle underlagt naturens love.

Også Homo sapiens!

.

.

Trods alt det mennesket i dag ved, da er mennesket ikke klogere, end de alligevel er ved at udrydde sig selv.

Det skyldes alene, at man ikke forstår psykologien.

Det gør muslimerne heller ikke.

Men trods det, så er islam rummende helhedsforståelsen af Guds vilje med det skabte.

Hvorfor islam sætter barske grænser for det mennesket tillades.

Vi kender det som sharia-lovene.

.

.

Det ser vi i dag praktiseret af Islamisk Stat. 

Hvor man ikke skeler til om man kalder sig muslim.

Men om man er muslim i forhold til sharia.

Det er præcist det samme som evolutionens love gør gældende.

Hvorfor der intet sygeligt findes i naturen.

For det bliver udryddet uden nåde.

Og altså helt modsat den vestlige verden.

Der opdyrker det psykisk syge. Som var det psykisk syge en naturlighed.

Hvad det i sagens natur også bliver på grund af den sociale arv.

Fremfor at udrydde det.

.

.

Islam er en naturreligion

 .

Citat:

For islam er i den dybeste kerne en naturreligion, der respekterer de grænser, som naturens love gør gældende i forhold til menneskets gøren og laden.

Derfor kan det ikke overraske, at det er islams forståelse af helheden, der understøttes af naturens love, og ikke den vestlige verdens forståelse af helheden, der derimod, jævnfør naturens love, helt klart og utvetydigt skal udryddes af hensyn til menneskeheden.” 

Citat slut.

https://holmskjold.net/islam-er-en-naturreligion/

.

 Skolepige advarer: Vi lærer at være egoistiske

https://holmskjold.net/skolepige-advarer-vi-laerer-at-vaere-egoistiske/

.